Lyžiarske zájazdy 2019/20

Prepať ponuku

×

Destinácia

Bohužial sme nič nenašli
×

Vyberte si typ dopravy a odletové letisko

Typ dopravy

×

Zadajte termín

Vybrané termíny

Vybrané termíny

×

Zadajte obsadenosť

×

Počet cestujúcich 1. izba

1 dospelý
2 dospelí
3 dospelí
4 dospelí
5 dospelých
6 dospelých
7 dospelých
8 dospelých
9 dospelých
10 dospelých
11 dospelých
12 dospelých
13 dospelých
14 dospelých
15 dospelých
16 dospelých
0 detí
1 dieťa
2 deti
3 deti
4 deti
5 detí

Vek detí

0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
×

Počet cestujúcich 1. pokoj

Vek detí

Pridať ďalšiu izbu

Obsadenie bytov podľa skupiny/rodiny:

Moje skupiny môžete využiť po prihlásení.

Počet za skupinu

×

Vyberte si typ stravy

Letná dovolenka 2020

Prepať ponuku

×

Destinácia

Bohužial sme nič nenašli
×

Vyberte si typ dopravy a odletové letisko

Typ dopravy

×

Zadajte termín

Vybrané termíny

Vybrané termíny

×

Zadajte obsadenosť

×

Počet cestujúcich 1. izba

1 dospelý
2 dospelí
3 dospelí
4 dospelí
5 dospelých
6 dospelých
7 dospelých
8 dospelých
9 dospelých
10 dospelých
11 dospelých
12 dospelých
13 dospelých
14 dospelých
15 dospelých
16 dospelých
0 detí
1 dieťa
2 deti
3 deti
4 deti
5 detí

Vek detí

0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 vrátane
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
×

Počet cestujúcich 1. pokoj

Vek detí

Pridať ďalšiu izbu

Obsadenie bytov podľa skupiny/rodiny:

Moje skupiny môžete využiť po prihlásení.

Počet za skupinu

×

Vyberte si typ stravy

  • Cestovní pojištění Zima 2019/20

Cestovní pojištění Zima 2019/20

Důležité informace

fakultatívna ponuka poistenia
I tento rok si môžete vybrať tú pre Vás najideálnejšiu variantu, a to z ponuky špecialista na cestovné poistenie – ERV Európskej poisťovne, a. s., ktorá popri vlastnej asistencii ponúka i garanciu online vybavenia škodových udalostí do 7 dní od jej nahlásenia. Vedľa možnosti jednorazového poistenia Vám ponúkame tiež výhodné celoročné poistenie pripravené exkluzívne pre klientov NEV-DAMA, cestovnej kancelárie FISCHER (viď. nižšie). Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie ERV Európskej poisťovne, a. s. Prípadné poistné udalosti rieši poistený priamo s poisťovňou, resp. s jej vlastnou asistenčnou službou EURO CENTER PRAGUE. Poistnú udalosť, pri ktorej nedošlo k uhradeniu nákladov priamo asistenčnou službou, je poistený povinný oznámiť bezprostredne po návrate na adrese poisťovne: Křižíková 237/36 a, 180 00 Praha 8

Podrobnejšie informácie k poisteniu ako takému i k zmluvným podmienkam žiadajte v cestovnej kancelárií.

Fakultatívna ponuka poistenia do zahraničia

JEDNORÁZOVÉ POISTENIE Optimal od ERV Európskej poisťovne, a. s. sa vzťahuje tiež na uskutočňovanie zimných športov, súčasťou poistenia je i automatické a bezplatné predĺženie jeho platnosti v prípade oneskoreného návratu poisteného z dôvodu zásahu vyššej moci, a poistenie nevyužitej dovolenky, kde poisťovňa poskytne kompenzáciu za každý nevyužitý deň dovolenky, pokiaľ bude klient pripútaný na lôžku v dôsledku akútnej choroby či úrazu (napr. nevyužitie skipasu z dôvodu poistnej udalosti počas zájazdu).

