NEV-DAMA a.s.

Dôležité informácie k letnej dovolenke letecky

Základné informácie

Výber zájazdu

Jednotlivé strediská aj ubytovacie kapacity sa od seba vzájomne často veľmi líšia a logicky tak nie každé stredisko či ubytovacia kapacita musia úplne vyhovovať osobným potrebám a náročnosti každého bez rozdielu. Než si vyberiete "ten Váš" zájazd, zvážte naozaj dôkladne, čo od svojej letnej dovolenky očakávate, či kladiete dôraz na cenu, spôsob dopravy, vzdialenosť z ČR, ohlas oblasti, komornosť či naopak "živosť" strediska, určitý typ pláží, šírku ponuky výletov alebo na polohu a / alebo kvalitu a / alebo vybavenosť ubytovacej kapacity a pod. Aby sme vám výber uľahčili, snažili sme sa jednotlivé strediská aj ubytovacie kapacity priblížiť čo možno najvernejšie a pre čo najväčšiu prehľadnosť obdobne štruktúrovať aj všetky opisy. Samozrejme že názory sa rôznia, ale prevažná väčšina z Vás "už znalých" by naše názory uvedené na nasledujúcich stránkach mala potvrdiť.

Pasové, vízové a zdravotné formality

Zákazník (občan SR, ČR) bol pri kúpe zájazdu oboznámený s pasovými a vízovými požiadavkami, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt v danej destinácii. Zákazník je povinný skontrolovať, či doba platnosti pasu a iných dokladov je dostatočná pre vycestovanie do príslušnej destinácie. Odporúčame pasovej a vízovej požiadavky overiť na zastupiteľskom úrade príslušnej destinácie. Cestovná kancelária nezodpovedá za problémy súvisiace s vypršaním platnosti takýchto dokladov. Občania ČR a SR potrebujú ku vstupu do Egypta pas platný ešte najmenej 6 mesiacov po návrate z destinácie. Občanom ČR a SR ponúkame možnosť zaistenia víz do všetkých destinácií z našej ponuky. Občania ostatných štátov sú povinní si všetky vízové ​​formality zaistiť sami ešte pred vycestovaním. Podmienkou pre vstup do Spojených arabských emirátov je platný cestovný doklad, ktorý neobsahuje vstupné / výstupné pečiatky (vízum) štátu Izrael. Zákazník berie na vedomie, že od 1. 7. 2011 je zrušené zapisovanie detí do cestovných dokladov rodičov. Zápisy detí v cestovných dokladoch sú platné iba do 26. 6. 2012. Od 27. 6. 2012 môže dieťa (občan mladší 10 rokov) cestovať do zahraničia len s vlastným cestovným dokladom. Zákazník bol pri kúpe zájazdu oboznámený s informáciami, aké zdravotné doklady sú pre cestu a pobyt požadované.

Letiskové taxy a ďalšie poplatky, palivové príplatky

Letiskové taxy a ďalšie poplatky (bezpečnostné poplatky, transfery v destinácii, služby delegáta) a palivové príplatky sú zahrnuté v konečnej cene zájazdu. Tieto poplatky tvoria neoddeliteľnú súčasť zájazdu a je potrebné ich uhradiť za každú osobu. Výška poplatkov je závislá na cieľovej destinácii a môže sa meniť v závislosti na menovom kurze a podmienkach leteckej spoločnosti.

Transfery v destinácii

Doba transferu je uvádzaná iba približne, pretože je závislá na momentálnej dopravnej situácii a ďalej na množstvo hotelov na trase a počtu vystupujúcich zákazníkov. Transfery môžu byť zabezpečené štandardnými autobusy, mikrobusy, v niektorých prípadoch aj vozy taxi a pod.

Očkovanie

V súčasnej dobe do väčšiny krajín nie je povinné očkovanie (s výnimkou očkovanie proti žltej zimnici pri príchode z krajín s výskytom tejto choroby), avšak odporúčame pred cestou konzultovať prípadné riziká s odborným lekárom. Aktuálne informácie nájdete tiež na serveri www.ockovani.com.

Sprievodcovský servis

V cieli vašej dovolenky vás očakávajú česky alebo slovenský hovoriaci sprievodcovia DER Touristik CZ a. S., Ktorí organizujú transfer z / na letisko, informačné stretnutie a pravidelné informačné hodiny, ktoré sa konajú v každom hoteli 2x týždenne. Úlohou sprievodcu je aj spoluorganizovaný autobusovej dopravy (predovšetkým pri nástupe cesty späť do ČR) a prípadných výletov. Stálu prítomnosť delegáta v konkrétnom hoteli nie je možné z časových dôvodov zabezpečiť. Ak sa vyskytne počas vášho pobytu akýkoľvek problém, oznámte túto skutočnosť nášmu sprievodcovi (telefonicky alebo SMS správou) V záujme nás všetkých je, aby bol problém na mieste vyriešený a aby ste odchádzali z dovolenky spokojní. V destináciách, kde nemá cestovná kancelária FISCHER zaistený stály sprievodcovský servis, je klientom k dispozícii na mobilnom telefóne sprievodcu z najbližšej destinácie. Pre niektorých ubytovacie kapacity funguje priamo v mieste naša kancelária s pevne stanovenou otváracou dobou, u ubytovacích kapacít ďalších je delegát k dispozícii priamo v ich rámci a to buď denne alebo niekoľkokrát týždenne formou vypísaných úradných hodín. U niektorých ubytovacích kapacít však nie je delegát k dispozícii vôbec. A predovšetkým pre tieto prípady budete vždy vybavení "mobilným" telefónnym spojením na našich pracovníkov v SR, ktorí sú až na výnimky "stále na príjme". Vo výnimočných prípadoch si cestovná kancelária vyhradzuje právo v okrajových termínoch sezóny delegátske služby suplovať prostredníctvom jej miestneho partnera. Sprievodca nemôže vo svojom vozidle prevážať klientov. Sprievodca môže klientmi sprevádzať k lekárovi len podľa časových možností, je však vždy k dispozícii na mobilnom telefóne.

Poznávacie zájazdy

Predovšetkým u tohto typu zájazdov upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv v mieste pobytu.

Výlety

DER Touristik CZ a. S., Nie je usporiadateľom fakultatívnych výletov. Ponuku výletov v mieste vášho pobytu vám od miestnej agentúry poskytne zástupca DER Touristik CZ a. S., V destinácii. Výlety sa v destinácii platí v miestnej mene a sú sprevádzané česky / slovenské, príp. anglicky alebo nemecky hovoriacim sprievodcom.

Výlety zakúpené pred odletom sa uskutoční iba pri dosiahnutí min. počtu účastníkov. V prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov sa výlet neuskutoční. Vyššie uvedené platí ako pre výlet zakúpený na pobočke cestovnej kancelárie v ČR, tak aj pre výlet zakúpený v destinácii. Zákazník si v prípade neuskutočnenia výletu môže u sprievodcu vybrať výlet iný s doplatením rozdielu ceny. Vrátenie peňazí za neuskutočnený výlet alebo za účasť na výlete s nižšou cenou nárokuje zákazník po prílete v kancelárii, kde zájazd zakúpil.

Prenájom áut

Prevzatie vozidla prebieha vo väčšine prípadov v kancelárii autopožičovne. V prípade, že máte objednaný pristavenie pri hoteli, ste väčšinou z hotelovej recepcie odvezení do kancelárie autopožičovne. Vrátenie vozidla prebieha zhodne. Pri prevzatí / vrátení auta na letisku mimo otváraciu dobu kancelárie (väčšinou 23.00-7.00 hod.) Je účtovaný príplatok.

