NEV-DAMA a.s.

  • Dôležité informácie k zimnej dovolenke

Dôležité informácie k zimnej dovolenke

Dôležité informácie

Výber zájazdu

Jednotlivé strediská aj ubytovacie kapacity sa od seba vzájomne často veľmi líšia, a logicky tak nie každé stredisko či ubytovacia kapacita musí úplne vyhovovať osobným potrebám a náročnosti každého bez rozdielu. Skôr ako si vyberiete „ten váš“ zájazd, zvážte, naozaj dôkladne, čo od svojej zimnej dovolenky očakávate, či kladiete dôraz na cenu, na kvalitu a/alebo rozsah lyžiarskej ponuky, na polohu, kvalitu a/alebo vybavenosť ubytovacej kapacity, na vzdialenosť z ČR, na popularitu oblasti, na komornosť či, naopak, „živosť“ strediska alebo na pestrú paletu vyžitia po lyžovačke a pod. Aby sme vám výber aj orientáciu v katalógu uľahčili, snažili sme sa jednotlivé strediská aj ubytovacie kapacity priblížiť čo možno najvernejšie a pre čo najväčšiu prehľadnosť obdobne štruktúrovať aj všetky popisy. Tohto roku sme navyše na rýchlu orientáciu pridali „porovnávaciu tabuľku“ so všetkými ubytovacími kapacitami tohto katalógu. Ich prehľad nájdete na stranách 4 – 10 a porovnávať môžete napríklad vzdialenosti od lyžiarskeho areálu, ceny pobytov, či v uvedenej ubytovacej kapacite ponúkame ubytovanie pre deti zadarmo a/alebo „garanciu snehu“.

Termíny pobytu a časy začiatku/konca ubytovania

Pri zájazdoch, kde je v tabuľkovej cene zahrnuté ubytovanie na 7 nocí, je nástupným aj posledným dňom pobytu spravidla sobota. Výnimkou sú len niektoré ubytovacie kapacity, v ktorých je nástupným aj posledným dňom pobytu nedeľa, časť silvestrovských pobytov (najčastejšie od štvrtka 26. 12. do štvrtka 2. 1.) a veľmi rôzne riešené pobyty im tesne predchádzajúce a na nich nadväzujúce. Presné termíny pobytov sú špecifikované v každom cenníku v rámci „predvypísaných“ termínov v ich záhlaví. Pri pobytoch kratších než 7 nocí je nástupný aj posledný deň pobytu stanovený v niektorých prípadoch pevne (ide napr. o trojdňové, štvordňové či päťdňové pobyty od štvrtka do nedele, od nedele do štvrtka či piatka vypísané v množstve stredísk) a „predvypísané“ termíny v cenníku s týmto potom priamo korešpondujú, v iných, naopak, pevne stanovený nie je a je ľubovoľne voliteľný, často s podmienkou minimálneho počtu nocí (ide napr. o približne polovicu ubytovacích kapacít v Rakúsku či o predvianočné lyžovanie spravidla do 23. 12. a jarné lyžovanie po 15. 3. v niektorých ubytovacích kapacitách v Taliansku). Pri pobytoch s vlastnou dopravou je možné nastúpiť na ubytovanie v prvý deň pobytu až v popoludňajších či večerných hodinách, spravidla po 14. až 18. hodine, a najneskôr do 19. až 23. hodiny. Pri pobytoch s autobusovou dopravou je ubytovanie zabezpečované prednostne podľa organizačných možností cestovnej kancelárie/konkrétnej ubytovacej kapacity, najneskôr však ako pri doprave vlastnej. Ubytovanie musí byť ukončené v posledný deň pobytu v ranných či dopoludňajších hodinách, spravidla do 9. až 10. hodiny, nie však pred 7. až 9. hodinou. Pri pobytoch s vlastnou dopravou si je možné, samozrejme, individuálne dohodnúť aj odjazd v deň skorší, aj tu je však nutné časovo sa prispôsobiť možnostiam cestovnej kancelárie/prevádzkovým hodinám recepcie konkrétnej ubytovacej kapacity či možnostiam ubytovateľa. Presné informácie pre vami zvolenú ubytovaciu kapacitu dostanete v pokynoch pre odjazd, na vyžiadanie vám ich však radi poskytneme aj vopred.

Zjazdové trate a prepravné zariadenia

Na zjazdových tratiach určuje (na lyžiarskych mapkách aj v skiareáloch) ich náročnosť takmer výhradne farba. Čierne zjazdovky sú určené pre lyžiarov najzdatnejších a vo Francúzsku a Švajčiarsku niektoré z nich nie sú upravované alebo sú upravované len zriedka alebo nepravidelne. Červené zjazdovky sú určené stredne zdatným lyžiarom a pre lyžiarov menej zdatných a začiatočníkov sú zjazdové trate značené farbou modrou, prípadne zelenou. Na niektorých zjazdovkách neplatí farbou udaný stupeň ich náročnosti po celej ich dĺžke, ale vzťahuje sa na ich úsek s náročnosťou maximálnou. Zjazdové trate sa z dôvodu bezpečnosti lyžiarov upravujú väčšinou v čase mimo prevádzky prepravných zariadení, ktorá je rôzna v závislosti od strediska, termínu a taktiež od ich konkrétnej polohy. Aj v súvislosti s uvedeným sú prepravné zariadenia spravidla v prevádzke od 8.00 až 9.30 do 15.30 až 17.30 hod. Funkčnosť vlekov a lanoviek však môže byť taktiež obmedzená z dôvodu zlých snehových či klimatických podmienok, lavínového nebezpečenstva alebo eventuálne z dôvodov technických. V rámci každého lyžiarskeho areálu je bezpodmienečne nutné dodržiavať pravidlá pre pohyb na vyznačených zjazdových tratiach, obzvlášť dôležité je rešpektovať nariadenia týkajúce sa uzavretia niektorých trás, a to či už z dôvodu ich nízskej zasneženosti, alebo pre hroziace nebezpečenstvo pádu lavín či organizovania pretekov. Dodržiavať je však nutné aj všetky ďalšie pravidlá, ktoré sa v každom stredisku líšia. Spravidla sú uvedené v hlavných svetových jazykoch na lyžiarskych mapkách či na informačných tabuliach na hlavných nástupných miestach lyžiarskeho areálu a väčšinou zahŕňajú aj zákonom či miestnou vyhláškou dané obmedzenia, ktorých porušenie môže byť dokonca aj pokutované. Množstvo stredísk predkladá tiež ponuku voľného terénu. Tu si len dovoľujeme pripomenúť, že na zjazdy mimo vyznačených tratí sa nevzťahuje základné cestovné poistenie, a preto vám odporúčame, ak sa chystáte skúsiť aj tento spôsob zdolávania svahov, podrobnejšie sa informovať v niektorej z poisťovní (alebo si dôkladne prečítať našu ponuku poistenia na str. 11). Upozorniť ešte musíme aj na určitú disproporciu medzi údajmi o zjazdovkách a prepravných zariadeniach uvádzaných na nasledujúcich stránkach katalógu vzhľadom na údaje prezentované priamo jednotlivými skiareálmi. Často sú nami publikované hodnoty odlišné od tých oficiálnych, a to väčšinou nižšie. Všetky strediská (resp. strediská, v ktorých sme tú možnosť mali) sme sa snažili merať a počítať „rovnakým metrom“ a získať tak údaje čo možno najviac vzájomne porovnateľné. Pravdou však zostáva, že množstvo údajov je naozaj relatívnych, a je preto potrebné tieto informácie brať skôr len ako orientačné. Tohto roku si navyše dovoľujeme upozorniť na jednu podstatnú medziročnú zmenu – z iniciatívy Rakúskeho združenia prevádzkovateľov lanoviek prikročili niektoré rakúske skiareály k prepočítaniu dĺžky zjazdoviek podľa objektívnejších kritérií s vylúčením rôznych variantov a traverzov, čo najmä v strediskách Hochzillertal/Hochfügen, Mölltal/Ankogel a Matrei/Kals viedlo k dramatickému zníženiu udávanej kilometráže. A na záver tejto kapitoly ešte jedno upozornenie, nepochybne najdôležitejšie. Od roka 2005 platí v Taliansku a od roka 2010 aj v Rakúsku (okrem spolkových krajín Tirolsko a Vorarlbersko) zákon, ktorý všetkým deťom, ktoré nedovŕšili 14 rokov (Taliansko), resp. 15 rokov (Rakúsko), dáva za povinnosť používať homologované lyžiarske prilby. Vo všetkých ostatných krajinách a v dvoch vyššie uvedených rakúskych regiónoch sa lyžiarske prilby pre deti len odporúčajú.

