NEV-DAMA a.s.

  • Hlavná stránka
  • Dôležité informácie k zájazdom do SR, ČR, Slovinska a Bulharska

Dôležité informácie k zájazdom do SR, ČR, Slovinska a Bulharska

Základné informácie

Výber zájazdu

Jednotlivé horské strediská aj ubytovacie kapacity sa od seba navzájom často veľmi líšia, a preto nie každé stredisko či ubytovacia kapacita vyhovuje potrebám a náročnosti každého bez rozdielu. Než si vyberiete „ten Váš“ zájazd, zvážte, a to prosíme naozaj dôkladne, čo od svojej zimnej dovolenky očakávate, či kladiete dôraz na cenu, na kvalitu a/či rozsah lyžiarskej / snowboardovej ponuky, na polohu, kvalitu a/či vybavenosť hotelu či apartmánu, na vzdialenosť zo SR, na prestíž oblasti, na kľud či naopak „živosť“ strediska alebo na škálu polyžiarskeho vyžitia apod. Aby sme Vám výber aj orientáciu v katalógu uľahčili, snažili sme sa jednotlivé strediská i ubytovacie kapacity priblížiť čo možno najvernejšie a obdobne, pre čo najväčšiu prehľadnosť, štruktúrovať aj všetky popisy.

Zjazdové trate a prepravné zariadenia

U zjazdových tratí značí (na lyžiarskych mapkách i v skiareáloch) ich obtiažnosť takmer výhradne farba. Čierne zjazdovky sú určené pre lyžiarov najskúsenejších. Červené zjazdovky sú určené stredne skúseným lyžiarom a pre lyžiarov menej skúsených a začiatočníkov sú zjazdové trate značené farbou modrou. U niektorých zjazdoviek neplatí farbou daný stupeň ich náročnosti po celej ich dĺžke, ale vzťahuje sa k ich úseku s náročnosťou maximálnou.

Úprava zjazdových tratí je z dôvodu bezpečnosti lyžiarov vykonávaná väčšinou v dobe mimo prevádzku prepravných zariadení, ktorý je rôzny v závislosti na stredisku, termíne a tiež na ich konkrétnej polohe. Aj v súvislosti s uvedeným sú prepravné zariadenia spravidla v prevádzke od 8.00 až 9.30 do 15.30 až 17.30. Funkčnosť vlekov a lanoviek však môže byť tiež obmedzená z dôvodu zlých snehových či klimatických podmienok, lavínového nebezpečenstva alebo eventuálne z dôvodov technických. Za takto spôsobené výluky, zapríčinené vyššou mocou, sa spravidla prevádzkovateľ prepravných zariadení (a preto nadväzne aj CK) vopred zbavuje zodpovednosti a neposkytuje preto až na riedke výnimky náhradu. Na úplnom začiatku a konci zimnej sezóny (predvianočné a jarné lyžovanie) nemusia byť kompletne umelo vysnežené / upravené všetky zjazdovky predmetného strediska, spravidla skiareály pri príprave zjazdoviek postupujú od tých hlavných, kľúčových a dôležitých spojovacích až k odľahlejším, pre lyžiarsku prevádzku strediska marginálnejším. Pre rozsah otvorených častí skiareálu sú rozhodujúce aktualne prírodné a technické podmienky, kapacitné možnosti prevádzkovateľa, ale aj počet predaných skipasov. Zvýšené riziko týchto prevádzkových obmedzení je v okrajových častiach sezóny väčšinou kompenzované výrazne nižšou cenou skipasov, než v sezóne hlavnej.

V rámci každého lyžiarskeho areálu je bezpodmienečne potrebné dodržovať pravidlá pre pohyb na značených zjazdových tratiach, obzvlášť dôležité je potom rešpektovať nariadenie týkajúce sa uzatvorenia niektorých trás, a to či už z dôvodu ich malej vysneženosti alebo pre hroziace nebezpečenstvo pádu lavín či usporiadania závodov. Dodržovať je potrebné ale aj všetky ďalšie, ktoré sa stredisko od strediska odlišujú. Spravidla sú uvedené v hlavných svetových jazykoch na lyžiarskych mapkách či na informačných tabuliach pri hlavných nástupných miestach lyžiarskeho areálu a väčšinou zahrnujú aj zákonom či miestnou vyhláškou dané obmedzenia, ktorých porušenie môže byť dokonca aj pokutované. Rada stredísk predkladá tiež ponuku voľného terénu. Tu si len dovoľujeme pripomenúť, že na zjazdy mimo vyznačené trate sa nevzťahuje základné cestovné poistenie, a preto Vám odporúčame, ak sa chystáte okúsiť aj tento spôsob zdolávania svahov, podrobnejšie sa informovať v niektorej z poisťovní či si dôkladne prečítať našu ponuku poistenia.