Pri prevzatí auta je potrebné uhradiť depozit embosovanú platobnou kartou, v niektorých auto požičovniach požadujú vyplatenie plnej nádrže paliva. Minimálny vek vodiča je 21 rokov, vodičské oprávnenie musí byť vydané pred viac ako jedným rokom. Vodič mladší 24 rokov musia väčšinou hradiť príplatok. V cene prenájmu je väčšinou zahrnuté základné poistenie CDW. Odporúčame dojednať rozšírené poistenie SCDW.

Informácie v katalógu a cenníku

Pretože sa katalógy pripravujú približne jeden rok pred začiatkom vašej dovolenky, môže dôjsť v medziobdobí k zmenám miestnych pomerov napr. V dôsledku prestavieb, popr. prístavieb, adaptáciou alebo podobne, a preto sa katalógové fotografie môžu, vo výnimočných prípadoch, odchyľovať od skutočnej situácie. Všetky údaje o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnuté v katalógu a cenníku zodpovedajú informáciám známym v čase tlače a DER Touristik CZ a. S., Si vyhradzuje právo na ich zmenu. Zakreslenie hotelov v pobytových oblastiach v katalógu má iba informatívny charakter.

Doprava a preprava

Letecká preprava

Od 17. 1. 2006 sú všetky lety z Prahy do schengenského priestoru manipulujú z terminálu 2. Všetky lety ponúkané našou cestovnou kanceláriou sú prevádzkované renomovanými leteckými spoločnosťami. Na základe predpisov a dohovorov bežných v medzinárodnej leteckej doprave si vyhradzujeme možnosť zmeny miesta odletu, trasy letu (možnosť medzipristátia), leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Presné platné časy odletu a príletu sú uvedené vo vašich elektronických cestovných dokladoch.

S platnosťou od 1. 10. 2012 vám zasielame informácie k odletu (odbavenie) elektronickou formou (e-mailom) alebo SMS správou. Pre odbavenie pri priehradke leteckej spoločnosti si, prosím, pripravte Vaše cestovné doklady. U prepážky odovzdajte Vaša batožina, tu tiež dostanete palubnú vstupenku a doklad o prevzatí batožiny. Obaja doklady si uschovajte. Po odbavení sa presuňte k pasovej kontrole, majte pripravenú palubnú vstupenku a cestovný doklad.

K nástupu do lietadla sa dostavte v čase, ktorý je uvedený na palubnej vstupenke a na informačných tabuliach. V prípade kolízie údajov na palubnej vstupenke a informačnej tabuli sú záväzné informácie uvedené na informačnej tabuli. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť aj krátkodobo (v niektorých prípadoch aj niekoľko hodín pred odletom) a oneskorenia sú v posledných rokoch bežné. Je to spôsobené nielen počasím, ale najmä preplnením vzdušných koridorov.

DER Touristik CZ a. S., Sa usiluje o najvyššiu možnú mieru vylúčenia týchto rušivých vplyvov a prosia v prípade zmeny odletových časov, popr. meškanie, o vaše pochopenie. Na letoch spoločnosti Travel Service, a.s. má každý cestujúci zákazník nárok na bezplatnú dopravu batožiny do max. váhy 15 kg, ak nie je v cestovných dokladoch uvedené inak. Pri nadváhe je účtovaný poplatok. V prípade, že letí dva alebo viac cestujúcich preukázateľne spoločne ako skupina (rodina, partneri) rovnakým letom, resp. rovnakými rokmi, a expedujú sa spoločne, umožňuje dopravca ich batožinu združovať (billiardové), tzn. ich nároky na voľnú váhu batožiny sa spočítajú a batožinu sú odbavená spoločne na jedného cestujúceho, pričom musí byť dodržaný váhový limit na jedného cestujúceho. (Tj. V prípade, že dvaja zákazníci budú mať jednu batožinu do 30 kg, bude im toto batožina odbavuje zadarmo) Maximálna váha jedného kusu batožiny nesmie prekročiť 32 kg. V prípade, že celková váha zapísanej batožiny prekročí 32 kg, je nutné celkovú váhu batožiny rozložiť do nutného počtu batožiny s max. Možnej hmotnosti 32 kg.

Príručná batožina nesmie presiahnuť hmotnosť 5 kg a nezapočítava sa do bezplatne dopravovaných batožiny do výšky 15 kg. Deti do dvoch rokov cestujú charterovými letmi za manipulačný poplatok 990 Sk, nemajú nárok na miesto v lietadle ani na bezplatnú prepravu batožiny. Príručná batožina nesmie podľa medzinárodných predpisov z bezpečnostných dôvodov obsahovať predmety, ktoré možno klasifikovať ako nebezpečné. Pokiaľ budú v príručnej batožine nájdené tieto nebezpečné predmety, majú pracovníci letiskovej správy právo na ich zabavenie a likvidáciu.

Všetky podrobnosti vo vzťahu k leteckej doprave, resp. podrobné prepravné podmienky, dostane zákazník v prípade záujmu v predajniach DER Touristik CZ a. s. Zákazníci Cestovné kancelárie DER Touristik CZ a. s., si môžu pre svoj let objednať ešte 5 dní pred odletom vegetariánskej či iné špeciálne jedlo.

Vlastná doprava

Vy, ktorí ste sa rozhodli pre dopravu vlastným vozidlom, môžete samozrejme počítať s tým, že Vás pred cestou vybavíme podrobnými odchodovým pokyny s informáciami o odporúčaných trasách, povinných poplatkoch, cenách pohonných hmôt mimo územia SR a plánikom či presným popisom cieľového miesta. Jedná sa o informácie, ktoré sú nám známe v čase odoslania odchodových pokynov. Za prípadné zmeny po odoslaní nenesie cestovná kancelária zodpovednosť . V prípade Vášho záujmu vám samozrejme radi sprostredkujeme aj trajektovú prepravu na Sardínii.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je zabezpečovaná veľkokapacitnými vozy zahraničnej výroby sa zájazdovú výbavou. Vopred si Vás dovoľujeme upozorniť, že z dôvodu veľkého počtu vypísaných nástupných miest môžu byť zvozy pri ceste tam a rozvozy pri ceste späť zabezpečené aj ďalšími autobusy, mikrobusy a osobnými vozidlami (v úplne výnimočných prípadoch, keď rentabilita a komplikovanosť zvoze neumožní iné riešenie, pripúšťame tiež použitie autobusové či vlakové pravidelnej dopravy), a že tu teda existuje aj možnosť prestupov po trase. Jedná sa najmä o prestupy v Prahe, Brne a Plzni a taktiež o prestupy pri rozvoze a zvoze v rámci jednotlivých stredísk, kde na tento účel môžu byť využité rovnaké dopravné prostriedky ako pri dovozu a rozvozu v rámci SR. So systémom "zvozov a rozvozov" úzko súvisí aj možné časové oneskorenia, kedy "jeden autobus čaká na druhý". Len vo výnimočných prípadoch však sú tieto odmlky dlhšie ako 45 minút.