Vlastná doprava

Vy, ktorí ste sa rozhodli pre dopravu vlastným vozidlom, môžete, samozrejme, počítať s tým, že vás pred cestou vybavíme podrobnými pokynmi pre odjazd s informáciami o odporúčaných trasách, prípadných obmedzeniach, povinných poplatkoch, cenách pohonných hmôt mimo územia ČR a plánikom či presným opisom cieľového miesta. Pre jednoduchosť utvorenia vašej predstavy o vzdialenostiach a základných trasách z ČR sme tieto informácie umiestili vždy aj na titulnú stranu každého lyžiarskeho strediska a kvôli rýchlej orientácii tento rok najnovšie aj na strany 4 – 10 k celkovému prehľadu všetkých ubytovacích kapacít z tohto katalógu. Podrobnejšie informácie nájdete aj na úvodnej stránke niektorých hlavných oblastí. Už teraz si vás dovoľujeme upozorniť, že vyššie zmienené odporúčané trasy vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a často sa rozchádzajú s trasami odporúčanými GPS navigáciami. Dôvod je jednoduchý – niektoré GPS navigácie, bohužiaľ, ešte nemajú predvolené zimné uzávery niektorých horských priesmykov a taktiež nedokážu objektívne zhodnotiť kvalitu, prevýšenie, a teda aj „vodičskú“ náročnosť niektorých cestných ťahov.

Od 1. júla 2012 v každom vozidle vo Francúzsku povinne alkoholtester

Od 1. 7. 2012 pre vodičov motorizovaných dopravných prostriedkov na území Francúzska vzniká povinnosť mať vo výbave alkoholtester. Výnimku majú iba dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, ktorých zdvihový objem neprekračuje 50 ccm.

Tento alkoholtester (ďalej len AT) musí mať nasledujúce vlastnosti udávané výrobcom:

  • vyznačenie dátumu exspirácie
  • indikácia môže byť chemická či elektronická
  • bol testovaný v Laboratoire national de métrologie et d´essais
  • spĺňa normu NF X 20-702 (pri chemických AT) alebo NF X 20-703 a NF X 20-704 (pri elektronických AT)

Cena chemických AT sa pohybuje okolo 1 – 2 eur/kus, pri prenosných elektronických AT sa začína tesne pod hranicou 100 eur. Obidva typy AT sú bežne dostupné v lekárňach alebo supermarketoch na území Francúzska. Vodič vozidla vybaveného už z výroby AT, ktorý je prepojený s imobilizérom vozidla, spĺňa taktiež podmienky nariadenia.

V prípade, že vodič nebude mať AT pri cestnej kontrole od 1. 11. 2012, bude povinný zaplatiť na mieste pokutu 11 eur.

AT preukazuje prítomnosť alkoholu v dychu vodiča. Vo Francúzsku je zakázané šoférovanie pri dosiahnutí limitu 0,25 mg/l.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je zabezpečovaná veľkokapacitnými vozidlami zahraničnej výroby so zájazdovou výbavou.

Vopred si vás dovoľujeme upozorniť, že z dôvodu veľkého počtu vypísaných nástupných miest môžu byť zvozy pri ceste tam a rozvozy pri ceste späť zabezpečené aj ďalšími autobusmi, mikrobusmi a osobnými vozidlami (v úplne výnimočných prípadoch, keď rentabilita a komplikovanosť zvozu neumožní iné riešenie, pripúšťame tiež použitie autobusovej či vlakovej linkovej dopravy) a že tu teda existuje aj možnosť prestupov po trase. Ide najmä o prestupy v Prahe, Brne a Plzni a taktiež o prestupy pri rozvozoch a zvozoch v rámci jednotlivých lyžiarskych stredísk, kde na tento účel môžu byť využité rovnaké dopravné prostriedky ako pri zvozoch a rozvozoch v rámci ČR. So systémom „zvozov a rozvozov“ úzko súvisia aj možné časové oneskorenia, keď „jeden autobus čaká na druhý“. Len vo výnimočných prípadoch sú však tieto oneskorenia dlhšie než 45 minút.

Vzhľadom na množstvo skúseností z predchádzajúcich rokov, vzhľadom na limitovaný batožinový priestor autobusov, vzhľadom na zaistenie určitej kultúry cestovania a najmä vzhľadom na nutnosť dodržiavania medzinárodne platných predpisov o prevádzkovej hmotnosti autobusov ošetrujúcich ich preťažovanie je obmedzená horná hranica hmotnosti prepravovanej batožiny. Každý účastník autobusového zájazdu má nárok na prepravu jednej hlavnej batožiny do hmotnosti 25 kg (prípadne batožiny do 20 kg a tašky na lyžiarske topánky), jednej príručnej batožiny do hmotnosti 5 kg a jedného páru lyží či jedného snoubordu. Ďalšiu batožinu je možné prepravovať len po predchádzajúcej dohode, a to za príplatok uvedený v cenníku (napr. taška stredných rozmerov do 10 kg, ďalšie lyže či snoubord – 500 Kč). V prípade, že niektorý klient prekročí vyššie uvedený hmotnostný limit prepravovanej batožiny, majú vodič autobusu či zástupca cestovnej kancelárie právo niektorú z jeho batožiny z prepravy vylúčiť. Preprava zvierat nie je možná. Každý cestujúci je povinný si s asistenciou vodiča svoju batožinu naložiť do autobusu, v prípade prestupu na trase si ju preložiť a na cieľovom mieste si batožinu prevziať. Cestovná kancelária ani dopravca nepreberajú zodpovednosť za prípadnú zámenu prepravovanej batožiny a, s výnimkou prepravy samotnej, taktiež za jej stratu.

Ďalej upozorňujeme, že WC v autobusoch (v tých, ktoré ho majú) sú vo väčšine prípadov v zimnom období mimo prevádzky. Dôvodom je najmä zákaz ich vyprázdňovania vo väčšine horských stredísk.

Príprava zasadacieho poriadku v autobuse je plne v kompetencii cestovnej kancelárie, ktorá, samozrejme, prihliada na vaše konkrétne požiadavky, ale presne požadované miesta nemôže garantovať.

Všetci účastníci autobusovej dopravy sú z bezpečnostných dôvodov povinní dodržiavať pokyny vodičov či vedúceho zájazdu. Vo všetkých autobusoch platí zákaz fajčenia, vyhradzujeme si taktiež právo vylúčiť zo zájazdu podnapité osoby, osoby pod vplyvom omamných látok aj osoby správajúce sa vulgárne (a to aj slovne) voči ostatným klientom, vodičom či sprievodcom, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Každý cestujúci je taktiež zodpovedný za dodržiavanie všetkých colných a právnych predpisov cieľovej krajiny zájazdu aj všetkých krajín tranzitných.

Ďalej upozorňujeme, že cestovná kancelária negarantuje sledovanie batožiny pred ubytovaním v príjazdový deň a po ukončení ubytovania v deň odjazdu a že trasa autobusu nemusí byť vždy úplne zhodná s odporúčanými trasami z ČR vypísanými vždy na popisovej stránke každého strediska. V priebehu cesty, cca po každých 3 až 4 hodinách jazdy, sa robia povinné bezpečnostné prestávky.

Autobusová doprava ucelených skupín od 20 osôb sa zabezpečuje z akéhokoľvek miesta na území ČR a autobusová doprava ucelených skupín prenajímajúcich si celý autobus môže byť vzhľadom na časy odjazdu, trasu aj program po vzájomnej dohode upravená podľa priania objednávateľa.

V prípade vášho záujmu o iné nástupné miesto, než ktoré je nižšie uvedené, sa o tomto informujte v cestovnej kancelárii. Ak bude zmena trasy možná, radi vám vyjdeme v ústrety. Ak by doprava z vami požadovaného miesta možná bola, ale predstavovala by zvýšenie nákladov na prepravu, ponúkneme vám túto službu za adekvátny príplatok.