Upozorniť ešte musíme aj na určitú disproporciu medzi údajmi o zjazdovkách a prepravných zariadeniach uvedených na nasledujúcich stranách katalógu vzhľadom k údajom prezentovaným priamo jednotlivými skiareálmi. Niektoré skiareály pred niekoľkými rokmi prikročili k „rakúskemu modelu“ prepočítaniu dĺžky zjazdoviek podľa objektívnejších kritérií s vylúčením rôznych variant a traverzov, čo u niektorých stredísk viedlo ku zníženiu skôr udávanej kilometráže. Niektoré z nich, kde táto revízia viedla k dramatickému, niekoľkonásobnému, poklesu kilometráže tratí, sa však už z dôvodov neférového konkurenčného boja ostatných súťažiteľov vracajú k tradičným metódam meraní, takže v metodike merania namiesto vytúženého sprehľadnenia nastal možno ešte väčší zmätok. Pravdou však zostáva, že celá rada údajov vo všetkých horských strediskách je naozaj relatívnych a je preto treba tieto informácie brať skôr jen ako orientačné (niektoré strediská do svojich súčtov zahrňujú aj neupravované zjazdy mimo oficiálne zjazdovky, traverzy atď., čo spravidla uvádzame v sekcii „Dôležité upozornenie“ príslušných úvodných strán stredísk).

A na záver tejto kapitoly ešte jedno upozornenie, bezpochyby najdôležitejšie. Vo Slovinsku platí zákon, ktorý všetkým deťom, ktoré nedovŕšili 13 rokov, dáva za povinnosť používať homologované lyžiarske prilby. Obdobne je tomu na Slovensku, len veková hranica je stanovená na 15 rokov. V Bulharsku a ČR sú lyžiarske prilby pre deti len doporučené.

Skipasy

U menšieho percenta zájazdov ponúkaných v tomto katalógu (ale v Slovinsku naopak u všetkých) sú už skipasy zahrnuté v základnej cene či je možné dokúpiť prostredníctvom CK (Pre ľahkú orientáciu slúži ikona "skipas" vedľa čísla kapacity na nasledujúcich stranách). Pri objednávaní Vami vybraného zájazdu je treba, aby ste oznámili, aký typ skipasu preferujete (viď zľavy a príplatky v rámci skipasov, príp. viď cenníky fakultatívne ponúkaných lyžiarskych permanentiek), a či požadujete tiež jeho rozšírenie na odjazdový deň. Pri všetkých lyžiarskych strediskách je pri čerpaní ktoréhokoľvek zo zľavnených skipasov (napr. typ „junior“) či skipasov zadarmo (to sú aj tie, pri ktorých je čerpaná zľava v zhodnej výške so zľavou pre nelyžiarov) pre malé / menšie deti (napr. typ „bimbo/Kind“) potrebné doložiť platný cestovný doklad k overeniu dátumu narodenia a prípadne rodinnej príslušnosti. Ďalej si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že v niektorých lyžiarskych strediskách, kde majú deti určité vekové kategórie zľavu na skipas zhodnú so zľavou pre nelyžiarov (či rozdiel medzi zľavou pre nelyžiarov a zľavou dieťaťa je menší než 30 % výšky zľavy nelyžiara), je každá táto zľava (resp. čerpanie každého skipasu zadarmo či skipasu veľmi zvýhodneného) podmienená sprievodom jedného z lyžujúcich rodičov či, podľa strediska, iného dospelého rodinného príslušníka alebo dospelej osoby čerpajúcej skipas rovnakého typu čo do jeho plošné platnosti aj dĺžky a termínu platnosti. Pri ubytovacích kapacít hlavne hotelového typu, ktoré ponúkajú pre 1 či aj 2 deti určitej vekovej kategórie pobyt, základné stravovanie a prípadne aj skipas zadarmo (v cenníkoch je pri príslušnej zľave uvedené zadarmo), nie je možné už, logicky, odpočítať zľavu z tabuľky skipasov v úvode cenníka predmetného lyžiarskeho strediska a zároveň platí tiež podmienka uvedená vyššie, tj. čerpanie takého detského skipasu je podmienené sprievodom minimálne jedného rodiča či jednej dospelej osoby (podľa strediska) s rovnakým skipasom čo do jeho plošnej platnosti aj dĺžky a termínu platnosti. Ak nie je táto podmienka splnená, je možné detský skipas dokúpiť za cenu najbližšej nasledujúcej vekovej kategórie ponúkaných skipasov. V niekoľkých málo prípadoch je skipas kategórie „bimbo/Kind“ spoplatnený symbolickou čiastkou splatnou priamo v mieste; tieto poplatky, na ktoré upozorňujeme v cenníku, nie je možné predplatiť prostredníctvom CK.

Dovoľujeme si upozorniť, že zakúpený skipas je štandardne neprenosný, čo znamená, že si ho nie je možné, a to ani v rámci jednotlivých dní, medzi sebou meniť či požičiavať. Drvivá väčšina lyžiarskych areálov toto striktne kontroluje a v prípade porušenia predmetný skipas zablokuje a priestupok sankcionuje. Výnimkou sú skipasy označené výslovne ako prenosné, ktoré pre rodiny s deťmi ponúkajú za príplatok niektoré lyžiarske strediská.

V celej rade stredísk sú v cene skipasu zahrnuté aj niektoré ďalšie služby. Hlavne sa jedná o skibusy, ktoré zaisťujú dopravu po stredisku predmetnom či tiež dopravné spojenie s ďalšími strediskami. A práve tu je na mieste upozorniť, že využívanie „medzistrediskových“ skibusov je vždy podmienené vlastníctvom príslušného skipasu čo do plošnej platnosti. V nie mnoho prípadoch je v rámci skipasu zahrnutý napr. aj vstup do bazénu, korčuľovanie či nočné lyžovanie. To však neznamená, že tieto sprievodné služby sú využiteľné vždy a bez akýchkoľvek obmedzení, častokrát sa jedná o ponuku len pre niektoré dni či len časové úseky, mimo ktoré sú tieto služby štandardne hradené aj držiteľmi skipasu. Ku každému stredisku Vám tieto informácie poskytneme na vyžiadanie v cestovnej kancelárii.