Vzhľadom k celej rade nepríjemných skúseností z rokov minulých, vzhľadom k limitovanému batožinovému priestoru autobusov, vzhľadom k zabezpečeniu určitej kultúry cestovania a najmä vzhľadom na potrebu dodržiavania medzinárodne platných predpisov o prevádzkovej hmotnosti autobusov ošetrujúcich ich preťažovania je obmedzená horná hranica hmotnosti prepravovanej batožiny. Každý účastník autobusového zájazdu má nárok na prepravu jedného hlavného batožiny do hmotnosti 20 kg a jedného príručnej batožiny do hmotnosti 5 kg. Ďalšia batožinu je možné prepravovať len po predchádzajúcej dohode, a to za príplatok uvedený v cenníku dopravcu. V prípade, že u niektorého zákazníka bude prekročený vyššie uvedený hmotnostný limit prepravovanej batožiny, majú vodič autobusu či zástupca cestovnej kancelárie právo niektoré / niektorá z jeho batožiny z prepravy vylúčiť. Preprava zvierat nie je možná. Každý cestujúci je povinný si za asistencie vodiča svoju batožinu naložiť do autobusu, v prípade prestupu po trase si ich preložiť av cieľovom mieste si batožinu prevziať. Cestovná kancelária ani dopravcu nepreberajú zodpovednosť za prípadnú zámenu prepravovanej batožiny a, s výnimkou prepravy samotnej, tiež za ich stratu.

Príprava zasadacieho poriadku v autobuse je plne v kompetencii cestovnej kancelárie, ktorá samozrejme prihliada na Vašim konkrétnym požiadavkám, ale presne požadované miesta nemôže garantovať.

Všetci účastníci autobusovej dopravy sú z bezpečnostných dôvodov povinní dbať na pokyny vodičov či vedúceho zájazdu. Vo všetkých autobusoch platí zákaz fajčenia, vyhradzujeme si taktiež právo vylúčiť zo zájazdu podnapitich osoby, osoby pod vplyvom omamných látok aj osoby správajúcej sa vulgárne (a to aj slovne) voči ostatným zákazníkom, vodičovi či sprievodcom, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Každý cestujúci je tiež zodpovedný za dodržiavanie všetkých colných a právnych predpisov cieľovej krajiny zájazdu aj všetkých krajín tranzitných.

Ďalej upozorňujeme, že cestovná kancelária negarantuje stráženie batožiny pred ubytovaním v príjazdový deň a po ukončení ubytovanie v odjazdový deň a že trasa autobusu nemusí byť vždy úplne zhodná s odporúčanými trasami z ČR uvedenými v ponuke cestovnej kancelárie. V priebehu cesty sú, cca po každých 3 až 4 hodinách jazdy, vykonávané povinné bezpečnostné prestávky. Našou snahou je čo najbližšie príjazd k danej ubytovacej kapacite, avšak, logicky, vždy podľa dopravných možností pre autobus.

Autobusová doprava ucelených skupín od 20 osôb je zabezpečovaná z akéhokoľvek miesta na území SR a autobusová doprava ucelených skupín prenajímajúcich si celý autobus môže byť vzhľadom k odchodovým časom, trase aj programu po vzájomnej dohode upravená podľa želania objednávateľa.

V prípade Vášho záujmu o iné nástupné miesto, než ktoré je nižšie uvedené, sa na toto informujte v cestovnej kancelárii. Ak bude zmena trasy možná, radi vám vyjdeme v ústrety. Ak by doprava z vami požadovaného miesta možno bola a predstavovala by zvýšenie nákladov na prepravu, ponúkneme vám túto službu za adekvátnu príplatok. Údaje o druhu, charakteristike a kategóriu dopravného prostriedku, ako aj údaj o trase cesty sú uvedené v zmluve o zájazde.

Nástupné miesta a časový harmonogram autobusovej dopravy jednotlivých stredísk vám oznámia naši asistenti predaja.

Vylúčenie z prepravy

DER Touristik CZ a. S., Si vyhradzuje právo vylúčiť zákazníka z prepravy alebo z celého zájazdu, ak svojim konaním a správaním narušuje ich chod, popr. hrozí nebezpečenstvo, že by táto situácia mohla nastať. Vylúčená je preprava osôb v podnapitom stave. Z prepravy však môžu byť vylúčení aj zákazníci, ktorí napr. V prípade meškania slovne napádajú zástupcu DER Touristik CZ a. S., Alebo sa vulgárne a hrubo vyjadrujú o tejto spoločnosti, či ich zástupcoch.

V prípade vylúčenia z prepravy alebo zo zájazdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služieb. DER Touristik CZ a. S., Prosí o pochopenie pre toto opatrenie, ktorého zmyslom a cieľom je zaistenie kľudnej dovolenky a prepravy ostatných cestujúcich, ako aj ochrana osobnosti pracovníkov spoločnosti. Cestujúci je povinný dodržiavať počas leteckej prepravy zákaz fajčenia počas celého letu. V prípade porušenia tohto zákazu je cestujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000 Sk. Neuposlúchne Ak cestujúci ani potom, vystavuje sa nebezpečenstvu trestného stíhania pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

Preprava zvierat

Zvieratá (pes/mačka) do maximálnej váhy 5 kg je možné prepravovať na palube lietadla za zvláštnych podmienok. Ostatné zvieratá je možné prepravovať v klimatizovanom batožinovom priestore v dolnej časti lietadla v zvláštnych kontajneroch určených na tento účel. Maximálna váha zvieraťa vrátane boxu je limitovaná 32 kg. Preprava všetkých zvierat musí byť ohlásená už pri rezervácii a je za zvláštny príplatok. V niektorých prípadoch musí byť potvrdená leteckou spoločnosťou.

Preprava neskladných batožín

Preprava neskladných batožín (napr. Golfových bagov, bicyklov, surfov apod.) Musí byť nahlásená v cestovnej kancelárii už pri rezervácii zájazdu a je za poplatok. Z bezpečnostných dôvodov sa nemôžu vyššie uvedené predmety prevážať autobusmi určenými pre transfer do / z hotela. Zodpovedajúce doprava je zabezpečovaná na vlastné náklady zákazníkom. Prepravu môže za poplatok zabezpečiť aj DER Touristik CZ a. S. Na túto prepravu sa však nevzťahuje cestovné poistenie a cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené na prepravovanej veci. Slnečníky sú prepravované na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Za ich stratu alebo poškodenie nie je poskytovaná kompenzácia.

Ubytovanie

Dĺžka pobytu

Vzhľadom na rozdielnu dĺžku pobytu v jednotlivých destináciách (na základe viacerých letov počas jedného týždňa je možné v niektorých cieľových oblastiach knihovať dovolenku napr. Na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme všetky dĺžky pobytov počtom nocí. Prvý a posledný deň našich leteckých zájazdov je určený na prepravu, a nie k vlastnej dovolenke. Nemožno tiež vychádzať z toho, že sa odlety uskutočnia dopoludnia a spiatočné lety večer. Ako odlet, tak i prílet sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dobu, ako v ranných, tak v denných alebo nočných hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne alebo aj úplne zasahovať do dňa nasledujúceho.

U naprostej väčšiny zájazdov vlastnou a autobusovou dopravou je vypísané ubytovanie vždy na 7 nocí a nástupným aj posledným dňom pobytu je sobota, resp. u niektorých ubytovacích kapacít nedele. Výnimkou sú niektoré ubytovacie kapacity na Sardínii, u ktorých nie je nutné úplne striktne dodržiavať pobyty od / do soboty, ale vo väčšine termínov si možno nástupný a posledný deň pobytu zvoliť ľubovoľne či si vyžiadať inak dlhé pobyty ako celé násobky týždenných. Pri všetkých pobytov s vlastnou dopravou bez rozdielu je možné nastúpiť ubytovanie v prvý deň pobytu až v popoludňajších či večerných hodinách, spravidla po 14. až 17. hodine a najneskôr do 18. až 22. hodiny. U pobytov s autobusovou a leteckou dopravou je ubytovanie zabezpečované prednostne podľa organizačných možností cestovnej kancelárie / konkrétnej ubytovacej kapacity, najneskôr však ako pri doprave vlastné. Ubytovanie musí byť ukončené v posledný deň pobytu v ranných či dopoludňajších hodinách, spravidla do 9. až 10. hodiny, nie však pred 6. až 9. hodinou. Pri pobytoch s vlastnou dopravou si možno samozrejme individuálne dohovoriť aj odchod v deň skoršie, aj tu sa však treba časovo prispôsobiť možnostiam cestovnej kancelárie / konkrétnej ubytovacej kapacite. Presné informácie k vami zvolenej ubytovacej kapacite obdržíte v odchodových pokynoch, na vyžiadanie vám je však radi poskytneme i vopred.