Ceny autobusovej dopravy sú uvedené vždy na stránkach opisu každého strediska alebo v cenníku konkrétnej rezidencie/hotela.

ubytovacie kapacity s možnosťou využitia autobusovej dopravy:

Nie ku každej ubytovacej kapacite sa dá zájsť autobusom, nie ku každej je vhodné zachádzať v nadväznosti na ďalšiu trasu či na časovú náročnosť s tým spojenú. Na nasledujúcich „popisových“ stránkach Talianska a Francúzska preto nájdete ubytovacie kapacity označené piktogramom autobusu nepreškrtnutého či preškrtnutého (v Rakúsku, Slovinsku a Švajčiarsku nie je autobusová doprava zabezpečovaná do žiadneho strediska a teda tu tieto piktogramy umiestnené nie sú alebo sú tu len piktogramy autobusu preškrtnutého). Pevne veríme, že význam piktogramov je úplne jasný – v prípade ubytovacích kapacít s piktogramom nepreškrtnutého autobusu autobusová doprava zabezpečovaná je, naopak, v prípade ubytovacích kapacít s piktogramom preškrtnutého autobusu autobusová doprava zabezpečovaná nie je. Našou snahou je čo najbližší príjazd k danej ubytovacej kapacite, avšak, logicky, vždy podľa dopravných možností pre autobus. Obdobné piktogramy sme umiestili aj do stránok cenníkových. V súvislosti s uvedeným si vás ešte dovoľujeme upozorniť na význam odsekov „podrobnejšie informácie o autobusovej doprave do Talianska, resp. do Francúzska“ nižšie, v ktorých si je nutné každý termín pobytu vypísaný v cenníku každej konkrétnej ubytovacej kapacity skonfrontovať s tu vypísaným dňom odjazdu autobusovej dopravy. Prvým dôvodom je skutočnosť, že pobytové termíny sú spravidla vypísané na celú zimnú sezónu a autobusová doprava len v termínoch niektorých (napríklad pre pobyty od 21. 12. do 4. 1. nie je autobusová doprava vypísaná v žiadnom stredisku). Druhým dôvodom sú atypické termíny pobytu v rámci niektorých ubytovacích kapacít oproti kapacitám ostatným „väčšinovým“. Budúcu zimu napríklad ide o prvý januárový týždeň, v ktorom je autobusová doprava zaisťovaná výhradne pre pobyty začínajúce v nedeľu 5. 1., ale niektoré kapacity ponúkajú pobyty na 7 nocí už od soboty 4. 1., pre ktoré doprava zaisťovaná nie je. A napokon tretím dôvodom je skutočnosť, že v prípade niektorých ubytovacích kapacít sú okrem štandardných týždenných pobytov so zaistenou autobusovou dopravou ponúkané aj pobyty iné, kratšie, pre ktoré autobus vypravovaný nie je. Napríklad ide o strediská Monte Bondone a Val di Fiemme, pri ktorých sa autobus ponúka len pre celotýždenné pobyty od/do soboty a zájazdy na 3 a 4 dni sú možné len vlastnou dopravou.

Nástupné miesta autobusovej dopravy:

abecedne - Beroun (čerpacia stanica ÖMV na diaľnici D5), Brno, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava (čerpacia stanica ÖMV na diaľnici D1), Liberec, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín (cesta č. 57, nájazd na diaľnicu D1, Hladké Životice), Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Poděbrady (čerpacia stanica ÖMV na diaľnici D11), Praha, Prostějov (čerpacia stanica ÖMV na rýchlostnej ceste R46), Rokycany, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín

dôležité upozornenie:

v prípade počtu menšieho než 5 osôb z niektorého z vyššie vypísaných nástupných miest a vo výnimočných prípadoch organizačného charakteru si cestovná kancelária vyhradzuje právo na zmenu nástupného miesta za poskytnutú zľavu z ceny autobusovej dopravy podľa nasledujúceho kľúča: alternatívne nástupné miesto vo vzdialenosti od objednaného do / recipročná zľava na osobu – 50 km/100 Kč, resp. 100 km/200 Kč, resp. 150 km/300 Kč

podrobnejšie informácie o autobusovej doprave do Talianska:

dni odjazdov z ČR:

06. 12. (iba strediská Bormio/San Colombano, Santa Caterina, Livigno, Aprica), 13. 12., 4. 1. (teda pre pobyty začínajúce sa v nedeľu 5. 1.), 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3. (iba strediská Bormio/San Colombano, Santa Caterina, Livigno, Aprica)

(niektorý/niektoré z okrajových dní odjazdov neplatia pre tie strediská, pre ktoré k týmto nie sú vypísané termíny pobytu)

časový harmonogram autobusovej dopravy:

odjazd z ČR v piatok podľa zvozového miesta v podvečerných či večerných hodinách (napr. Praha o 21.30), príjazd do pobytového miesta v sobotu spravidla medzi 8. a 13. hodinou, odjazd z pobytového miesta v nasledujúcu sobotu spravidla medzi 15. a 20. hodinou, návrat do ČR v nedeľu v ranných či dopoludňajších hodinách (Praha spravidla okolo 6.00)

podrobnejšie informácie o autobusovej doprave do Francúzska:

jednotlivé strediská / dni odjazdov z ČR:

Tignes, Les Menuires, Val Thorens, Chamrousse, Alpe d'Huez, Les 2 Alpes a Orcières 1850:
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 14. 3., 21. 3.

Serre Chevalier, Puy St. Vincent, Vars a Les Orres:
13. 12., 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 14. 3., 21. 3.

časový harmonogram autobusovej dopravy:

odjazd z ČR v piatok podľa zvozového miesta v skorých popoludňajších až podvečerných hodinách (napr. Praha o 18.00), príjazd do pobytového miesta v sobotu spravidla medzi 12. a 18. hodinou, odjazd z pobytového miesta v nasledujúcu sobotu spravidla medzi 13. a 19. hodinou, návrat do ČR v nedeľu v dopoludňajších až popoludňajších hodinách (Praha spravidla okolo 11.00); v prípade autobusov idúcich do strediska Tignes treba spravidla počítať so zastávkou v obchodnom centre v Moûtiers na cca 2 – 3 hodiny

Ubytovanie

Kvalitatívnu kategóriu ubytovacích kapacít na nasledujúcich stránkach určujú tri symboly. Symbolom hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička a hvězdičkahvězdičkaS až hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS sú označené kapacity, v ktorých je toto označenie oficiálne, teda od príslušného orgánu majú, podľa miestne platných kritérií, pridelené hodnotenie kvality v určitej výške s jeho označením príslušným počtom hviezdičiek, keď ich vyšší počet adekvátne predstavuje aj vyššiu kvalitu. Celý rad kapacít však takéto hodnotenie nemá, respektíve sú ubytovacími subjektmi, v ktorých sa hodnotenie hviezdičkami oficiálne nepoužíva. A práve pri týchto sme použili hodnotenie naše, hodnotenie od hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička, keď kritériá pre ich pridelenie sme sa snažili zachovať obdobné s hodnotiacimi kritériami oficiálnych orgánov v príslušnej oblasti.

Hoci sme sa snažili typy a vybavenosť všetkých jednotlivých ubytovacích jednotiek opísať čo najpresnejšie, aj tak sa nájdu, vo výnimočných prípadoch, drobné odlišnosti (atypické apartmány či izby z hľadiska skladby a charakteru jednotlivých lôžok, oddelenie niektorých miestností napr. len nábytkovou stenou, chýbajúci trezor v jednej izbe z celého hotela, špeciálny apartmán pre vozičkárov, ktorý nemá zásteny sprchového kúta…) a cestovná kancelária nemôže pridelenie odlišnej typológie vždy úplne ovplyvniť. Súčasne upozorňujeme, že uvedené údaje o priestornosti jednotlivých ubytovacích jednotiek majú charakter len informatívny a od skutočnosti sa môžu, vo výnimočných prípadoch, líšiť aj o viac než 10 %. Samostatnou kapitolou sú v tomto ohľade opisy privátnych apartmánov a viacerých ubytovacích kapacít / rezidencií predávaných pod jedným „všeobecným“ názvom. Tu berte opis apartmánov naozaj skôr ako orientačný, pretože vzhľadom na skutočnosť, že často ide aj o niekoľko stoviek bytov rôznych majiteľov, opis presne charakterizujúci všetky možné alternatívy skladby a charakter lôžok, polohy, priestornosti, vybavenosti atď. je doslova nevytvoriteľný. V popisoch kapacít predovšetkým v rámci francúzskych lyžiarskych stredísk sa taktiež veľmi často používa termín „kabína“. Ide o malú spálňu, ktorá je spravidla bez okna, často je riešená ako drevená vstavba a oddelená nemusí byť vždy dvermi, ale napríklad len závesom, zasúvacou stenou alebo nemusí byť oddelená vôbec.