Vzhľadom k zavádzaní skipasov vo forme prenosných magnetických kariet (tzv. keycard) v prevažnej väčšine stredísk je tiež potrebné počítať so skladaním vratnej kaucie na tento „pohodlný“ typ lyžiarskej permanentky. Výnimočne sa skladá táto kaucia aj ako nevratná. Jej výška sa pohybuje podľa strediska v ČR medzi 50 a 100 Kč, na Slovensku je najčastejšie o 2 €, v Bulharsku o 5 - 6 BGN. Vo Slovinsku kaucia nie je. Presné informácie budú v odjazdových pokynoch.

Záverom tohoto odstavca si ešte dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že uvedením do prevádzky len určitej časti lyžiarskeho areálu, z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká držiteľovi skipasu nárok na akúkoľvek náhradu od cestovnej kancelárie. Za predpokladu, že sa však prevádzkovateľ takého areálu rozhodne finančnú náhradu poskytnúť, je potom táto cestovnou kanceláriou klientom plne refundovaná.

Termíny jarných prázdnin

Dovoľujeme si Vás informovať o rozpisu jarných prázdnin pre zimní sezónu 2021:

pobytový týždeň: kraj (abecedne):
13.02. - 20.02.

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský

20.02. - 27.02.

Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský

27.02. - 06.03.

Košický a Prešovský

Dôležité upozornenie

Všetky informácie uvedené v katalógu a na webe CK vychádzajú zo skutočnosti známych či predpokladaných v dobe prípravy katalógu. Z tohoto dôvodu si dovoľujeme upozorniť na možnosť niektorých odlišností od skutočnosti a vyhradzujeme si právo na možnosť ich dodatočnej zmeny. Napríklad sa jedná o presunutie zastávok skibusu, zmenu trás skibusových liniek, nevystavanie snowparku, skončenie prevádzky niektorého prepravného zariadenia, drobné úpravy formy či rozsahu stravovania, úpravy zloženia či zmeny charakteru lôžok, zavedenie či zmenu výšky pobytových táx, zmenu v rozsahu služieb zahrnutých v miestnej turistickej karte (ak je u danej kapacite ponúkaná), zavedenie či zmenu ceny wi-fi pripojenia, záverečných upratovaní, klubových kariet, poplatku za pobyt so psom apod. Uvedené vzdialenosti aj polohy jednotlivých služieb a ubytovacích kapacít v rámci konkrétneho strediska sú len orientačne, resp. približné

Niektoré služby, príp. vybavenosť vypísané v odstavci „vybavenosť a služby“ apod. pri každej ubytovacej kapacity sú, a to aj napriek tomu, že nie sú označené *, za poplatok. Napríklad sa jedná o konzumáciu v bare a reštaurácii, úhradu telefónnych hovorov, poplatky za servis a požičanie lyžiarskeho vybavenia, úhradu cien potravín pri službe „donáška“ atď.

Súčasne upozorňujeme, že pri niektorých ubytovacích kapacitách hotelového typu, kde je ponúkaný pobyt pre malé deti (veková hranica je vždy špecifikovaná pri konkrétnej ubytovacej kapacite) zadarmo či za pevnú čiastku výrazne nižší než je základná cena pobytu (viď odstavce „zľavy“ a/či „príplatky“), je ubytovanie myslené bez nároku na lôžko (a teda obsadenosť izby je braná bez ich započítania) a prípadné stravovanie je samostatne splatné na mieste - podrobnejšie informácie žiadajte v cestovnej kancelárii. Pri niektorých ubytovacích kapacitách hotelového typu sú vedľa zliav pre 3., 4., 5., 6. a/či 7. lôžka ponúkané tiež zľavy pre 2. lôžka a sú platné v izbách typu Standard 1+1 (ak nie je v cenníku pri konkrétnej ubytovacej kapacite uvedené inak). Tento typ izby je určený výhradne pre 1 dospelú osobu s dieťaťom, nie pre rodinu.

Ďalej si dovoľujeme poukázať na povinnosť rešpektovania vypísanej otváracej doby a ďalších povinností. Napríklad sa jedná o bazény, ich využívanie je spravidla podmienené používaním kúpacej čapice, o povinnosť vstupu do sauny bez plaviek, o obmedzenie využívania niektorých služieb vekovou hranicou (napr. obmedzenie vstupu do posilňovne, sauny apod. pre deti určitej vekovej hranice či povolenie ich vstupu len v sprievode dospelej osoby atď.) alebo o rešpektovaní kľudu v poobedňajších a nočných hodinách.Nesmieme zabudnúť upozorniť tiež na veľkosti parkovacích miest, hlavne tých garážových (a to nie len vo vzťahu k výške vjazdu), ktorá sú dimenzované na autá štandardných veľkostí a motorov a častokrát teda autom väčším či s pohonom na plyn nedovoľujú nie len zaparkovanie pohodlné, ale nezriedka vôbec žiadne.