Ubytovanie

Ponuka DER Touristik CZ a. S. Zahŕňa kvalitné hotely, apartmány a bungalovy všetkých tried. Turistickej kategórie, stupeň vybavenosti, hlavné charakteristické znaky a triedy ubytovanie uvedené pri príslušných hotelových zariadení sú stanovené národnými úradmi pre turistiku alebo združeniami, sú v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu a riadia sa výlučne podľa ich národných kritérií, najmä teda miestnych zvyklostí, a nie sú totožné s ustanoveniami, popr. kritérií v Českej republike. Prídavné symboly hodnotenia je nutné odvodzovať zo subjektívnych reakcií zákazníkov a predstavujú len ďalší orientačnú pomôcku. Vlastná klasifikácia ubytovacích zariadení DER Touristik CZ a. S., Vám pomôže pri vašom výbere:

hvězdička veľmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pre nenáročných hostí
hvězdičkahvězdičkaobjekty turistickej triedy s účelným vybavením
hvězdičkahvězdičkahvězdička objekty strednej triedy s priemerným vybavením a službami
hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička objekty vyššej strednej triedy s nadpriemerným vybavením a službami
hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička luxusné hotely s nadštandardným vybavením a službami pre náročných hostí

Klasifikácia DER Touristik CZ a. S., Nemusí byť totožná s oficiálnou klasifikáciou ubytovacieho zariadenia na mieste. Ak sa líši miestnej hodnotenie hotela od hodnotenia DER Touristik CZ a. S., Je uvedená v popise oficiálnej trieda.

Celá rada kapacít však takéto hodnotenie chýba, respektíve sú ubytovacími subjekty, u ktorých sa hodnotenie hviezdičkami oficiálne nepoužíva. A práve u týchto sme použili hodnotenie naše, hodnotenie od hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička, keď kritériá ich pridelenie sme sa snažili zachovať obdobná s hodnotiacimi kritériami oficiálnych orgánov v príslušnej oblasti.

Pri objednávaní troch a viac ubytovacích jednotiek na jednej zmluve o zájazde a pri objednávaní pobytu skupín je objednávateľ zájazdu povinný odovzdať zástupcovi cestovnej kancelárie ubytovacie zoznam všetkých cestujúcich osôb, a to najneskôr pri oznámení mien cestujúcich. Pri ubytovaní v štúdiách alebo apartmánoch nie je počas pobytu väčšinou zabezpečovaný upratovanie. V týchto typoch ubytovacieho zariadenia nemožno pri nezabezpečenie upratovaní v priebehu pobytu požadovať kompenzáciu. Vyberte si z našej ponuky takú ubytovaciu kapacitu, ktorá vyhovuje vašim predstavám a finančným možnostiam. Nami poskytované ubytovacie služby zodpovedajú popisu v ponuke zájazdu. Často zdanlivo vysoká cena nie je vysoká v celosvetovom meradle a prepočet týchto cien na koruny je základom našich predajných cien. V prípade preknihovania, ku ktorému vo všetkých turistických oblastiach príležitostne dochádza, budete ubytovaní v ubytovacom zariadení rovnakej kategórie a triedy. Služby náhradného hotela nemusia byť vždy rovnaké, malo by však dôjsť k zachovaniu rozsahu zaplatených služieb, tj. Plnej penzie či polpenzie. Ak nebude rozsah služieb dodržaný, bude zákazníkovi vyplatená pomerná finančná náhrada. Klasifikácia hotelov do tried sa líšia aj medzi jednotlivými destináciami. Aj v komfortných hoteloch sú izby väčšinou jednoducho zariadené.

Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej triedy danej kategórie ubytovania) nie sú vždy rovnaké. Vo väčšine ubytovacích zariadení nie je v kúpeľniach mydlo. Rozdeľovanie izieb prebieha zásadne zo strany hotela a cestovná kancelária na ne nemá vplyv. Pri ubytovaní (check in) v hoteli po vás môže recepcie hotela požadovať kreditnú kartu, ktorej údaje sú použité ako záloha na eventuálne hotelovou útratu, popr. spôsobenú škodu. Ak nevlastníte kreditnú kartu, môže po vás hotel požadovať zálohu v hotovosti.

Hoci sme sa snažili typy a vybavenosť všetkých jednotlivých ubytovacích jednotiek popísať čo najpresnejšie, sú aj tak, vo výnimočných prípadoch, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány alebo izby z hľadiska skladby a charakteru jednotlivých lôžok, oddelení niektorých miestností napr. Len nábytkovou stenou, chýbajúce trezor v jednej izbe z celého hotela, špeciálne apartmán pre invalidov, ktorý nemá zásteny sprchovacieho kúta, ...) a cestovná kancelária nemôže pridelenie odlišnej typológie vždy celkom ovplyvniť.

Súčasne upozorňujeme, že uvedené údaje o priestrannosti jednotlivých ubytovacích jednotiek majú charakter len informatívny a od skutočnosti sa môžu, vo výnimočných prípadoch, líšiť aj o viac ako 10%. Samostatnou kapitolou sú v tomto ohľade opisy privátnych apartmánov a viac ubytovacích kapacít predávaných pod jedným "všeobecným" názvom. Tu berte popis apartmánov naozaj skôr ako orientačné, pretože vzhľadom na skutočnosť, že sa častokrát ide aj o niekoľko stoviek bytov rôznych majiteľov, opis presne charakterizujúci všetky možné alternatívy skladby a charakteru lôžok, polohy, priestrannosti, vybavenosti atď. Je doslova nevytvořitelný.

