NEV-DAMA a.s.

Ski Funtázia klub

Vydávate sa na zimnú dovolenku s vašimi ratolesťami? Vyberte si z našich zájazdov sa Ski Funtazie klubom, detským animačným programom spojeným s výučbou lyžovania. Doprajte deťom zábavu aj rozvoj lyžiarskych zručností a sami sebe zaslúžený odpočinok!

Zaistíme deťom zábavný program aj výučbu lyžovania: pre našich klientov zdarma

Aktuálne funguje Ski Funtázia klub v týchto lyžiarskych strediskách a termínoch:

Stredisko Ubytovacia kapacita Základné stravovanie Skipas V období
Monte Bondone Hotel Alpine Mugon **** polpenzia v cene 01.02. - 15.03.
Monte Bondone Family Hotel Dolomiti Chalet *** polpenzia v cene 11.01. - 15.03.
Pejo Hotel Domina ***/**** polpenzia v cene 01.02. - 15.03.
Pejo Residence Domina ***/**** bez stravy v cene 01.02. - 15.03.
Val di Fiemme / Obereggen Hotel Relais Grünwald **** rozšírená polpenzia v cene 02.02. - 16.03.

Na čo sa môžu deti tešiť?

 • 5x týždenne výučba lyžovania s česky hovoriacimi inštruktormi (pondelok až piatok cca od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 15.30 hod.)
 • 6x týždenne spoločný poobedný olovrant detí bez rodičov (pondelok až sobota); platí len v stredisku Val di Fiemme v Hoteli Relais Grünwald
 • 6x týždenne podvečerný a večerný zábavný program (nedeľa až piatok, resp. pondelok až sobota v stredisku Val di Fiemme v Hoteli Relais Grünwald)
 • 6x týždenne spoločná večera detí bez rodičov (nedeľa až piatok); neplatí v stredisku Pejo v Residencii Domina a v stredisku Val di Fiemme v Hoteli Relais Grünwald

Program Ski Funtazie klubu bude prebiehať v týždenných cykloch, v obdobiach uvedených v tabuľke (pozri vyššie), v závislosti na konkrétnom naplnení jednotlivých termínov.

Podmienky Ski Funtázia klubu

 • Pre koho: pre samostatné deti vo veku od 5 do 12 rokov
 • Za koľko: zadarmo
 • Program: bude uvedený na informačnej tabuli či v informačnej knihe v danej ubytovacej kapacite. Ku každému programu musí byť dieťa odovzdané zodpovednou dospelou osobou a po jeho skončení zodpovednou dospelou osobou vyzdvihnutý.
 • Ako sa prihlásiť: pri objednaní zájazdu uviesť na zmluvu záujem o službu, dátum narodenia dieťaťa a informáciu, do akej výkonnostnej kategórie má byť zaradený.
 • Výkonnostnej kategórie
  • začiatočníci - vie na lyžiach chodiť, ísť rovno a zastaviť
  • pokročilí - vie jazdiť oblúky a zísť červenú zjazdovku
Min. počet na "výkonnostnú skupinu" sú 4 deti. V prípade nenaplnenia min. počtu, budú klienti najdlhšie 10 dní pred začiatkom pobytu o tejto skutočnosti informovaní. Ak nie je program Ski Funtazie klubu realizovaný, nie je to dôvodom k odstúpeniu od zmluvy o zájazde bez uhradenia stornopoplatkov.
Ski Funtazie klub

Ski Funtázia klub

Ski Funtázia klub je detský animačný program v českom jazyku spojený s výučbou lyžovania českými inštruktormi, ktorý v tohtoročnej sezóne funguje v talianskych strediskách Monte Bondone, Pejo, Val di Fiemme / Obereggen.

Ski Funtazie Academy

Ski Funtázia Academy

Ski Funtázia Academy zaisťuje kvalitnú výučbu lyžovania pre deti v Alpách od kvalifikovaných česky hovoriacich inštruktorov s bohatými skúsenosťami. V tohtoročnej zimnej sezóne môžete Ski Funtázia Academy využiť v talianskych strediskách Aprica a Folgaria / Lavarone.

Prežite s deťmi funtastický pobyt na horách!Žiadne zájazdy nevyhovujú vyhľadávaným kritériám

Často kladené otázky

Pre ako staré deti je klub určený?

Ski Funtázia klub je určený pre samostatné deti vo veku od 5 do nedovŕšených 12 rokov.

Ako prihlásim dieťa do Ski Funtázia klubu a koľko to stojí?

Program Ski Funtázia klub je doplnkovou službou, ktorá sa poskytuje zadarmo a nijako sa nedopláca. Je k dispozícii všetkým klientom s deťmi od 5 do 12 rokov, ktorí sa k programu prihlásia. V prípade záujmu je pri objednaní zájazdu na zmluvu o zájazde nutné uviesť, že pre vaše dieťa máte záujem o program Ski Funtázia klubu, uviesť jeho dátum narorodenia a informáciu, do akej výkonnostnej kategórie (viď nižšie) má byť dieťa zaradené.

Môžem prihlásiť dieťa k programu až po príjazde na dovolenku?

Bohužiaľ to nie je možné. Pokiaľ máte záujem prihlásiť vaše dieťa do programu Ski Funtazie klub, uveďte túto informáciu do zmluvy o zájazde pri jeho zjednaní.

Sú deti nejako rozdelené podľa ich lyžiarskych skúseností?