Cestovná kancelária nemôže tiež vždy úplne ovplyvniť uvedenie a ukončenie prevádzky niektorých služieb vypísaných pri jednotlivých strediskách a ubytovacích kapacít, ktoré sú spravidla realizované len v hlavnej sezóne. Môže sa tak stať, že v porovnaní s hlavnou turistickou sezónou, ku ktorej sa vzťahujú aj všetky informácie v katalógu uvedené, niektoré služby fungovať nebudú. V rámci jednotlivých stredísk sa jedná napr. o služby typu skibusu, mestského bazénu, klziska či nočného lyžovania a u ubytovacích kapacít o služby ako piano bar, animačné programy, masáže apod., teda povedzme o služby len druhoradé (podrobnejšie informácie Vám samozrejme radi podáme na vyžiadanie). Pevne však veríme, že Vás táto „menšia neistota“ od Vašej dovolenky v predmetných termínoch neodradí a že sa naopak, aj s ohľadom na výrazne nižšie ceny, stretne s Vašim pochopením.

Záujem o všetky služby či ponuky, ktoré sú ponúkané zadarmo alebo fakultatívne za príplatok splatný v mieste pobytu (napr. detská postieľka, posteľná bielizeň, pobyt s domácim zvieraťom, …), je potrebné uviesť na zmluvu o zájazde už pri objednaní zájazdu, inak nemusí byť ubytovateľom akceptované.

Detské postieľky sú štandardne určené deťom do nedovŕšených 2 rokov, v prípade záujmu o detskú postieľku pre dieťa staršie (max. však do 3 rokov) sa na toto informujte dopredu. Pri detských kútikoch spravidla platí obmedzenie ich využívanie nie len určitou vekovou hranicou, ale aj pevne vypísanými hodinami ich prevádzky.

Pri niektorých ubytovacích kapacitách sú pod pojmom TV sat. myslené aj TV káblové. Ak je v ubytovacej kapacite k dispozícii wi-fi pripojenie, nie je možné klientovi garantovať kvalitu signálu po celý deň, najmä v exponovaných hodinách a ani v celom objekte.

Samostatnou kapitolou je tiež kúrenie. V európskych horách je úplne štandardná maximálna teplota, na ktorú sú izby a apartmány vykurované, v rozmedzí od 19 do 23 °C a vykurovanie na teplotu vyššiu buď vôbec nie je možné, alebo je za príplatok. Kvôli praxi vykurovať oproti SR na výrazne nižšiu teplotu sú miestny obyvatelia zvyknutý na pomerne teplé domáce oblečenie, nechápu preto úplne nároky našich lyžiarov. V tejto súvislosti je treba poukázať na fakt, že pri súbehu nízkych vonkajších teplôt a nevetraní vnútorných priestorov so súčasným sušením množstva vlhkých lyžiarskych zvrškov môže dôjsť k pomerne rýchlemu objaveniu sa plesní aj u takých ubytovacích kapacít, ktoré sú vykurované v štandardnom režime a objekt je konštrukčne úplne v poriadku. Hlavne je treba toto riziko brať do úvahy pri výberu dovolenky pri ubytovacích kapacitách s úhradou spotreby energií mimo základnú cenu.

V poslednej dobe je tiež stále častejším javom obmedzenie fajčenia v rámci nie len spoločných priestorov niektorých ubytovacích kapacít, ale častokrát aj na izbách a v apartmánoch, keď dané pravidlá v tomto ohľade je vždy nutné rešpektovať.

Upozorňujeme, že keďže CK samozrejme nemôže ovplyvniť klimatické podmienky, nemôže niesť ani zodpovednosť za ich dopady; technické zázemie zimných stredísk je dimenzované na bežné zimné podmienky, tj. nie je možné po prevádzkovateľoch spravodlivo požadovať napr. prevádzku lanoviek vo víchrici, dokonalú úpravu tratí pri snehových kalamitách či výrobu dostatočného množstva umelého snehu pri vysoko plusových teplotách.

Tlačové chyby sú v katalógu a na webe vyhradené.

Pasy, víza

Naša CK ponúka časovo obmedzené turistické pobyty, pre občanov SR aj iných členských krajín EU z toho vyplýva, že pred cestou do členskej zeme EU a Švajčiarska nie je potrebné riešiť víza (ak nie je na turistický pobyt bezprostredne naviazané dlhodobým pobytom v cieľovej zemi, napr. za účelom pracovným či študijným). Aj cez vyššie uvedené odporúčame občanom členských štátov EU, aby si pred cestou overili pri zastupiteľskom úrade navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili. Občanom nečlenských krajín EÚ odporúčame, aby si pred cestou overili pri zastupiteľskom úrade navštevovaného štátu podmienky pre vstup a pobyt pre občanov ich domovského štátu. Bližšie informácie / odkazy nájdete zde.

S ohľadom na skutočnosť, že 3 nami ponúkané krajiny (ČR, SR, Slovinsko) sú „schengenské“ štáty bez víz a kontrol, je v praxi zložitejšia situácia len u Bulharska, ktoré je síce signatárom aj Schengenskej dohody rovnako ako Slovenská republika, ale zatiaľ sa len pripravuje na plné členstvo; pôvodný termín bol pre nepripravenosť Bulharska a Rumunska odložený. Naviac najkratšia cesta do bulharských hôr vedie cez Srbsko, ktoré nie je členom EÚ ani ESVO (a pochopiteľne teda ani signatárom Schengenskej dohody), preto tu existujú hraničné kontroly. So Srbskom má Slovenská republika bezvízový styk na dobu pobytu maximálne 90 dní. Dá sa ísť alternatívne cez Rumunsko (avšak nediaľničnou trasou). Výhodou je, že zostávate v EÚ, ušetríte za srbské mýto a hraničné kontroly sú spravidla menej časovo náročné (aj keď Rumunsko ani Bulharsko nie sú v Schengene).

