Zľavy a benefity

Zľavové systémy

Zľavový systém pre zimnú sezónu 2017 / 2018

výška zľavy pri uzatvorení zmluvy o zájazde
dátum uzatvorenia
zmluvy o zájazde
  kategórie 1 kategórie 2 kategórie 3 kategórie 4
do 31. augusta stály klient 17 % 14 % 11 % 8 %
nový klient 12 % 10 % 8 % 6 %
od 1. septembra
do 30. septembra
stály klient 15 % 12 % 9 % 6 %
nový klient 10 % 8 % 6 % 4 %
od 1. do 31. októbra stály klient 10 % 8 % 6 % 4 %
nový klient 5 % 4 % 3 % 2 %
od 1. novembra
a ďalej
stály klient 2 % 2 % 2 % 2 %
nový klient
  • stálym klientom sa rozumie ten, kto sa zúčastnil aspoň jedného z našich zájazdov v posledných 3 zimných alebo letných sezónach;
  • zľavy sa počítajú z celkovej ceny zájazdu okrem fakultatívne dokupovaných skipasov v Rakúsku;
  • zľavy nie je možné uplatniť na „taliansky jackpot“ a špeciálne akcie;
  • zľavu stály klient nie je možné uplatniť na „last moment“ zájazdy;
  • nárok na zľavu vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde a následným uhradením zálohy na cenu zájazdu (pri kúpe zájazdu do 31. augusta je záloha stanovená vo výške 990 Kč / zmluva, 2. záloha do výšky 30 % z celkovej ceny zájazdu musí byť uhradená do 30. 9. 2017; pri kúpe zájazdu od 1. septembra je záloha stanovená vo výške 30 % z celkovej ceny zájazdu);
  • záloha musí byť uhradená do 3 dní od uzatvorenia zmluvy o zájazde, najneskôr však k rozhodnému dátumu príslušnej zľavy, inak nárok na zľavu zaniká;
  • na zľavu nie je právny nárok
  • pozn.: klientom (teda stálym alebo novým klientom) znamená zákazník v zmysle ustanovenia § 741a zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

zľavy pre skupiny od 20 osôb:

  • pre skupiny od 20 osôb platí výhodnejšia z variant „skupinová zľava 5 %“ alebo „zľava stáleho klienta“; nárok na skupinovú zľavu vzniká uhradením zálohy vo výške 20 % z celkovej ceny zájazdu.

Zoznam našich pobočiek Zoznam našich pobočiek

zájazdy zakúpite na pobočkách
CK Fischer / NEV-DAMA

Predaj letných zájazdov 2018 zahájený !!!

01. 11. 2017

Zahájili sme online predaj letných zájazdov NEV-DAMA a to v cenách až o 25% nižších než môžete očakávať po ukončení zliav! Tlačený katalóg vyjde približne v polovici decembra 2017.

Náš typ na dovolenku