základný popis izieb:
izba 1 - izba s 1 samostatným lôžkom, sociálne zariadenie spravidla so sprchou
izba 2 - izba s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou
izba 3 - izba s manželskou posteľou a 1 samostatným lôžkom či s 3 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou
izba 4 - izba s 2 manželskými posteľami či s manželskou posteľou a 2 samostatnými lôžkami či so 4 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou
prevažnú väčšinu podstatných odlišností od základného popisu izieb aj prípadné ďalšie špecifikácie, spresnenia či aj ďalšie ponúkané typy nájdete v každej konkrétnej ubytovacej kapacite
(ide napríklad o spresnenie charakteru 3 a 4 lôžok, prítomnosť balkóna, všetky sociálne zariadenia s vaňou, nemožnosť manželskej postele v rámci dvojposteľovej izby, ponuka nadštandardných izieb a pod.)
cena zahŕňa:
odsek s týmto názvom, respektíve odsek s názvom jemu obdobným (napr. „cena na osobu zahŕňa“) nájdete v každom cenníku ubytovacej kapacity. Pri ubytovaní v apartmánoch sú služby zahrnuté v cene rozpísané všetky bez výnimky. Naopak, pri ubytovaní hotelového typu (resp. aj v kapacitách s názvom Garni, Meublé, Pension a pod., teda v kapacitách ponúkajúcich v základnej cene stravovanie minimálne vo forme raňajok) ich niekoľko chýba. Ide o služby, ktoré sú zahrnuté v cene všetkých týchto kapacít hotelového typu bez rozdielu, teda o denné a záverečné upratovanie, posteľná aj kúpeľňová bielizeň a spotreba vody aj el. energie.

Záverečné upratovanie

Vo väčšine ubytovania apartmánového typu je už záverečné upratovanie zahrnuté v základnej cene zájazdu, v niektorých prípadoch však môže byť vypísané aj za povinný či fakultatívny príplatok (v Kč pri úhrade v ČR, resp. v príslušnej zahraničnej mene pri úhrade na mieste pobytu) alebo si klienti robia záverečné upratovanie sami. Ako je to so záverečným upratovaním v každej konkrétnej ubytovacej kapacite, jednoznačne vyplýva z jej cenníka, resp. z informácií v ňom uvedených, keď, pokiaľ ide o záverečné upratovanie vo forme povinného príplatku, je toto vždy špecifikované výslovne, a v prípade, keď sa o záverečnom upratovaní výslovne nehovorí, predpokladá sa, že si záverečné upratovanie robia klienti sami. Aj za predpokladu, že záverečné upratovanie je zahrnuté v cene zájazdu, prípadne je hradené formou fakultatívneho či povinného príplatku, treba bežne poupratovať pozametaním podlahy, vynesením odpadkového koša atď. a predovšetkým kuchynskú linku zanechať v absolútnom poriadku vrátane odmrazenej chladničky, umytého riadu a pod. V niektorých ubytovacích kapacitách si je možné upratovanie kuchynskej linky extra fakultatívne priplatiť. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že informácie v tomto katalógu a cenníku uvedené reflektovali stav v čase jeho prípravy a že teda môžu nastať prípadné zmeny úhrad na mieste pobytu možno už aj v nadchádzajúcej zimnej sezóne.

Kaucia za apartmán

Už teraz si vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade ubytovania v apartmánoch sa v prevažnej väčšine prípadov skladá na mieste vratná kaucia, predovšetkým ako istina za nepoškodenie jeho zariadenia a vybavenia, prípadne vo vzťahu k záverečnému upratovaniu (pozrite predchádzajúci odsek). Vyššia kaucia je rôzna, závisí od zvyklostí danej krajiny či destinácie aj od konkrétnej ubytovacej kapacity. V Taliansku sa kaucia pohybuje spravidla v rozmedzí od 50 do 200 €, vo Francúzsku je v priemere 300 €, vo Švajčiarsku medzi 100 a 250 CHF (v niektorých kapacitách je možné ju zložiť aj v €) a v Rakúsku a Slovinsku sa kaucia spravidla neskladá. Stále pribúdajú aj ubytovacie kapacity, v ktorých je možné kauciu zaplatiť platobnou kartou alebo iba prostredníctvom nej. Presné informácie o vami zvolenej ubytovacej kapacite dostanete v pokynoch pre odjazd alebo sa na toto vopred informujte v cestovnej kancelárii.

Skipasy

Pri väčšine zájazdov sú už skipasy zahrnuté v základnej cene, pri niektorých zájazdoch vám ich sprostredkovanie ponúkame fakultatívne a len pri malom percente zájazdov si lyžiarske permanentky nemôžete objednať prostredníctvom nás. Pri objednávaní vami zvoleného zájazdu je potrebné, aby ste oznámili, aký typ skipasu preferujete (pozrite zľavy a príplatky v rámci skipasov v cenníkovej časti katalógu, príp. pozrite cenníky fakultatívne ponúkaných lyžiarskych permanentiek) a či požadujete taktiež jeho rozšírenie na deň odjazdu (pri niektorých zájazdoch na 3 až 6 dní pobytu je lyžovanie v deň odjazdu už zahrnuté v základnej cene). Ak využívate autobusovú dopravu CK, tak takéto rozšírenie z prevažujúceho dôvodu ukončenia ubytovania ráno a odjazdu autobusu zo strediska až v odpoludňajších či večerných hodinách, najmä v Taliansku, často priamo odporúčame. Na základe množstva skúseností z minulých rokov upozorňujeme aj na nemožnosť zmeny typu skipasu (jeho dĺžky či plošnej platnosti) na mieste pobytu v niektorých lyžiarskych strediskách, prípadne na relatívne zložité riešenie niektorých zmien tohto typu. Vo všetkých lyžiarskych strediskách je pri čerpaní ktoréhokoľvek zo zlacnených skipasov (napr. typ junior) či skipasov zadarmo (to sú aj tie, v ktorých je čerpaná zľava v zhodnej výške so zľavou pre nelyžiarov) pre malé/menšie deti (napr. typ bimbo) nutné doložiť platný cestovný doklad na overenie dátumu narodenia. Ďalej si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že v niektorých lyžiarskych strediskách, kde majú deti určitej vekovej kategórie zľavu na skipas zhodnú so zľavou pre nelyžiarov (či rozdiel medzi zľavou pre nelyžiarov a zľavou dieťaťa je menší než 30 % výšky zľavy nelyžiarov), je každá táto zľava (resp. čerpanie každého skipasu zadarmo či skipasu veľmi zvýhodneného) podmienená sprievodom jedného z lyžujúcich rodičov či, podľa strediska, iného dospelého rodinného príslušníka alebo dospelej osoby čerpajúcej skipas rovnakého typu, čo sa týka plošnej platnosti aj dĺžky a termínu platnosti. V ubytovacích kapacitách najmä hotelového typu, ktoré ponúkajú pre 1 či aj 2 deti určitej vekovej kategórie pobyt, základné stravovanie a prípadne aj skipas zadarmo (v cenníkoch je pri príslušnej zľave uvedené zadarmo), nie je možné už, logicky, odpočítať zľavu z tabuľky skipasov v úvode cenníka predmetného lyžiarskeho strediska a zároveň platí tiež podmienka uvedená vyššie, t. j. čerpanie takého detského skipasu je podmienené sprievodom minimálne jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom, čo sa týka jeho plošnej platnosti aj dĺžky a termínu platnosti. Ak táto podmienka nie je splnená, je možné detský skipas dokúpiť za cenu najbližšej nasledujúcej vekovej kategórie ponúkaných skipasov. Dovoľujeme si upozorniť, že kúpený skipas je neprenosný, čo znamená, že si ho nie je možné, a to ani v rámci jednotlivých dní, medzi sebou meniť či požičiavať. Úplná väčšina lyžiarskych areálov toto striktne kontroluje a v prípade porušenia predmetný skipas zablokuje a priestupok sankcionuje. V celom rade stredísk sú v cene skipasu zahrnuté aj niektoré ďalšie služby. Ide najmä o skibusy, ktoré zaisťujú dopravu po predmetnom stredisku, alebo aj dopravné spojenie s ďalšími strediskami. A práve tu je namieste upozorniť, že využívanie „medzistrediskových“ skibusov je vždy podmienené vlastníctvom príslušného skipasu, čo sa týka plošnej platnosti. V nemnohých prípadoch je v rámci skipasu zahrnutý napr. aj vstup do bazéna, korčuľovanie či nočné lyžovanie. To však neznamená, že tieto sprievodné služby je možné využívať vždy a bez akýchkoľvek obmedzení, často ide o ponuku len pre niektoré dni či len časové úseky, mimo ktorých sú tieto služby štandardne hradené aj držiteľmi skipasu. Pre každé stredisko vám tieto informácie oznámime na vyžiadanie v cestovnej kancelárii. Vzhľadom na postupné zavádzanie skipasov vo forme prenosných magnetických kariet (tzv. keycard) v prevažnej väčšine stredísk je taktiež nutné počítať so zložením vratnej kaucie na tento „pohodlný“ typ lyžiarskej permanentky. Jej výška sa pohybuje, podľa strediska, medzi 2 a 8 €, resp. vo Švajčiarsku medzi 5 a 10 CHF. Presné informácie dostanete v pokynoch pre odjazd. V závere tohto odseku si ešte dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že sprevádzkovaním iba určitej časti lyžiarskeho areálu, z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká držiteľovi skipasu nárok na akúkoľvek náhradu od cestovnej kancelárie. Výnimku tvoria ubytovacie kapacity, v ktorých tohto roku najnovšie ponúkame garanciu snehu; podrobnosti nájdete v rovnomennom odseku na strane 3. Avšak za predpokladu, že sa prevádzkovateľ takého areálu rozhodne finančnú náhradu poskytnúť, je táto plne refundovaná aj cestovnou kanceláriou. Obdobným prípadom, takmer výhradne vo francúzskych lyžiarskych strediskách, je tiež ponúkaná možnosť „bezplatného“ lyžovania v inom stredisku. Tá sa poskytuje ako bonus a je závislá od aktuálnych snehových podmienok predmetných stredísk, funkčnosti prepojenia a pod.