Pre občanov SR nie sú v súčasnej dobe vyžadované žiadne zvláštne vízové požiadavky pre vstup do vyššie uvedených štátov. Pre vstup a pobyt na území cudzieho štátu však musia osoby splňovať podmienky stanovené zákonmi každého cudzieho štátu. Cestovná kancelária odporúča klientom, aby si pred cestou overili pri zastupiteľskom úrade navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili. V súvislosti so vstupom SR do Európskej únie sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ (tzv. voľný pohyb osôb). Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia. Občan Slovenskej republiky nemá v rámci turistického pobytu v krajinách EÚ prihlasovaciu povinnosť, pri turistických pobytoch v Srbsku do 90 dní nie je potreba zvláštneho povolenia ani prihlásenia. Každý cestujúci je osobne zodpovedný za dodržovanie pasových, colných, zdravotných a ďalších predpisov krajiny, do ktorej cestuje, a taktiež aj za platnosť svojich cestovných dokladov podľa predpisov SR. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, nesie cestujúci. K vycestovaniu do štátov Európskej únie je možné okrem platného cestovného pasu použiť aj platný občiansky preukaz. Upozorňujeme, že deti do 15 rokov musia mať pri cestách do zahraničia vlastný cestovný pas. Vzhľadom k tomu, že Srbsko nie je členským štátom EÚ, odporúčame do tohto štátu použiť platný cestovní pas (aj keď od roku 2010 môžete vstúpiť na srbské územie aj na platný občiansky preukaz; osoby mladšie 15 rokov pri ceste do Srbska musia mať vlastný doklad, deťom od 6 rokov môžete zriadiť občiansky preukaz, aj pas, oba doklady sú platné po dobu 5 rokov, za predpokladu, že dieťa nezmení zásadne svoju podobu).

Zdravotné požiadavky

Naša CK ponúka turistické pobyty do krajín, kde pre občanov SR a iných členských krajín EÚ nie je požadované povinné očkovanie pred cestou. Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky odporúča dodržovanie tohto desatora pravidiel:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach/desatero_na_cesty.html

Pre prípad nevyhnutného štandardného ošetrenia občana SR v dobe jeho prechodného pobytu v štátoch EÚ je potrebné predložiť „Európsky preukaz zdravotného poistenia“ (tj. v pravom rohu v poli s hviezdičkami s označením SR) a platný doklad totožnosti.

Zákazník je oboznámený a vyslovene súhlasí s tým, že v destinácii môžu byť zavedené protiepidemiologické opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb. Zákazník sa zaväzuje dodržovať všetky hygienické opatrenia požadované dodávateľom služieb. Epidemiologická situácia sa môže dynamicky meniť, nie je možné vylúčiť napr. zavedenie povinných testov apod.

Doprava

Vlastná doprava

Vy, ktorí ste sa rozhodli pre dopravu vlastným autom, môžete samozrejme počítať s tým, že Vás pred cestou vybavíme podrobnými odjazdovými pokynmi s informáciami o doporučených trasách, prípadných obmedzeniach, povinných poplatkoch, cenách pohonných hmôt mimo územie SR a mapkou či presným popisom cieľového miesta. Tieto odjazdové pokyny sa snažia na všetky zmeny (poplatkov, dopravného značenia, uzávierky...) čo najflexibilnejšie reagovať, nie však garantovať a prípadne takto vzniknuté dodatočné náklady kompenzovať. Pre jednoduchosť vytvorenia Vašej predstavy o vzdialenostiach a základných trasách zo SR sme tieto informácie umiestnili vždy aj na úvodnú stranu každého lyžiarskeho strediska. Podrobnejšie informácie nájdete tiež na úvodnej strane niektorých hlavných oblastí. Už teraz si Vás dovoľujeme upozorniť, že vyššie spomenuté doporučené trasy vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a častokrát sa rozchádzajú s trasami odporučenými GPS navigáciami. Dôvod je jednoduchý - niektoré GPS navigácie bohužiaľ ešte nemajú predvolené zimné uzávierky niektorých horských priesmykov a tiež nedokážu objektívne zhodnotiť kvalitu, prevýšenia a teda aj „šoférsku“ náročnosť niektorých cestných ťahov. V prípade neskoršieho príjazdu by mal klient volať číslo na našu dispečingovú službu uvedené v pokynoch na cestu. Vylúči sa tak riziko veľmi nepríjemnej situácie, kedy by sa klienti nemohli v neskorých hodinách dostať na ubytovanie včas, a bolo im preto zrušené.

Letecká doprava

K zájazdom z tohto katalógu je možné na vyžiadanie prostredníctvom naše CK zaistiť letenky, transfery z/na letisko, príp. objednať v cieľovej destinácii požičanie auta. Ponuka sa týka linkových letov, nie charterov či „private jetov“. Zaistenie transferu závisí na počtu osôb a pobytovom mieste.