Uvádzané vzdialenosti aj polohy jednotlivých služieb a ubytovacích kapacít v rámci konkrétneho strediska sú len orientačné, resp. približné. Niektoré služby sú, a to aj napriek tomu, že nie sú výslovne uvedené za poplatok, službami ohradenými samostatne. Napríklad sa jedná o konzumácii v bare a reštaurácii, úhradu telefónnych hovorov a pripojenie k internetu, poplatky za požičanie kajaku či lodičky atď. Súčasne upozorňujeme, že u niektorých ubytovacích kapacít, kde je ponúkaný pobyt pre malé deti (veková hranica vždy špecifikovaná u konkrétnej kapacity ) zadarmo alebo za pevnú sumu výrazne nižšiu, než je základná cena pobytu, je ubytovanie myslené bez nároku na lôžko (a obsadenosť izby či apartmánu je teda brána bez ich započítania) a prípadné stravovanie je samostatne splatné na mieste - podrobnejšie informácie žiadajte v cestovnej kancelárii . Ďalej si dovoľujeme poukázať na povinnosť rešpektovania vypísané otváracie doby a ďalších povinností. Napríklad sa jedná o bazény, ktorých využívanie je spravidla podmienené používaním kúpacie čiapky a ktoré nie sú otvorené 24 hodín denne, ale iba v časoch vypísaných príslušnou ubytovacou kapacitou, o obmedzení využívania niektorých služieb vekovou hranicou (napr. Obmedzenie vstupu do posilňovne, sauny a pod. Pre deti určitej vekovej hranice alebo povolenie ich vstupu len v sprievode dospelej osoby atď.) alebo o rešpektovanie pokoja v popoludňajších a nočných hodinách. Upozorniť nesmieme zabudnúť tiež na veľkosti parkovacích miest, najmä tých garážových (a to nielen vo vzťahu k výške vjazdu), ktorá sú dimenzované na vozidlá štandardných veľkostí a častokrát teda autám väčším nedovoľujú nielen zaparkovanie pohodlné, ale nezriedka vôbec žiadne. V rámci ďalej neraz ponúkaného ubytovanie pod "všeobecným" názvom (napr. "Privátne apartmány", "Rezidenčná komplexy", "Apartmánové domy" ... atď.) Je spravidla zahrnuté veľké množstvo apartmánov v danom stredisku. Cestovná kancelária nemôže tiež vždy celkom ovplyvniť uvedenie a ukončenie prevádzky niektorých služieb jednotlivých ubytovacích kapacít. Námatkovo sa jedná o animačné programy, ktoré sú spravidla realizované len v 2 až 3 mesiacoch hlavnej sezóny, alebo o prevádzku bazénov, ktorý je v priemere tiež len 3 mesiace, teda cca od polovice júna do polovice septembra. Záujem o všetky služby alebo ponuky, ktoré sú ponúkané zadarmo alebo fakultatívne za príplatok splatný v mieste pobytu (napr. Detská postieľka, posteľná bielizeň, ...), je nutné uviesť na zmluvu o zájazde, inak nemusia byť ubytovateľom akceptované. Detské postieľky sú štandardne určené deťom nedovršených 2 rokov; v prípade záujmu o detskú postieľku pre dieťa staršie sa na toto informujte vopred. V poslednej dobe je tiež stále častejším javom obmedzenie fajčenia v rámci nielen spoločných priestorov niektorých ubytovacích kapacít, ale častokrát aj na izbách a v apartmánoch, keď dané pravidlá v tomto ohľade je vždy nutné rešpektovať. Ak nie je u jednotlivého zájazdu stanovené inak, neposkytuje cestovná kancelária žiadny program v mieste pobytu.

Denné a záverečné upratovanie

Pri všetkých kapacít hotelového typu aj u všetkých privátnych izieb je záverečné upratovanie už zahrnutý v základnej cene zájazdu. U apartmánového ubytovanie však tomu tak vždy nie je. U niektorých apartmánových kapacít je záverečné upratovanie už zahrnutý v základnej cene, u iných je vypísaný za povinný alebo fakultatívny príplatok (v Sk pri úhrade v SR, resp. V príslušnej zahraničnej mene pri úhrade v mieste pobytu) au ďalších si zákazníci vykonáva záverečné upratovanie sami . Ako je to so záverečným upratovaním pri každej konkrétnej ubytovacej kapacity jednoznačne vyplýva z informácií uvedených v ponuke zájazdu. Pokiaľ sa jedná o záverečné upratovanie vo forme povinného príplatku, je toto vždy špecifikované výslovne a v prípade, keď o záverečnom upratovaní výslovne hovoreno nie je, sa má za to, že si záverečné upratovanie vykonáva zákazníci sami. Aj za predpokladu, že záverečné upratovanie je zahrnuté v cene zájazdu, prípadne je hradený formou fakultatívneho či povinného príplatku, je potrebné vykonať bežné upratovanie typu zametanie podlahy, vynesenie odpadkového koša atď. A predovšetkým kuchynskú linku zanechať v absolútnom poriadku vrátane odmrazenej chladničky, umytého riadu apod. U niektorých ubytovacích kapacít si možno upratovanie kuchynskej linky tiež extra fakultatívne priobjednať. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že informácie v tomto katalógu uvedené reflektovali stav k dobe jeho prípravy a teda že môžu nastať prípadné zmeny úhrad v mieste pobytu treba už aj pre nadchádzajúcu letnú sezónu. Pri všetkých kapacít hotelového typu aj u všetkých privátnych izieb je v základnej cene zájazdu zahrnutý tiež denné upratovanie. V niektorých ubytovacích kapacitách (najmä v Bulharsku) sa pojmom denné upratovanie rozumie upratovanie izby obdeň, teda každý druhý deň.

Kaucia za apartmán

Už teraz si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade ubytovania v apartmánoch sa v prevažnej väčšine prípadov na mieste skladá vratná kaucia, predovšetkým ako istina za nepoškodenie jeho zariadenie a vybavenie, prípadne vo vzťahu k záverečnému upratovaniu. Výška kaucie je rôzna, je závislá od zvyklostí danej krajiny či destinácie aj od konkrétnej ubytovacej kapacity. V Taliansku sa kaucia pohybuje spravidla v rozmedzí od 50 do 200 € (V niektorých prípadoch ju možno skladať i v Sk), v Španielsku okolo 100 €. Naopak v Chorvátsku sa kaucia spravidla neskladá. Stále pribúda aj ubytovacích kapacít, pri ktorých možno kauciu skladať platobnou kartou alebo iba jej prostredníctvom. Informácie o výške kaucie sú u prevažnej väčšiny ubytovacích kapacít uvedené v konkrétnej ponuke zájazdu a sú vždy obsahom odchodových pokynov, ktoré dostanete pred cestou.

V čase prípravy ponuky jednotlivých zájazdov zo strany cestovnej kancelárie, panoval v niektorých krajinách a / alebo strediskách nejednotný prístup k pobytovým taxa. Najmä nemálo talianskych a španielskych stredísk zvažovalo zavedenie povinnej pobytovej taxy, ktorá je v súčasnej dobe zavedená len v minimálnom počte lokalít, ale rad ďalších o jej zavedení veľmi vážne uvažuje. U niektorých kapacít v cene zájazdu teda pobytová taxa zahrnutá je, u iných je ale splatná až v mieste formou povinného príplatku, keď informáciu o tom, ako je tomu u každej konkrétnej ubytovacej kapacity nájdete v konkrétnej ponuke zájazdu. Najmä vzhľadom k Taliansku si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že informácie uvedené v ponuke zájazdu reflektujú stav v čase jej prípravy a že je preto nutné počítať s možnou zmenou treba už aj pre nadchádzajúcu letnú sezónu.

Informácie o destináciách

Prihlásenie/odhlásenie

Podľa medzinárodných zvyklostí musia hostia opustiť izby v deň odchodu do 12.00 hodín (v niektorých prípadoch už do 10.00 hod). Nasťahovania v deň príchodu je v niektorých prípadoch možné až po nadväzujúcom upratovaní, najskôr po 14. hodine, bežne však aj v 17.00 hodín a neskôr. Ubytovatelia sa však snaží dať novo prichádzajúcim hosťom podľa možností izby už skôr. Skorý príchod alebo neskorý odchod neoprávňujú k dlhšiemu používaniu izby. V prípade nočných letov a zaplatenia tejto noci ako prvej služby obdržíte izbu ihneď po príchode do hotela. Ak si chcete svoju izbu v deň odchodu ponechať dlhšie, prosíme vás, aby ste sa včas dohodli s recepciou, pričom prípadné príplatky sa platí priamo ubytovateľovi. V mnohých zariadeniach je možné bezplatne uložiť batožinu až do ubytovanie v izbe, popr. až do transferu na letisko, v miestnostiach na uloženie batožiny, popr. na označených zberných miestach. Ubytovateľ za to však nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Technické zariadenia

Nie každá krajina má rovnako vysoký technický štandard, na ktorý ste zvyknutí. V prípade technickej závady, ako napr. Pri výťahu alebo klimatizácie, môže opatrenie náhradných dielov nejakú dobu trvať, pretože nie sú v rekreačných oblastiach vždy k dispozícii.