Skibus cestovnej kancelárie

Skibus cestovnej kancelárie, ktorého služby sú vypísané v niektorých lyžiarskych strediskách Talianska, je k dispozícii na prepravu k skiareálom podľa rozsahu vypísaného pri každom predmetnom stredisku (zmena vypísaného rozsahu vyhradená), a to každý deň od nedele do piatka. Skibus cestovnej kancelárie spravidla jazdí len raz denne a jeho cestovný poriadok je určovaný výhradne príslušným miestnym delegátom CK. Nárok na jeho služby majú výhradne len klienti využívajúci autobusovú dopravu CK, ktorí vlastnia cestovnou kanceláriou sprostredkovaný skipas pre, vo vzťahu k programu skibusu, príslušnú lyžiarsku oblasť.

Delegátske služby cestovnej kancelárie

Na niektorých pobytových miestach vám bude k dispozícii taktiež česky hovoriaci zástupca našej cestovnej kancelárie – delegát. Informácie o tom, či vo vami zvolenej ubytovacej kapacite sú jeho služby poskytované, nájdete v odseku „cena na osobu zahŕňa“ v cenníku každej ubytovacej kapacity. Ak je v tomto odseku uvedené „delegátske služby CK“, „delegát CK“, „asistenčné služby CK“ či „asistencia CK“, tak v danej kapacite jeho služby poskytované sú, a to minimálne v období uvedenom v odseku „termíny garantovaných delegátskych služieb“ nižšie. Ak tu však nie je zmienený ani jeden z týchto štyroch pojmov, tak ide o ubytovaciu kapacitu bez zaistených delegátskych služieb.

Náplňou práce delegáta je spoluorganizovanie autobusovej dopravy (predovšetkým pri nástupe cesty späť do ČR) aj prípadných skibusových služieb cestovnej kancelárie v priebehu lyžiarskeho týždňa a v niektorých lyžiarskych strediskách či ubytovacích kapacitách taktiež zaisťovanie vášho ubytovania a/alebo vašich skipasov. Tým najdôležitejším je však jeho pomoc pri nepredvídaných problémoch a prípadných chorobách či úrazoch a tiež vaša informovanosť o podrobnejšej ponuke strediska, predovšetkým o aktuálnej lyžiarskej ponuke.

V niektorých ubytovacích kapacitách funguje priamo na mieste naša kancelária či recepcia s pevne stanovenými otváracími hodinami, v ďalších ubytovacích kapacitách je delegát k dispozícii priamo v ich rámci, a to buď denne, alebo niekoľkokrát týždenne formou vypísaných úradných hodín, a v množstve iných kapacít je delegáta možné zastihnúť iba na mobilnom telefóne formou asistenčnej služby. V niektorých ubytovacích kapacitách však nie je delegát k dispozícii vôbec. A predovšetkým pre tieto prípady budete vždy vybavení aj „mobilným“ telefónnym spojením na našich pracovníkov v ČR.

termíny garantovaných delegátskych služieb – Taliansko / podľa strediska:

Livigno: 30. 11. až 13. 4.
Val di Fiemme/Obereggen, Val di Fassa e Carezza, Tonale/Ponte di Legno, Madonna di Campiglio/Pinzolo, Marilleva/Folgarida, Paganella, Monte Bondone, Bormio/San Colombano, Santa Caterina a Aprica:: 30. 11. až 23. 12. a 4. 1. až 13. 4.
(niektorý/niektoré z okrajových týždňov neplatia v tých strediskách, v ktorých k týmto nie sú vypísané termíny pobytu)
Arabba/Marmolada – len oblasť Marmolada:: 4. 1. až 6. 4.

termíny garantovaných delegátskych služieb – Francúzsko / podľa strediska:

Tignes, Les Menuires, Val Thorens, Alpe d'Huez, Les 2 Alpes, Orcières 1850, Vars a Les Orres:: 4. 1. až 1. 2. a 15. 3. až 29. 3.
Puy St. Vincent: 14. 12. až 21. 12., 4. 1. až 1. 2. a 15. 3. až 29. 3.

Termíny jarných prázdnin

Vzhľadom na niekoľko zmien systému rozdeľovania termínov jarných prázdnin v rokoch minulých, keď ich rozdelenie bolo najskôr po okresoch, potom po krajoch a v posledných rokoch kombinované, si vás dovoľujeme o ich aktuálnom stave pre zimnú sezónu 2013/2014 informovať.

pobytový týždeň: okres (abecedne):
1. 2. – 8. 2. Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem
8. 2. – 15. 2. Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí
15. 02. – 22. 02. Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5, Prostějov, Tachov, Vyškov, Znojmo
22. 2. – 1. 3. Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10, Přerov, Sokolov
1. 3. – 8. 3. Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
8. 3. – 15. 3. Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhrimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou

Dôležité upozornenie

Všetky informácie uvedené v katalógu vychádzajú zo skutočností známych či predpokladaných v čase jeho prípravy. Z tohto dôvodu si dovoľujeme upozorniť na možnosť niektorých odlišností od skutočnosti a vyhradzujeme si právo na možnosť ich dodatočnej zmeny. Ide napríklad o presunutie zastávok skibusu, zmenu trás skibusových liniek, nevystavanie snouparku, ukončenie prevádzky niektorého prepravného zariadenia, drobné úpravy formy či rozsahu stravovania, úpravy zloženia či zmeny charakteru lôžok, zavedenie či zmenu výšky pobytových táx, záverečných upratovaní, klubových kariet a pod. Uvádzané vzdialenosti aj polohy jednotlivých služieb a ubytovacích kapacít v rámci konkrétneho strediska sú iba orientačné, resp. približné. Niektoré služby, príp. vybavenosť, vypísané v odseku „vybavenosť a služby“ a pod. pri každej ubytovacej kapacite sú, a to aj napriek tomu, že nie sú označené *, za poplatok. Ide napríklad o konzumáciu v bare a reštaurácii, úhradu telefónnych hovorov, poplatky za servis a požičanie lyžiarskeho vybavenia, úhradu cien potravín pri službe „donáška“ atď. Súčasne upozorňujeme, že v niektorých ubytovacích kapacitách hotelového typu, najmä v Taliansku, kde sa ponúka pobyt pre malé deti (veková hranica vždy špecifikovaná pri konkrétnej ubytovacej kapacite) zadarmo či za pevnú sumu výrazne nižšiu, než je základná cena pobytu (pozrite odseky „zľavy“ a „príplatky“), je ubytovanie mienené bez nároku na lôžko (a obsadenosť izby je teda braná bez ich započítania) a prípadné stravovanie je samostatne splatné na mieste – podrobnejšie informácie žiadajte v cestovnej kancelárii. Pri niektorých ubytovacích kapacitách hotelového typu sa okrem zliav pre 3 a/alebo 4 lôžka ponúkajú tiež zľavy pre 2 lôžka a sú platné v izbách typu Štandard 2 (ak nie je v cenníku v konkrétnej ubytovacej kapacite uvedené inak). Ďalej si dovoľujeme poukázať na povinnosť rešpektovať vypísané otváracie hodiny a ďalšie povinnosti. Ide napríklad o bazény, ktorých využívanie je spravidla podmienené používaním kúpacej čiapky a ktoré nie sú otvorené 24 hodín denne, ale iba v časoch vypísaných príslušnou ubytovacou kapacitou, o obmedzenie využívania niektorých služieb vekovou hranicou (napr. obmedzenie vstupu do posilňovne, sauny a pod. pre deti určitej vekovej hranice či povolenie ich vstupu len v sprievode dospelej osoby atď.) alebo o rešpektovanie pokoja v popoludňajších a nočných hodinách. Nesmieme zabudnúť upozorniť aj na veľkosť parkovacích miest, predovšetkým tých garážových (a to nielen vo vzťahu k výške vjazdu), ktoré sú dimenzované pre vozidlá štandardných veľkostí a často teda autám väčším nedovoľujú nielen zaparkovanie pohodlné, ale nezriedka vôbec žiadne. V rámci ďalej neraz ponúkaného ubytovania v „privátnych apartmánoch“ je spravidla zahrnutá väčšina apartmánov v danom stredisku, teda aj tie, ktoré sú ponúkané aj menovite v rámci niektorých rezidencií. Cestovná kancelária nemôže tiež vždy úplne ovplyvniť uvedenie a ukončenie prevádzky niektorých služieb vypísaných v jednotlivých strediskách a ubytovacích kapacitách, ktoré sú spravidla realizované len v hlavnej sezóne. Môže sa tak stať, že v porovnaní s hlavnou turistickou sezónou, na ktorú sa vzťahujú aj všetky informácie uvedené v katalógu, niektoré služby fungovať nebudú. V rámci jednotlivých stredísk ide napr. o služby skibusu, mestského bazéna, klziska či nočného lyžovania a v ubytovacích kapacitách o služby ako piano bar, animačné programy, masáže a pod., teda povedzme o služby len druhoradé (podrobnejšie informácie vám, samozrejme, radi podáme na vyžiadanie). Pevne však veríme, že vás táto „menšia neistota“ od vašej dovolenky v predmetných termínoch neodradí a že sa, naopak, aj s ohľadom na výrazne nižšie ceny, stretne s vaším pochopením. Záujem o všetky služby či ponuky, ktoré sa ponúkajú zadarmo alebo fakultatívne za príplatok splatný na mieste pobytu (napr. detská postieľka, posteľná bielizeň, pobyt s domácim zvieraťom…), je nutné uviesť na cestovnú zmluvu, inak ich ubytovateľ nemusí akceptovať. Detské postieľky sú štandardne určené deťom, ktoré nedovŕšili 2 roky, v prípade záujmu o detskú postieľku pre dieťa staršie sa na toto informujte vopred. V detských kútikoch spravidla platí obmedzenie ich využívania nielen pre určitú vekovú hranicu, ale aj pevne vypísané hodiny ich prevádzky. V niektorých ubytovacích kapacitách sa pod pojmom TV sat. rozumejú aj TV káblové. Samostatnou kapitolou je tiež kúrenie. Najmä v Taliansku je úplne štandardná maximálna teplota, na ktorú sú izby a apartmány vykurované, v rozmedzí od 19 do 23 °C a vykurovanie na teplotu vyššiu buď vôbec nie je možné, alebo je za príplatok. Pre prax vykurovať oproti ČR na znateľne nižšiu teplotu sú miestni obyvatelia zvyknutí na pomerne teplé domáce oblečenie, preto úplne nechápu nároky našich lyžiarov. V tejto súvislosti treba poukázať na fakt, že pri súčasných nízkych vonkajších teplotách a nevetraní vnútorných priestorov zároveň so sušením množstva vlhkých lyžiarskych zvrškov môže dôjsť k pomerne rýchlemu objaveniu sa plesne aj v takých ubytovacích kapacitách, ktoré sú vykurované v štandardnom režime a objekt je konštrukčne úplne v poriadku. Preto je potrebné toto riziko brať do úvahy pri výbere dovolenky v ubytovacích kapacitách s úhradou spotreby energií mimo základnej ceny. V poslednom čase je tiež stále častejším javom obmedzenie fajčenia v rámci nielen spoločných priestorov niektorých ubytovacích kapacít, ale často aj na izbách a v apartmánoch, keď je dané pravidlá v tomto ohľade vždy nutné rešpektovať. S ohľadom na skutočnosť, že Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Slovinsko aj Švajčiarsko, teda všetky krajiny ponúkané v tomto katalógu, sú signatári Schengenskej dohody rovnako ako Česká republika, nevyžadujú sa pre občanov ČR v súčasnosti žiadne zvláštne vízové požiadavky pre vstup do týchto štátov. Pre vstup a pobyt na území cudzieho štátu však musia osoby spĺňať podmienky stanovené zákonmi každého cudzieho štátu. Každý cestujúci je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, zdravotných a ďalších predpisov krajiny, do ktorej cestuje, a takisto aj za platnosť svojich cestovných dokladov podľa predpisov ČR. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, hradí cestujúci. Pri vycestovaní do štátov Európskej únie je možné okrem platného cestovného pasu použiť aj platný občiansky preukaz. Vzhľadom na to, že Švajčiarsko nie je členským štátom EÚ, odporúčame do tohto štátu použiť platný cestovný pas (pre osoby staršie ako 15 rokov však stačí v súčasnosti platný český občiansky preukaz, ale iba v prípade, že ide o nový typ so strojovo čitateľnou zónou; osoby mladšie ako 15 rokov musia mať platný cestovný pas). Súčasne upozorňujeme, že deti do 15 rokov najnovšie musia mať na cestách do zahraničia vlastný cestovný pas. Ak nie je pri jednotlivom zájazde stanovené inak, neposkytuje cestovná kancelária žiadny program na mieste pobytu. Tlačové chyby v katalógu sú vyhradené.

Pobytové taxy

Otázka pobytových táx je rozdielna v každej krajine. V Rakúsku, Francúzsku, Slovinsku a Švajčiarsku je pobytová taxa zavedená vo všetkých turistických strediskách. Naopak, v Taliansku je v súčasnosti zavedená len v minimálnom počte lokalít, ale množstvo ďalších o jej zavedení veľmi vážne uvažuje. Pri všetkých ubytovacích kapacitách vo Francúzsku ponúkaných týmto katalógom je pobytová taxa už súčasťou ceny zájazdu. V ostatných krajinách (resp. v Taliansku v tých strediskách, kde už zavedená bola) to všaj tak vždy nie je. Pri niektorých kapacitách v cene zájazdu zahrnutá je, v iných je však splatná až na mieste formou povinného príplatku, keď informáciu o tom, ako je to v každej konkrétnej ubytovacej kapacite, nájdete v jej cenníku. Najmä vzhľadom na Taliansko si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že informácie v tomto katalógu uvedené reflektovali stav v čase jeho prípravy a že je teda nutné počítať s možnou zmenou napríklad už aj pre nadchádzajúcu zimnú sezónu.