Deti sú rozradené do dvoch skupín podľa lyžiarskej výkonnosti:
• začiatočníci – vedia chodiť na lyžiach, jazdiť rovno a zastaviť,
• pokročilí – vedia jazdiť oblúky a nečiní im problém zísť červenú zjazdovku.
Informáciu o tom, do akej výkonnostnej kategórie má byť dieťa zaradené, uveďte prosím na zmluvu o zájazde pri jeho objednaní.

Kedy je možné využiť služby Ski Funtazie klubu?

Program Ski Funtázia klub bude prebiehať v týždenných cykloch, v obdobiach uvedených v tabulke (viď vyššie), v závislosti na konkrétnom naplnení jednotlivých termínov. Program na každý den bude uvedený na informačnej tabuli alebo v informačnej knihe v danej ubytovacej kapacite.

V akých dňoch a časoch si zoberie klub deti na starosť?

• Výuka lyžovania prebiehav dňoch pondelok až piatok cca od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 15.30 hod.

• Spoločný poobedný olovrant detí bez rodičov prebieha v dňoch pondelok až sobota len v stredisku Val di Fiemme v Hoteli Relais Grünwald

• Podvečerný a večerný zábavný program prebieha v dňoch nedeľa až piatok, resp. pondelok až sobota v stredisku Val di Fiemme v Hoteli Relais Grünwald.

• Spoločná večera detí bez rodičov prebieha v dňoch nedeľa až piatok; neplatí v stredisku Pejo v Residencii Domina a v stredisku Val di Fiemme v Hoteli Relais Grünwald. Ku každému programu (vrátane výuky lyžovania) musí byť pred jeho zahájením dieťa predané zodpovednou dospelou osobou a po jeho skončení zodpovednou dospelou osobou vyzdvihnuté.

Koľko bude v jednej skupinke detí?

Minimálny počet účastníkov na každú lyžiarsku výkonnostnú skupinu sú 4 deti. V prípade nenaplnenia minimálneho počtu detí budú klienti najdlhšie 10 dní pred započatím daného pobytového týždňa o tejto skutočnosti informovaní. Pokiaľ nie je program Ski Funtazie klubu realizovaný z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu detí, toto nie je dôvodom k odstúpeniu klienta od zmluvy o zájazde bez uhradenia stornopoplatkov.

Hovoria animátori a inštruktori slovensky?

Naši animátori i detskí inštruktori lyžovania hovoria česky.

Aký je poriadok Ski Funtázia klubu?

1. Ski Funtázia klub (ďalej tiež „SFK“) predstavuje detský animačný a výukový program, ktorý zabezpečuje DER Touristik CZ a.s., majiteľ obchodnej značky NEV-DAMA. Je realizovaný v českom jazyku (výnimočne tiež u inštruktorov v talianskom či anglickom jazyku a u animátorov v slovenskom jazyku) pod vedením skúsených a preškolených animátorov a inštruktorov.

2. Animačného a výukového programu SFK sa môžu zúčastniť deti od 5 do 12 rokov.

3. Podrobný popis programu na každý deň je uvedený v informačnej knihe.

4. Maximálny počet detí na animačný program v SFK je 25 detí/animátor.

5. Za dieťa zodpovedná dospelá osoba (ďalej tiež „zodpovedná osoba“) je povinná vyplniť tzv. vstupný prihlasovací formulár. Formuláre musia byť vyplnené vždy pravdivo a úplne a zodpovedná osoba si je plne vedomá právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov. Tento formulár musí byť odovzdaný pred predaním dieťaťa.

6. Na animačné a výukové hodiny musí byť dieťa ďalej riadne prihlásené zodpovednou dospelou osobou na príslušnom mieste a v určený čas, rovnako tak po ukončení animačného a výukového programu opäť riadne odhlásené, a to formou vyplnenia formulára.

7. Zodpovedná osoba je povinná dieťa poučiť, že má dodržiavať pokyny animátora/inštruktora. Zodpovedná osoba je povinná zaistiť, aby animátor/inštruktor obdržal veškeré potenciálne dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a jeho stavu a rovnako tak i súvisejúce veci (vybavenie, medikácia apod.).

8. Po vyplnení formulára a následnom predaní dieťaťa zodpovednou osobou animátorovi/inštruktorovi je animátor/inštruktor povinný sa o dieťa svedomito starať s prihliadnutím k údajom uvedeným vo vstupnom prihlasovacom formulári.

9. V prípade úrazu dieťaťa je animátor/inštruktor povinný zaistiť prvotné ošetrenie dieťaťa a bezodkladne informovať zodpovednú osobu.

10. Animátor/inštruktor má právo odmietnuť dieťa zaradiť do animačného/výukového programu podľa svojho uváženia, najmä pokiaľ opakovane nedodržiava jeho pokyny, správa sa nevhodne a ďalej v prípade, kedy napr. kvôli zdravotnému stavu či iným okolnostiam uzná, že by nebol schopný sa o dieťa po stanovenú dobu zodpovedne starať, resp. kvôli starostlivosti o dané dieťa by sa nemohol s riadnou starostlivosťou starať o ostatné deti, či pokiaľ by podľa svojho uváženia mohlo dieťa predstavovať akékoľvek riziko voči ostatným deťom (napr. zdravotné).

11. Všetci sú povinní dodržiavať nariadenia a pravidlá ubytovacej kapacity / detského klubu v súvislosti s prípadným šírením ochorenia Covid-19.

Využijte další slevy a benefity
.

Zlavy a benefity

Objavujte a zdieľajte zážitky z lyžiarskej dovolenky

#nevdamaskifuntazie

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?