Opravárske/stavebné práce

Pretože ubytovacie zariadenie neba jednotlivé časti hotelového zariadenia vyžadujú pravidelnú údržbu, MÔŽU byť potrebné Zodpovedajúce údržbárske a opravárenské práce. Žiadam o vaše pochopenie pre krátkodobé obmedzenie s týmto spojené. Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou nesie stavebnú činnosť, na ktorú nemá DER Touristik CZ a. S., Vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimosezónneho mesiace a staveniská vznikajú veľmi rýchlo, prakticky zo dňa na deň, nebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke opäť obnovená. Takéto prípady stavebnej činnosti Môžeme len ťažko ovplyvňuje a nemožno Mať vždy pri kúpe vášho zájazdu tie najaktuálnejšie správy.

Hmyz

Na základe odlišného klímy môže dôjsť k výskytu hmyzu, pričom toto nemožno vylúčiť ani v hotelovom zariadení, najmä v bungalovoch. Napriek použitia vhodných ochranných prostriedkov proti hmyzu, ktoré by sa mali už vo vašom vlastnom záujme používať iba obmedzene, nemožno úplne vylúčiť výskyt hmyzu ako v hotelovom zariadení, tak aj v jednotlivých hotelových izbách. Ak by ste si všimli výskytu hmyzu, žiadame vás, aby ste to obratom oznámili zamestnancom hotela, ktorí prijmú príslušné opatrenia. Navyše odporúčame vziať si so sebou sprej na hmyz alebo elektrické zásuvky proti komárom. Neodporúča sa ponechávať v izbe voľne ležať potraviny. V mnohých krajinách nájdete inú mentalitu a iný životný rytmus. Aj výklad pre vás dôležitých hodnôt, ako je čistota a presnosť, môže byť iný, ako ste zvyknutí.

Stravovanie a nápoje

V turistických destináciách sa ponúkajú v mnohých hoteloch typické miestne pokrmy, ktoré sa často pripravujú s neobvyklým korením a prísadami a nepodávajú sa vždy horúce. Berte prosím na vedomie, že telo často potrebuje niekoľko dní, aby sa prispôsobilo odlišnému klímy a neobvyklé strave, popr. že najmä tieto okolnosti a požívanie ľadovo chladných nápojov môžu viesť k žalúdočným ťažkostiam a ochoreniam hnačkou (cestovné diarrhea). Podľa najnovších poznatkov možno taká ochorení i u osôb, ktoré sa v južných krajinách zdržujú častejšie, odvodiť z uvedených zmien. Nemožno teda vychádzať z toho, že sú napr. Vyvolaná nedostatočnou kvalitou spracovaných potravín alebo nedostatočnými hygienickými podmienkami. Preto vám odporúčame poradiť sa pred začiatkom dovolenky so svojim lekárom alebo lekárnikom a vziať si so sebou príslušné lieky. Vo väčšine pobytových krajín sa pri vode v potrubí jedná len o úžitkovú vodu, ktorá nie je vhodná na konzumáciu ako pitná voda. V niektorých destináciách je obvyklá odsoľovanie voda, ktorá má nepríjemnú charakteristickú pachuť, a to aj po prevarení, ale je zdravotne nezávadná. Stravovanie zahrnuté v cene zájazdu závisí od počtu nocí strávených v ubytovacom zariadení. Nárok na čerpanie prvý a posledný stravovacie služby závisí na čase ubytovanie pri príchode do ubytovacieho zariadenia (check-in) a odhlásenia sa z ubytovacieho zariadenia (check-out) v plánovaný deň ukončenia služieb s tým, že podmienky čerpania stravovacích služieb sú stanovené vždy samotným ubytovacím zariadením. Pamätajte na to pri výbere svojej dovolenky. V určitých termínoch môže v reštauráciách a baroch dochádzať k čakacím dobám, avšak personál sa samozrejme snaží vyhovieť všetkým prianiam a pokiaľ možno sa tomuto vyhnúť. Z tohto dôvodu sa jedlo organizuje v niektorých hoteloch v dvoch alebo viacerých skupinách. U reštaurácií, ktoré ponúkajú časť kapacity, alebo všetkým miesta pod holým nebom, môže v závislosti od počasia dôjsť k obmedzeniam. Stravovanie formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V prípade skutočne nízkeho počtu klientov využívajúcich daný typ stravovacie služby a mimo hlavnej sezóny (júl, august) môže dôjsť zo strany hotela na zmenu typu stravy. V niektorých hoteloch sa podáva kontinentálne raňajky, ktorá obsahuje čaj alebo kávu, pečivo, maslo a marmeládu. Nápoje k jedlu nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je výslovne uvedené inak. Ak je u stravovacích služieb uvedená forma menu, neznamená to vždy a v každom hoteli výber hlavného jedla z niekoľkých možností. Čerpanie prvej stravovacie služby závisí na čase príletu, resp. na dobe pridelenia izby. Ak je stravovanie formou all inclusive, je z organizačných dôvodov vo väčšine hotelov nutné nosiť plastikový náramok. Čerpanie programu all inclusive v deň odletu je závislé na dobe opustenie hoteli / odhlásenie. V niektorých hoteloch závisí poskytovanie programu all inclusive tiež na interných hotelových pravidlách. Vo väčšine hotelov je možné čerpanie programu all inclusive po odhlásení doplatiť na recepcii. Presný rozsah zahrnutých plnenia si, prosím, zistite z príslušného popisu hotela. Rozsah plnenia sa pritom riadi aj podľa triedy hotela. Navyše je možné aj v hoteloch s balíčkom všetko v cene využívať ďalšie plnenia, pričom je nutné tieto plnenia, ktoré nie sú v cene, zaplatiť na mieste zvlášť. Plnenie všetkého v cene možno využívať až do odhlásenia. Nevyužité plnenie nemožno preplatiť. Pre klientov ubytovaných v jednej ubytovacej jednotke platí rovnaký typ stravovacích služieb. Ak by ste si priamo na mieste objednali výlet, myslite na to, že pri včasnom odchode väčšinou nemožno servírovať raňajky. Informujte sa v hoteli o možnosti balíčka s jedlom. Za stravovanie, ktoré nedostávajú, sa suma nevracia. Vnášanie potravín a nápojov nakúpených mimo zariadenia do hotela môže byť zakázané domovým poriadkom a najmä u menších kapacít sa môžete stretnúť aj s výslovnými protesty personálu alebo majiteľa. Vo väčšine hotelov sa kladie dôraz na spoločenské oblečenie počas večere. U mužov to znamená nosiť dlhé nohavice. V hoteloch vyššej triedy je niekedy vyžadovaný pri večeri spoločenský odev.

Šperky a trezory

Neodporúčame brať si na dovolenku drahé šperky. Cenné predmety (cestovné doklady, peniaze, šeky, platobné karty) si uložte v hotelovom trezore, ktorý je k prenájmu buď v recepcii, alebo priamo na izbe. Ak by ste však boli počas svojho pobytu okradnutí, bezpodmienečne sa odporúča oznámenia krádeže na polícii. Obráťte sa v takom prípade, ako aj vo všetkých ostatných prípadoch nehôd okamžite na nášho sprievodcu. Za hotovosť i predmety, ktoré nie sú pre pobyt na dovolenke nevyhnutne nutné (napr. Vysoko cenná technické zariadenia, špeciálne výstroj a športové náradie, cenné predmety vyššie hodnoty, šperky, notebooky atď.), Zásadne odmieta ako naša cestovná kancelária, tak i ubytovateľ preberať akúkoľvek zodpovednosť. V prípade nutnosti odporúčame dojednať špeciálne individuálne pripoistenie.