Cena zájazdu, garancia ceny

Ceny zájazdov v tomto katalógu sa uvádzajú v českých korunách (Kč), ak nie je špecifikované inak. Pri tvorbe týchto cien boli zohľadnené ovplyvňujúce faktory, akými sú výška cien za dopravu, ceny palív a výmenný kurz českej koruny k rozhodnej mene, keď na účely tohto katalógu je rozhodný stav takých cien a kurzov ku dňu 1. 1. 2013 (ďalej len „deň stanovenia ceny zájazdu“). Cestovná kancelária týmto garantuje, že ak nedôjde k zvýšeniu cien ovplyvňujúcich faktorov (pri výmennom kurze až nad hranicou presahujúcou 10 %), cena zájazdu zostáva nedotknutá. V opačnom prípade, t. j. pri zvýšení cien ovplyvňujúcich faktorov (pri výmennom kurze nad 10 %) oproti ich cenám zo dňa stanovenia ceny zájazdu, má cestovná kancelária právo jednostranne a spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach predaja zájazdov cestovnej kancelárie SKI TRAVEL, a. s., zvýšiť cenu zájazdu, a to o súhrn rozdielov cien zo dňa vydania rozhodnutia o zvýšení ceny zájazdu a cien zo dňa stanovenia ceny zájazdu.

Zmluvný vzťah, cestovná zmluva

Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a zákona č. 159/1999 Zb. (zákon o niektorých podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu) – obidva v znení neskorších predpisov. Cestovná zmluva sa uzatvára medzi cestovnou kanceláriou (usporiadateľom zájazdu) a klientom v písomnej alebo elektronickej forme a obsahuje vyplnený formulár a ďalšiu zmluvnú dohodu. Zmluva môže byť uzatvorená priamo v cestovnej kancelárii alebo prostredníctvom jej obchodného zástupcu (predajcu, ďalšej cestovnej kancelárie či agentúry), ktorý koná na základe a v medziach uzavretej obchodnej zmluvy či udelenej plnej moci. Cestovná kancelária nemá pre svoje zájazdy stanovený minimálny počet zákazníkov na účely zrušenia zájazdu. Cestovná kancelária je však oprávnená ad hoc taký minimálny počet zákazníkov pre daný zájazd stanoviť, a v takom prípade bude informovať o tejto skutočnosti zákazníka vždy pred uzavretím cestovnej zmluvy. Cestovná kancelária informuje zákazníkov, že ďalšie skutočnosti týkajúce sa zájazdov, ako aj práv a povinností účastníkov cestovnej zmluvy, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach predaja zájazdov cestovnej kancelárie SKI TRAVEL, a. s., ako držiteľa obchodnej značky a ochrannej známky NEV-DAMA, ktorých znenie je dostupné na týchto internetových stránkach. Tieto Všeobecné podmienky predaja zájazdov cestovnej kancelárie SKI TRAVEL, a. s., tvoria tiež neoddeliteľnú súčasť cestovnej zmluvy.

Cestovné poistenie

V tabuľkových cenách zájazdov nie je zahrnuté žiadne cestovné poistenie. Jeho vybavenie vám môžeme ponúknuť prostredníctvom nás (pozrite ďalej; vrátane poistenia storna zájazdu) alebo sa obráťte priamo na niektorú z poisťovní.

fakultatívna ponuka poistenia
Aj tento rok si môžete vybrať pre vás ten najideálnejší variant, a to zo zvýhodnenej ponuky špecialistov na cestovné poistenie – ERV pojišťovne, a. s. (predtým Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s.). Okrem možnosti jednorazového poistenia vám ponúkame tiež výhodné celoročné poistenie pripravené exkluzívne pre klientov NEV-DAMA a cestovnej kancelárie FISCHER (pozrite nižšie).
Poistenie v spolupráci s ERV pojišťovňou, a. s., sa vzťahuje tiež na prevádzkovanie zimných športov, súčasťou poistenia je aj automatické a bezplatné predĺženie jeho platnosti v prípade oneskoreného návratu poisteného do ČR z dôvodu zásahu vyššej moci a poistenia nevyužitej dovolenky, kde poisťovňa poskytne kompenzáciu za každý nevyužitý deň dovolenky, ak bude klient pripútaný na lôžko v dôsledku akútneho ochorenia či úrazu (napr. nevyužitie skipasu z dôvodu poistnej udalosti počas zájazdu). ERV pojišťovňa ako špecialista na cestovné poistenie ponúka okrem vlastnej asistencie aj garanciu online vybavenia škodovej udalosti do 7 dní od jej nahlásenia. Okrem poistenia pre jednorazové cesty ponúkame prostredníctvom ERV pojišťovne tiež unikátne a cenovo výhodné celoročné poistenie na neobmedzený počet ciest, a to aj pre celú rodinu (pozrite nižšie).

poistenie „Basic“ … cena 230 Kč/os. / 1 – 5 dní … 380 Kč/os. / 6 – 24 dní

poistenie „Optimal“ … cena 350 Kč/os. / 1 – 5 dní590 Kč/os. / 6 – 24 dní

pre priaznivcov lyžovania vo voľnom teréne ponúkame
poistenie lyžovania a snoubordingu mimo vyznačených zjazdoviek „Na maximum“ …
cena od 740 Kč/os. / 1 – 5 dní … od 1 090 Kč/os. / 6 – 24 dní

Podrobnejšie informácie o poistení „Na maximum“ žiadajte v cestovnej kancelárii.

predmet plnenia: plnenie do maximálnej výšky:
Basic* Optimal
poistenie liečebných nákladov v zahraničí 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč
náklady na vyslanie opatrovníka 150 000 Kč 150 000 Kč
zubné ošetrenie 24 000 Kč 24 000 Kč
fyzioterapia 120 000 Kč 120 000 Kč
kompenzácia pobytu v nemocnici 20 000 Kč 20 000 Kč
aktívna asistencia 24 hod. denne neobmedzene neobmedzene
repatriácia vrátane repatriácie telesných ostatkov 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
úrazové poistenie – úmrtie následkom úrazu 50 000 Kč 100 000 Kč
úrazové poistenie – trvalé následky úrazu 100 000 Kč 200 000 Kč
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví tretej osoby 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
poistenie zodpovednosti za škodu na majetku tretej osoby 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč
poistenie škody na osobných veciach 20 000 Kč 40 000 Kč
poistenie škody na výbave – zimné športy - 10 000 Kč
poistenie nájmu náhradného vybavenia – zimné športy - 5 000 Kč
predĺženie pobytu – lavína - 20 000 Kč
poistenie nevyužitej dovolenky - 10 000 Kč
poistenie cesty autom – technická pomoc a odtiahnutie vozidla - 10 000 K
náhradná doprava a ubytovanie - 20 000 Kč
poistenie spoluúčasti pri dopravnej nehode - 5 000 Kč
poistenie zrušenia účasti na zájazde – 80 % zo sumy stornopoplatkov 10 000 Kč 30 000 Kč

* variant Basic obsahuje spoluúčasť vo výške 1 000 Kč na každú poistnú udalosť

Poistenie je možné dohodnúť pre osoby bez obmedzenia veku. Prípadné poistné udalosti rieši poistený priamo s poisťovňou, resp. s jej vlastnou asistenčnou službou Euroalarm Assistance Prague, s. r. o. V poistení, ktoré je dohodnuté dodatočne, teda až po uzavretí cestovnej zmluvy na zájazd ako taký, nie je zahrnuté poistenie zrušenia účasti na zájazde. Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie ERV pojišťovne, a. s. Poistnú udalosť, pri ktorej nedošlo k uhradeniu nákladov priamo asistenčnou službou, je poistený povinný oznámiť bezprostredne po návrate do ČR na adresu poisťovne:
Křižíkova 237/36a, 180 00 Praha 8

VÝHODNÉ CELOROČNÉ POISTENIE MultiPack pre jednotlivcov aj rodiny od ERV pojišťovne, a. s.
Okrem vyššie uvedených variantov „jednorazového poistenia“ vám aj tento rok prinášame unikátne a cenovo výhodné „pohodlné“ celoročné poistenie na neobmedzený počet ciest, a to aj pre celú vašu rodinu. Využiť ho tak môžete na všetky svoje zahraničné cesty počas celého roka. Poistenie MultiPack je možné kúpiť výhradne k zájazdom NEV-DAMA a našej partnerskej CK FISCHER. Zahŕňa všetky hlavné riziká (pozrite tabuľku) vrátane poistenia storna zájazdov a vzťahuje sa taktiež na prevádzkovanie zimných športov. Okrem týchto zájazdov ho môžete počas roka využiť na všetky typy zahraničných ciest, teda podnikaných nielen prostredníctvom cestovnej kancelárie. Počet ciest nie je obmedzený a každá z nich môže trvať až 30 dní. Vo variante „Rodina“ platí pre všetky poistené osoby, a to aj v prípade, ak cestujú samostatne. Rodinou sa rozumejú až 2 dospelé osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti (t. j. sú vo vzťahu manžel/manželka, druh/družka) a až 3 neplnoleté deti týchto osôb, ktoré spolu uzavreli poistenie MultiPack Rodina.