Ubytovanie

Termíny pobytu a časy začiatku / konca ubytovania

U zájazdu, kde je v cene zahrnuté ubytovanie na 7 nocí, je nástupným aj posledným dňom pobytu spravidla sobota či nedeľa. Výnimkou je často časť silvestrovských a veľkonočných pobytov. U pobytov kratších než 7 nocí je nástupný a posledný deň pobytu stanovený v niektorých prípadoch pevne (jedná sa napr. o trojdenné, štvordenné či päťdenné pobyty od štvrtka do nedele, od nedele do štvrtka či piatka vypísané u rady stredísk) a „predvypísané“ termíny u cenníku s týmto potom priamo korešpondujú, v iných naopak pevne stanovený nie je a je ľubovoľne voliteľný, častokrát s podmienkou minimálneho počtu nocí Presné termíny pobytov sú špecifikované u každej ubytovacej kapacite v odstavci „dĺžka pobytu“.. Nastúpiť na ubytovanie je možné v prvý deň pobytu až v poobedných či večerných hodinách, spravidla po 14. až 18. hodine a najneskoršie do 19. až 23. hodiny podľa pravidiel ubytovacej kapacity. Neskoré príjazdy po 20. hodine sú v niektorých prípadoch spoplatnené. V prípade príjazdu po 23. hodine nie je možné garantovať Vaše ubytovanie. Ubytovanie musí byť ukončené v posledný deň pobytu v ranných či doobedňajších hodinách, spravidla do 9. až 10. hodiny, nie však pred 7. až 9. hodinou. U pobytov s vlastnou dopravou je možné samozrejme individuálne dohodnúť aj odjazd v deň skorší, aj tu je však nutné časovo sa prispôsobiť možnostiam cestovnej kancelárie / prevádzkovej dobe recepcie konkrétnej ubytovacej kapacity či možnostiam ubytovateľa. Aj tieto skoré odjazdy môžu byť v niektorých výnimočných prípadoch spoplatnené. Presné informácie k Vami zvolenej ubytovacej kapacite obdržíte v odjazdových pokynoch, na vyžiadanie Vám ich radi poskytneme aj dopredu.

Ubytovanie

Kvalitatívne kategórie ubytovacích kapacít na našich stránkach značia tri symboly. Symbolom hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička a hvězdičkahvězdičkaS až hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS sú označené kapacity, u ktorých je toto označenie oficiálne, teda od príslušného orgánu majú, podľa miestne platných kritérií, pridelené hodnotenie kvality v určitej výške s jeho označením príslušným počtom hviezdičiek, keď ich vyšší počet adekvátne predstavuje aj vyššiu kvalitu. Celá rada ubytovacích kapacít však takéto hodnotenie nemá, respektíve sú ubytovacími subjektmi, u ktorých sa hodnotenie hviezdičkami oficiálne nepoužíva. A práve u týchto sme použili hodnotenie naše, hodnotenie od hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS, kedy kritériá pre ich pridelenie sme sa snažili zachovať obdobné s hodnotiacimi kritériami oficiálnych orgánov v príslušnej oblasti.

Hoci sme sa snažili typy a vybavenosť všetkých jednotlivých ubytovacích jednotiek popísať čo možno najpresnejšie, sú i tak, vo výnimočných prípadoch, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či izby z hľadiska skladby a charakteru jednotlivých lôžok, oddelenie niektorých miestností napr. len nábytkovou stenou, chýbajúci trezor v jednej izbe z celého hotelu, špeciálny apartmán pre vozíčkarov, ktorý nemá zásteny sprchového kútu, …) a cestovná kancelária nemôže pridelenie rozdielnej typológie vždy úplne ovplyvniť. Súčasne upozorňujeme, že uvedené údaje o priestornosti jednotlivých ubytovacích jednotiek majú charakter len informatívny a od skutočnosti sa môžu, vo výnimočných prípadoch, líšiť aj o viac než 10 %.

Samostatnou kapitolou sú v tomto ohľade popisy privátnych apartmánov a viac ubytovacích kapacít / rezidencií predávaných pod jedným „všeobecným“ názvom. Tu berte popis apartmánov naozaj skôr ako orientačný, pretože vzhľadom ku skutočnosti, že sa častokrát jedná aj o niekoľko stoviek bytov rôznych majiteľov, popis presne charakterizujúci všetky možné alternatívy skladby a charaktery lôžok, polohy, priestornosti, vybavenosti atď. je doslova nevytvoriteľný.

Upozorňujeme, že niektoré nadštandardné typológie hotelových izieb, napríklad.„Family izby“, môžu podliehať podmienke obsadenosti istým minimálnym počtom osôb.

Ubytovanie infanta (dieťaťa nedovŕšených 2 rokov veku, vo výnimočných prípadoch u niektorých ubytovacích kapacít dieťa do veku 3 alebo 4 rokov), bez ohľadu na to, či spí v detskej postieľke či nie, nie je spravidla možné nad rámec plného obsadenia izby / apartmánu. V prípade požiadavky ubytovania „infanta“ nad rámec maximálnej obsadenosti je potrebné sa striktne držať informáciami uvedenými pod cenníkom u každej kapacity v bode „deti do 2 rokov nad rámec maximálnej obsadenosti“. Táto služba je vždy na vyžiadanie, a to pred potvrdením zmluvy o zájazde.