Klimatizácia/kúrenie

Tieto zariadenia nájdete iba v tých hoteloch, kde je to priamo uvedené v popise. V mnohých prípadoch je klimatizácia ovládaná centrálne, a tak jej zapínanie / vypínanie z hľadiska doby a dĺžky úplne závisí od rozhodnutia hotela. Často je klimatizácia v prevádzke iba niekoľko hodín denne. Pri výpadkoch prúdu, popr. kolísanie prúdu, sa riadna prevádzka zariadení spravidla udržiava pomocou núdzových agregátov, ktoré však nie sú technicky spôsobilé dodať dostatok elektriny, aby mohli zaručiť funkciu klimatizáciou. V mnohých zariadeniach boli klimatizácia v posledných rokoch modifikované tak, že fungujú len pri zatvorených dverách a oknách a pri použití izbového kľúča, takže prevádzka klimatizáciou automaticky končí pri opustení izieb, popr. otvorenia okien alebo dverí. Hluk pri prevádzke klimatizáciou nemožno bohužiaľ vylúčiť.

Voda a elektrické napätie

Obyvatelia južných krajín nepoužívajú vodu z vodovodu na pitie a varenie. V niektorých hoteloch tečie len odsolená morská voda. Pitnú vodu vám odporúčame zakúpiť v miestnych obchodoch alebo v hoteli. V hoteloch so solárnym ohrevom tečie občas vlažná voda, pri zlom počasí, popr. súčasnom užívaní viacerých spŕch v hoteli, môže podľa okolností dochádzať ku krátkodobým obmedzeniam. V niektorých krajinách môže dochádzať aj k opakovaným (krátkodobým) výpadkom elektrickej energie. S tým potom samozrejme súvisí aj výpadok klimatizácie.

Servis a služby

Pokiaľ ide o služby miestnych zamestnancov, zodpovedá úroveň a rýchlosť poskytovaných služieb mentalite obyvateľstva, a preto je nutné počítať mnohokrát s menšou skúsenosťou a určitou ležérnosť pri plnení povinností, ale na druhej strane často s veľmi priateľským a milým prístupom. Ako za výmenu peňazí, tak aj za telefonovanie v hoteli účtuje ubytovateľ vyššie poplatky / prirážky. Obchody umiestnené v hotelových zariadeniach si prenajímajú súkromní podnikatelia. Tvorbu cien teda nemôžeme z našej strany nijako ovplyvniť. Pri poskytovaní internetu, WiFi môže dochádzať z dôvodu počasia a prírodných vplyvov ku krátkodobým výpadkom.

Slnečníky/lehátka

Zistite si, prosím, z príslušného popisu hotela, v akej miere sú k dispozícii lehátka a slnečníky, popr. či je potrebné ich zapožičanie hradiť. Myslite na to, že lehátka a slnečníky z dôvodu miesta nezodpovedajú vždy kapacite lôžok, a preto nie sú k dispozícii všade, popr. sú k dispozícii len obmedzene a najmä v hlavnej sezóne nepostačujú vždy. Rezervácia niekoľkých ležadiel súčasne na rôznych miestach v jednom zariadení je zakázaná rovnako ako rezervácie v skorých ranných hodinách.

Pláže

Údaje o vzdialenosti od hotela sú v popise hlavného katalógu len orientačné a predstavujú vzdialenosť meranú vzdušnou čiarou. Cesta pešo alebo jazda môžu byť dlhšie. Väčšina pláží je verejná a prístupná aj miestnemu, podľa našich merítok často hlučnému obyvateľstvu. Pláže pred hotelovými zariadeniami sú skoro všade vo verejnom vlastníctve, takže čistenie spadá do oblasti úloh miestnych obcí. Spravidla však obhospodarujú oblasti pláže pred hotelovými zariadeniami príslušní ubytovatelia (ležadlá, slnečníky, bary). Samozrejme sa aj ubytovateľ snaží túto oblasť pláže udržiavať v čistote. Klimatické podmienky, vietor a morské prúdy môžu spôsobiť nánosy, náplavy napr. Vodné trávy alebo výskyt medúz a podobne. Ďalej to môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám pláže, čo je však nevyhnutné a nemožno to z našej strany ovplyvniť. Dodržujte, prosím, pokyny ohľadom možnosťou kúpania v hoteli, popr. na pláži, a zohľadňujte morské prúdy a počasie aj príliv a odliv. Lehátka a slnečníky sú na prenajatie za poplatok, pokiaľ nie je uvedené inak.

Bazény

Z hygienických dôvodov je nutné pridávať do vody v bazéne chemikálie. Hosťom s citlivou pokožkou odporúčame, aby toto konzultovali so svojím lekárom. Voda v bazénoch sa musí pravidelne meniť, pričom počas výmeny vody nemožno bazény užívať. Užívanie bazéna je dovolené len počas prevádzkových dôb vykázaných priamo na mieste a pri dodržiavaní pokynov na použitie a prebieha na vlastné nebezpečenstvo, pričom rodičia zodpovedajú za svoje deti. Pokiaľ je súčasťou hotelového zariadenia i vyhrievaný bazén, je potrebné vziať do úvahy, že nie vždy je bazén skutočne vyhrievaný. Táto skutočnosť závisí predovšetkým od rozhodnutia vedenia hotela. Počet ležadiel a slnečníkov pri bazéne nezodpovedá vždy kapacite hotela. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade návštevy aquaparku v destinácii, môžu platiť určitá veková a výškové obmedzenia pre vstup do aquaparku či na jednotlivé atrakcie. Návštevník je povinný podriadiť sa prevádzkovému poriadku aquaparku.

Nočný kľud

K dovolenke patrí aj večerná zábava a bary, reštaurácie, diskotéky a nočné kluby, ktoré môžu pôsobiť hluk. Ich prevádzka prebieha na základe úradných povolení, a nemožno mu teda zabrániť. Tiež zvuková priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami v ubytovacích zariadeniach môže byť rôzna podľa stavebného štýlu objektu. Absolútny pokoj v turistických centrách nenájdete. Prosíme, aby ste zohľadnili, že v hoteloch a klubových zariadeniach môže na základe zmluvne prisľúbeného zábavného programu dochádzať aj po 22. hod. K obťažovaniu hlukom. Život na juhu sa prebúdza ešte len večer a podľa toho môže trvať až do skorých ranných hodín. Národnostné zloženie hostí hotela a ich správanie nemožno zo strany cestovnej kancelárie nijako ovplyvniť. Počas doby pred sezónou a po nej môže dôjsť k určitým obmedzeniam hotelových služieb (zábava, športová ponuka, klimatizácia atď.), Preto ich nemožno vždy zaručiť v plnom rozsahu. Táto okolnosť sa však zohľadňuje už pri utváraní ceny.

Hygiena

Kultúrne a hygienické zvyklosti sú v južných krajinách odlišné od našich, tamojšie hygienické predpisy sú oveľa tolerantnejšie. To isté sa týka aj predpisov a vzťahu k životnému prostrediu. Upozorňujeme, že najmä v gréckych destináciách je v hoteloch bežný výskyt mačiek, a to aj v reštauračných zariadeniach. Mačky sú považované za obľúbené domácich miláčikov a sú v hoteloch rešpektované, hoci to niektorým klientom môže pripadať nepatričné.