Pevne veríme, že okrem finančnej výhodnosti vám poistenie MultiPack ušetrí starosti a čas s vybavovaním poistenia pred každou zahraničnou cestou. Navyše budete mať možnosť obnoviť vaše celoročné poistné po uplynutí jeho platnosti, a to za zvýhodnenú cenu.

Poistenie je možné dohodnúť pre osoby mladšie ako 70 rokov a riadi sa Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie ERV pojišťovne, a. s. Poistné udalosti, pri ktorých nedošlo k uhradeniu nákladov priamo asistenčnou službou, je poistený povinný oznámiť bezprostredne po návrate do ČR na adresu poisťovne: Křižíkova 237/36a, 180 00 Praha 8.

poistenie „MultiPack Standard“ ... cena 1 990 Kč/os. / 365 dní*
poistenie „MultiPack Optimal“ ... cena 2 890 Kč/os. / 365 dní*

poistenie „MultiPack Standard Rodina“ ... cena 2 990 Kč/rodina**/365 dní*
poistenie „MultiPack Optimal Rodina“ ... cena 3 990 Kč/rodina**/365 dní*

* platí 365 dní od podpísania Cestovnej zmluvy, spoluúčasť pri každej poistnej udalosti je 1 000 Kč
** rodinou sa rozumejú až 2 dospelé osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti a až 3 neplnoleté deti týchto osôb

celoročné cestovné poistenie na opakované cesty
predmet plnenia
plnenie do maximálnej výšky:
MultiPack Standard MultiPack Optimal
Európa celý svet
poistenie liečebných nákladov v zahraničí 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
náklady na vyslanie opatrovníka 150 000 Kč 150 000 Kč
zubné ošetrenie 24 000 Kč 24 000 Kč
fyzioterapia 120 000 Kč 120 000 Kč
kompenzácia pobytu v nemocnici 20 000 Kč 20 000 Kč
aktívna asistencia 24 hod. denne neobmedzene neobmedzene
lekársky prevoz, preloženie, preprava 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
repatriácia telesných ostatkov 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
náklady na pohreb 150 000 Kč 150 000 Kč
úrazové poistenie – smrť následkom úrazu 100 000 Kč 100 000 Kč
úrazové poistenie – trvalé následky úrazu 200 000 Kč 200 000 Kč
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví tretej osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
poistenie zodpovednosti za škodu na veci tretej osoby 500 000 Kč 500 000 Kč
poistenie škody na osobných veciach 15 000 Kč 30 000 Kč
náklady na právne zastúpenie 200 000 Kč 200 000 Kč
poistenie zrušenia účasti na zájazde – 80 % zo sumy stornopoplatkov 20 000 Kč 40 000 Kč

Limity poistného plnenia uvedené v prehľade predstavujú najvyššie možné sumy, ktoré poisťovňa poskytne za jednu alebo všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v rámci jednej zahraničnej cesty počas trvania poistenia. V poistení zrušenia účasti na zájazde poisťovňa poskytne za všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas jedného poistného roka každému poistenému, najviac limit poistného plnenia, na ktoré bolo poistenie uzavreté.

 

Povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 159/1999 Zb.

Cestovná kancelária SKI TRAVEL, a. s., je riadne poistená pre prípad úpadku, a to v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom č. 159/1999 Zb. v platnom znení. Rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku zákazníka z poistenia pre prípad úpadku a špecifikácie poistiteľa sú uvedené na adrese www.nev-dama.cz/dulezite-dokumenty.

Prechodné ustanovenia

Za predpokladu, že dňa 1. 1. 2014 nadobudne účinnosť zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Nový občiansky zákonník“), považujú sa tieto informácie a Všeobecné podmienky predaja zájazdov cestovnej kancelárie SKI TRAVEL, a. s., za neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde uzavretej po 1. 1. 2014 (vrátane), odkazy na cestovnú zmluvu v týchto informáciách a Všeobecných podmienkach sa v takom prípade považujú za odkaz na zmluvu o zájazde v zmysle § 2521 a násl. Nového občianskeho zákonníka a cestovná kancelária SKI TRAVEL, a. s., sa považuje za usporiadateľa zájazdu a zákazník sa považuje za zákazníka v zmysle § 2521 a násl. Nového občianskeho zákonníka.

Za splnenia predpokladu uvedeného vyššie sa ustanovenia cestovnej zmluvy, týchto informácií a Všeobecných podmienok upravujúcich otázku uzatvárania zmlúv v prospech tretích osôb v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., v platnom znení, primerane použijú na uzatváranie zmlúv v prospech osôb v zmysle § 1767 a 1768 Nového občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zákazník uzavrie zmluvu o zájazde v prospech tretej osoby, bude plnená priamo osobe, ktorá zmluvu o zájazde uzavrela, ak tretia osoba odmietne takto nadobudnuté právo podľa zmluvy o zájazde, ak sa cestovná kancelária SKI TRAVEL, a. s., a zákazník nedohodnú inak.

Ďakujeme

V tomto krátkom odseku nám dovoľte vyjadriť naše poďakovanie spoločnostiam a osobám, ktoré sa spolupodieľali na príprave tohto katalógu, respektíve na dodaní potrebných informačných materiálov v katalógu použitých. Ide najmä o spoločnosti Cormar, Sitour Italia, Foto Benini, Foto Pino Veclani, časopis Snow a taktiež o miestne turistické kancelárie aj spoločnosti spravujúce lyžiarske areály v rámci jednotlivých stredísk. Ďakujeme.

Copyright

Všetok obrazový materiál aj ďalšie údaje v tomto katalógu uvedené podliehajú ochrane podľa príslušných predpisov práva duševného vlastníctva a akékoľvek ich využitie nad rámec povolený právnymi predpismi je možné len po predchádzajúcej dohode s cestovnou kanceláriou či s príslušnou treťou osobou, ktorej také práva náležia.

Zastupiteľské úrady ČR v zahraničí

Veľvyslanectvo ČR v Taliansku:

Ambasciata della Repubblica Ceca, via dei Gracchi 322, Roma; tel.: 0039.06.3609571-3

Generálny konzulát ČR:

Consolato Generale della Repubblica Ceca, via G.B. Morgagni 20, Milano; tel.: 0039.02.87158281

Honorárny konzulát ČR v Taliansku – Benátky

Consolato Onorario della Repubblica Ceca, Cannaregio 3821, Venezia; tel.: 0039.041.2413984

Honorárny konzulát ČR v Taliansku – Udine

Consolato Onorario della Repubblica Ceca, Via San Francesco 34, Udine, tel.: 0039.0432.509445

 

 

Veľvyslanectvo ČR v Rakúsku

Botschaft der Tschechischen Republik, Penzingerstrasse 11-13, Wien, tel.: 00431.89958-0

Honorárny konzulát ČR v Rakúsku – Salzburg

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik, Bergerbräuhofstrasse 27, Salzburg, tel.: 0043662.879624

Honorárny konzulát ČR v Rakúsku – Klagenfurt

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik, Pierlstrasse 33, Klagenfurt, tel.: 0043463.57480

Honorárny konzulát ČR v Rakúsku – Innsbruck

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik, Hotel Grauer Bär, Universitätstr. 7, Innsbruck, tel.: 0043.699.19005403

Honorárny konzulát ČR v Rakúsku – Graz

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik, Bahnhofgürtel 59, Graz, tel.: 0043316.6070200

 

 

Veľvyslanectvo ČR vo Francúzsku:

Ambassade de la République Tchéque, 15, Avenue Charles Floquet, Paris, tel.: 00331.40651300

 

 

Veľvyslanectvo ČR vo Švajčiarsku:

Ambassade de la République Tchéque, Muristrasse 53, Bern, tel.: 0041.31.3504070

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?