Základný popis izieb

Štandard 1

izba s 1 samostatným lôžkom, sociálne zariadenie spravidla so sprchou

Štandard 2

izba s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou

Štandard 3

izba s manželskou posteľou a 1 samostatným lôžkom či so 3 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou

Štandard

izba s 2 manželskými posteľami či s manželskou posteľou a 2 samostatnými lôžkami či so 4 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou

Prevažnú väčšinu podstatných odlišností od základného popisu izieb a prípadné ďalšie špecifikácie, upresnenie či i ďalšie ponúkané typy nájdete pri každej konkrétnej ubytovacej kapacity (jedná sa napríklad o upresnenie charakteru 3., 4., 5. a 6. lôžok, prítomnosť balkónu, všetky sociálne zariadenia s vaňou, nemožnosť manželskej postele v rámci dvojlôžkovej izby, ponuku nadštandardných izieb apod.).

Špeciálnym piktogramom máme označené ubytovacie kapacity prispôsobené pre pobyty osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Až na riedke výnimky však takáto bezbariérová úprava priestorov platí len pre vybrané izby či apartmány, nie však pre celý objekt. V každom prípade je potrebné vždy dopredu overiť konkrétne podmienky v predmetnej ubytovacej kapacite, s prihliadnutím k povahe handicapu príslušného klienta

Záverečné upratovanie

Pri ubytovaní apartmánového typu niekedy nie je záverečné upratovanie zahrnuté v základnej cene zájazdu. V takých prípadoch je za to vypísaný povinný príplatok (v € pri úhrade v SR, resp. v príslušnej zahraničnej mene pri úhrade v mieste pobytu) a môže byť účtovaný fixne za apartmán alebo podľa počtov ubytovaných osôb. Ako je to so záverečným upratovaním pri každej konkrétnej ubytovacej kapacite, jednoznačne vyplýva z jej cenníku, resp. z informácií u neho uvedených. Aj za predpokladu, že záverečné upratovanie je zahrnuté v cene zájazdu, prípadne je hradené formou fakultatívneho či povinného príplatku, je potrebné urobiť bežné upratovanie typu pozametanie podlahy, vynesenie odpadkového koša, vyzlečenie a zloženie posteľnej bielizne (ak je toto spoplatnené), vypratanie umývačky riadu atď., a predovšetkým kuchynskú linku zanechať v absolútnom poriadku vrátane odmrazenej chladničky, umytého riadu apod. U niektorých ubytovacích kapacít si je možné upratanie kuchynskej linky extra fakultatívne priplatiť. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že informácie uvedené na týchto stránkach reflektovali stav k dobe jeho prípravy a že teda môžu nastať prípadné zmeny úhrad v mieste pobytu napríklad aj pre nadchádzajúcu zimnú sezónu.

Kaucie za apartmán

Už teraz si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade ubytovania v apartmánoch sa na mieste skladá vratná kaucia, predovšetkým ako istina za nepoškodenie jeho zariadenia a vybavenia, prípadne vo vzťahu k záverečnému upratovaniu (viď predchádzajúci odstavec). Výška kaucie je rôzna a závisí na zvyklostiach danej destinácie aj konkrétnej ubytovacej kapacite. V ČR spravidla do 3 000 Kč, na Slovensku a vo Slovinsku spravidla od 50 do 100 EUR a v Bulharsku sa kaucia neskladá. Stále pribúda aj ubytovacích kapacít, pri ktorých je možné kauciu skladať platobnou kartou či len ich prostredníctvom. Presné informácie k Vami vybranej ubytovacej kapacite nájdete v cenníku na www.nevdama.sk.

Pobytové taxy

Vo všetkých turistických strediskách ponúkaných v tomto katalógu pobytová taxa zavedená je. U niektorých kapacít je zahrnutá v cene zájazdu, u iných je ale splatná až v mieste formou povinného príplatku, keď informáciu o tom, ako je tomu u každej konkrétnej ubytovacej kapacity, nájdete u jej cenníku na www.nevdama.sk.

Ceny/Zmluvy/Poistenie

Cena zahrňuje

Odstavec s týmto názvom, respektíve odstavec s názvom jemu podobným (napr. „cena na osobu zahrňuje“) nájdete pri každom cenníku ubytovacej kapacity na www.nevdama.sk. Pri ubytovaní v apartmánoch sú služby zahrnuté v cene rozpísané všetky bez výnimky. Naopak pri ubytovaní hotelového typu (resp. i pri kapacitách s názvom Garni, Pension apod., teda pri kapacitách ponúkajúcich v základnej cene stravovanie minimálne vo forme raňajok) ich niekoľko chýba. Jedná sa o služby, ktoré sú zahrnuté v cene všetkých týchto kapacít hotelového typu bez rozdielu, teda posteľná a kúpeľňová bielizeň, záverečné upratovanie a spotreby vody aj el. energie, a to v súlade so zvyklosťami uplatňovanými v cestovnom ruchu.

Cestovné poistenie

V cenách zájazdov nie je zahrnuté žiadne cestovné poistenie. Jeho vybavenie Vám môžeme ponúknuť našim prostredníctvom, alebo sa obráťte priamo na niektorú z poisťovní. Nedojednaním poistenia preberá zákazník plnú zodpovednosť za dôsledky škôd vzniknutých v súvislosti s neuzavretím tohto poistenia. Po uzavretí zmluvy o zájazde nie je možné zmeniť typ alebo rozsah poistenia.