Hluk

Z hygienických dôvodov je obvyklé vykonávať odstraňovanie odpadu zavčas rána, aby sa zabránilo obťažovaniu zápachom kvôli vysokým teplotám cez deň. Myslite, prosím, na to, že to nemožno vždy vykonávať bezhlučne, avšak je to vo vašom záujme. V moderných rekreačných destináciách prichádza prevažná väčšina turistov lietadlom, takže na letiskách dochádza k pravidelným letom. Určité obmedzenia letovým hlukom nemožno vylúčiť. Približnú vzdialenosť hotelového zariadenia od príslušného letiska si, prosím, zistite z opisu. Majte tiež pochopenie pre to, že postupy a zariadenia potrebné na prevádzku hotelového zariadenia niekedy môžu viesť k vzniku hluku (dodávatelia, agregáty atď.).

Špeciálne požiadavky

Vaše špeciálne priania

Samozrejme je radi prijmeme pri objednávke, musíme ale výslovne upozorniť na to, že splnenie vašich prianí záleží výlučne na ubytovateľmi, a preto za ne nemôžeme prevziať žiadnu záruku, popr. môžeme ich prijať len nezáväzne. Južné destinácie (predovšetkým grécke) majú všeobecne nižší štandard poskytovaných služieb a komunikácie cestovnej kancelárie s hotelovým personálom nie je vždy ideálne.

Cestovné poistenie

V cenách zájazdov nie je zahrnuté cestovné poistenie. Odporúčame vám dojednať poistenie ERV Európskej poisťovne, a. S. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer Light, ku ktorým ako bonus získate od našej cestovnej kancelárie cestovné poistenie liečebných nákladov a Asistenčných služieb - Basic. V prípade, že uvedené poistenie nedojednajú, môžete samostatne dojednať základné poistenie Fischer Medical.

Podrobnosti o poistení nájdete v katalógu alebo v prílohe zmluvy o zájazde. Nesjednáním poistenie Fischer Plus alebo Fischer Medical klient preberá plnú zodpovednosť za dôsledky škôd vzniknutých v súvislosti s neuzavretím cestovného poistenia. Cestovné poistenie sa nevzťahuje na tú časť zájazdu, kde Cestovná kancelária FISCHER nie je dodávateľom kombinácia služieb. Súčasťou ceny zájazdu je poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Fischer Plus 690 Kč/osoba
Fischer Exotika Plus 990 Kč/osoba
Fischer Light 490 Kč/osoba
Pre deti do 15 rokov zľava 50% (v deň nastúpení zájazdu a počas pobytu nesmie dieťa dovŕšiť 15 rokov).
Fischer Medical 300 Kč/osoba (vrátane detí)

Jednolôžkové izby

Sú v mnohých hoteloch k dispozícii len v obmedzenom počte. Aj keď sú s príplatkom, sú väčšinou veľmi malé, často bez balkóna a nemusia byť úplne identické s dvojlôžkovými izbami. V prípade obsadenia dvojlôžkovej izby jednou dospelou osobou môže byť izbu vybavený len jedným lôžkom.

Prístelky

V niektorých hoteloch je za trojlôžkovú izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelkou môže byť napríklad pohovka, rozkladací gauč, palanda, rozkladacie lehátko pod. A nie je vždy pevnou súčasťou vybavenia izby. Prístelky nezodpovedajú vždy štandardu bežných hotelových posteľou, môžu byť užšie a kratšie. Pridaním prístelky do izby je nutné počítať s určitým priestorovým obmedzeniam a znížením vášho pohodlia a komfortu. Aj rodinné izby majú vedľa dvoch normálnych hotelových posteliach väčšinou prístelky.

Detské postieľky

Sú väčšinou k dispozícii len podľa možnosti a za úhradu, pričom vám odporúčame oznámiť príslušná želanie už pri objednávke. Poskytnutím detskej postieľky môže dôjsť k priestorovému obmedzeniu. Ďalšie pomôcky, ktoré sú pre malé deti zvyčajne potreba (nočníky, detská strava, plienky a pod.), Nie sú v hoteloch väčšinou k dispozícii.

Hotely vhodné pre telesne postihnutých

Jednotlivé hotelová, popr. klubová zariadení sa vykazujú ako vhodná pre telesne postihnutých, popr. vozíčkarov. Nemožno však prevziať žiadnu záruku za vhodnosť zariadení v konkrétnom prípade, pretože príslušné národné smernice nemusí byť v súlade s českými predpismi. Informujte sa, prosím, pri objednávke o tom, či je požadované zariadenie v konkrétnom prípade dostatočne, popr. zodpovedajúcim spôsobom adaptované. Ubytovacie kapacity v južných krajinách majú obmedzené služby pre tento typ klientov a bezbariérové izby sú na vyžiadanie väčšinou iba v hoteloch vyššej kategórie.

Šport/zábava/aktivity

Ponúkané aktivity možno využívať podľa príslušných možností, popr. podľa poveternostných podmienok. Najmä prosíme, aby ste zohľadnili, že pri veľkej dopyte je snaha dať ponúkané možnosti športu a zábavy k dispozícii všetkým hosťom v rovnakej miere. V jednotlivých prípadoch preto môže dochádzať k čakacím dobám alebo obmedzením, za čo žiadame o vaše pochopenie. Určitá plnenie možno využívať len po predchádzajúcej rezervácii, bližšie informácie získate od našich sprievodcov, popr. zamestnancov príslušného hotela. Majte prosím pochopenie pre to, že existujúce športové materiál, ako aj napr. Tenisové kurty nezodpovedajú vždy navyklému štandardu a na základe pokračujúceho používania môžu vyzerať opotrebovane. Používanie športového náradia aj účasť na športových, zábavných a iných aktivitách prebieha na vlastné nebezpečenstvo, pričom rodičia zodpovedajú za svoje deti, vedenie hotela najmä nezodpovedá za zranenie vznikajúce pri športovej činnosti. Púšťajte sa len do takých činností, na aké ste zvyknutí aj v SR, a dbajte, prosím, bezpodmienečne na to, že na základe klimatických podmienok môže rýchlejšie dochádzať k únavovým javom a väčšej strate tekutín. Športové zariadenia, športové náradie a vozidlá by ste mali pred použitím skontrolovať. Pri poškodení vypožičané výstroja je nutné vykonať úhradu na mieste. Zábavu pre deti, popr. detský klub nemožno porovnávať s materskou školou a najmä nemožno deťom nútiť účasť na týchto aktivitách proti ich vôli. Animačné programy sú dostupné iba v niektorých hoteloch. Prosíme vás o pochopenie aj v tom, že v medzinárodných kluboch a hotelových zariadeniach sa aj zábavný program a zábava ponúkajú viacjazyčne. Určité zábavné programy sa vykonávajú len pri zodpovedajúcej dopyte, popr. dosiahnutie minimálneho počtu účastníkov.

Prenájom áut

Prevzatie vozidla prebieha vo väčšine prípadov v kancelárii autopožičovne. V prípade, že máte objednaný pristavenie pri hoteli, ste väčšinou z hotelovej recepcie odvezení do kancelárie autopožičovne. Vrátenie vozidla prebieha zhodne. Pri prevzatí / vrátení auta na letisku mimo otváraciu dobu kancelárie (väčšinou 23.00-7.00 hod.) Je účtovaný príplatok. Pri prevzatí auta je potrebné uhradiť depozit embosovanú platobnou kartou, v niektorých auto požičovniach požadujú vyplatenie plnej nádrže paliva. Minimálny vek vodiča je 21 rokov, vodičské oprávnenie musí byť vydané pred viac ako jedným rokom. Vodič mladší 24 rokov musia väčšinou hradiť príplatok. V cene prenájmu je väčšinou zahrnuté základné poistenie CDW. Odporúčame dojednať rozšírené poistenie SCDW.

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?