Cena zájazdu, garancia ceny

Ceny zájazdov v tomto katalógu sú uvedené v eurách (€), ak nie je špecifikované inak. Ak obsahujú ceny zájazdov v tomto katalógu skipas (ide teda o tzv. balíček ubytovania so skipasom), platí pre skipas aj keď je zakúpený za € našim prostredníctvom, všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa, naša CK je tu totiž len prostredníkom pri predaji. Prípadné spory z využitia zjazdoviek a prepravných zariadení tak podliehajú zahraničnej jurisdikcii a riadia sa miestnym platobným právom a všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa prepravných zariadení a zjazdoviek.

Zmluvný vzťah, zmluva o zájazde

Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) – obidva v platnom znení. Zmluva o zájazde sa uzatvára medzi cestovnou kanceláriou (usporiadateľom zájazdu) a zákazníkom v písomnej alebo ústnej forme, obsahuje špecifikáciu zájazdu, práva a povinnosti zmluvných strán a prípadne ďalšie zmluvné dohody. Pred uzavretím zmluvy o zájazde je zákazník oboznámený s formulárom s informáciami k zájazdu. Ak je zmluva o zájazde uzavretá ústne alebo on-line, vydá cestovná kancelária zákazníkovi potvrdenie o zájazde. Zmluva môže byť uzavretá priamo v cestovnej kancelárii alebo prostredníctvom ich obchodného zástupcu (provízny predajca, ďalšia cestovná kancelária či agentúra), ktorý jedná na základe a v medziach uzavretej obchodnej zmluvy či udelenej plnej moci. V prípade, že je pre daný zájazd stanovený minimálny počet osôb, je táto informácia vždy uvedená pri príslušnej ubytovacej kapacite, resp. typu zájazdu. Cestovná kancelária informuje zákazníkov, že ďalšie skutočnosti týkajúce sa zájazdov, ako aj práv a povinností účastníkov zmluvy o zájazde, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach predaja zájazdov DER Touristik CZ a.s. ako majiteľa obchodnej značky a ochrannej známky NEV-DAMA, ich znenie je dostupné na www.nevdama.sk. Všeobecné podmienky predaja zájazdov DER Touristik CZ a.s. taktiež tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde.

Zákazníkom je osoba, ktorá má v úmysle uzavrieť alebo uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu o zájazde, alebo osoba, v ktorej prospech bola zmluva uzavretá, alebo osoba, ktorej bola zmluva postúpená

Povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 159/199 Sb.

DER Touristik CZ a.s. je riadne poistená pre prípad úpadku, a to v rozsahu a za podmienok stanovených stanovených zákonom č. 159/199 Sb. v platnom znení. Rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku zákazníka z poistenia pre prípad úpadku a špecifikácia poistiteľa sú uvedené na www.nevdama.sk v sekcii Dôležité informácie

Ďalšie informácie

Asistenčné služby cestovnej kancelárie

V odjazdových pokynoch vždy nájdete mobilné telefónne spojenie na našich pracovníkov na centrále CK v ČR. Ak nastane akýkoľvek problém v mieste pobytu, je potrebné hneď kontaktovať zástupcu cestovnej kancelárie na dispečingovom čísle. Situáciu je možné spravidla vyriešiť najlepšie priamo v mieste pobytu. Ak nie sme informovaný, nemôžeme byť akokoľvek nápomocný. Kontaktovaný zástupca cestovnej kancelárie môže urobiť šetrenie a zariadiť nápravu, alebo vec vysvetliť. Spätné preukazovanie a riešenie problému, ktorý nebol oznámený zástupcovi cestovnej kancelárie, je po návrate klienta veľmi ťažké. Vaša súčinnosť je v tomto prípade nevyhnutná, a preto Vás o ňu prosíme.

Ďakujeme

V tomto krátkom odstavci nám dovoľte vyjadriť naše poďakovanie spoločnostiam a osobám, ktoré sa spolupodieľali na príprave tohto katalógu, respektíve na dodaní potrebných informačných materiálov v katalógu použitých. Jedná sa hlavne o miestne turistické kancelárie aj spoločnosti spravujúce lyžiarske areály v rámci jednotlivých stredísk. Ďakujeme.

Copyright

Všetok obrazový materiál i ďalšie údaje v katalógu uvedené podliehajú ochrane podľa príslušných predpisov práva duševného vlastníctva a akékoľvek ich využitie nad rámec povolený právnymi predpismi je možné len po predchádzajúcej dohode s cestovnou kanceláriou alebo s príslušnou treťou osobou, ktorej sú tieto práva priznané.

Informácie v katalógu a cenníku

Pretože sa katalógy a weby pripravujú mnoho mesiacov pred začiatkom Vašej dovolenky, môže dôjsť v medziobdobí k zmenám miestnych pomerov napr. v dôsledku prestavieb, popr. prístavieb, adaptáciou alebo podobne, a preto sa katalógové fotografie môžu vo výnimočných prípadoch odchyľovať od skutočnej situácie. Všetky údaje o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnuté v katalógu, webu a cenníku NEV-DAMA zodpovedajú informáciám známym v čase prípravy katalógu a DER Touristik CZ a. s., držiteľ obchodnej značky NEV-DAMA, si vyhradzuje právo na ich zmenu. Zakreslenie hotelov v pobytových oblastiach v katalógu a na webe má iba informatívny charakter.

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?