Pre priaznivcov lyžovania vo voľnom teréne ponúkame poistenie lyžovania a snowboardingu mimo vyznačenej zjazdovky „Optimal Plus“.

Cestovné poistenie Vám vybavíme bez vekového obmedzenia, vždy ale najneskôr do dátumu doplatku. Neskoršie zjednanie zvýhodneného poistenia Optimal či Optimal Plus nie je možné.

Počet dní poistenia

Cena na osobu

Optimal

Optimal Plus

1-3 dni

190 Kč

490 Kč

4 dni

240 Kč

540 Kč

5-6 dni

350 Kč

650 Kč

7-10 dni

490 Kč

790 Kč

11-15 dni

590 Kč

890 Kč


Limity poistného plnenia v Kč

plnenie do maximálnej výšky:

Optimal

Optimal Plus

Liečebné náklady

liečebné náklady

6.000.000 Kč

6.000.000 Kč

zubné ošetrenie

24.000 Kč

24.000 Kč

fyzioterapia

120.000 Kč

120.000 Kč

kompenzácia pobytu v nemocnici

20.000 Kč 4)

20.000 Kč 4)

Asistenčné služby

aktívna asistencia

neobmedzene

neobmedzene

prevoz, preloženie a preprava

1.000.000 Kč

1.000.000 Kč

repatriácie telesných ostatkov

1.000.000 Kč

1.000.000 Kč

náklady na pohreb

150.000 Kč

150.000 Kč

náklady na opatrovníka

150.000 Kč

150.000 Kč

Úraz

trvalé následky úrazu

200.000 Kč

200.000 Kč

úmrtie následkom úrazu

100.000 Kč

100.000 Kč

Osobné veci

škoda na osobných veciach

40.000 Kč

40.000 Kč

Zodpovednosť za škodu

škoda na zdraví

3.000.000 Kč

3.000.000 Kč

škoda na majetku

1.500.000 Kč

1.500.000 Kč

Zrušenie cesty

úhrada storno poplatkov

30.000 Kč 2)

30.000 Kč 2)

Zimné športy

škoda na zimnom vybavení

10.000 Kč 1)

10.000 Kč 1)

nájom náhradného vybavenia

5.000 Kč 3)

5.000 Kč 3)

predĺženie pobytu - lavína

20.000 Kč 4)

20.000 Kč 4)

nevyužitá zimná dovolenka

10.000 Kč 4)

10.000 Kč 4)

Cesty autom

technická pomoc a odtiahnutie

10.000 Kč

10.000 Kč

náhradná doprava a ubytovanie

20.000 Kč

20.000 Kč

spolu účasť pri dopravnej nehode

5.000 Kč

5.000 Kč

Rizikové športy

vykonávanie rizikových športov

nie

áno

Poznámky (čiastkové plnenie, spoluúčasť):

  • spoluúčasť 1.000 Kč
  • spoluúčasť 20 %
  • 1.000 Kč za deň
  • 2.000 Kč za deň

VÝHODNÉ CELOROČNÉ POISTENIE MultiPack pre jednotlivca i rodiny od ERV Európskej poisťovne, a. s.

Vedľa vyššie uvedených možností „jednorazového poistenia“ Vám i tento rok prinášame unikátne a cenovo výhodné „pohodlné“ celoročné poistenie na neobmedzený počet ciest, a to i pre celú Vašu rodinu. Využiť ho tak môžete na všetky svoje zahraničné cesty počas celého roka. Poistenie MultiPack možno zakúpiť výhradne k zájazdom NEV-DAMA, cestovnej kancelárie FISCHER. Zahŕňa všetky hlavné riziká (viď. tabuľka) vrátane poistenia storna zájazdov, a vzťahuje sa tiež na uskutočňovanie zimných športov. Zájazdy, ktoré môžete počas roka využiť na všetky typy zahraničných ciest, teda nielen organizované prostredníctvom cestovnej kancelárie. Počet ciest nie je obmedzený, a každá z nich môže trvať až 30 dní. Vo variante „Rodina“ platí pre všetky poistené osoby, a to i v prípade ak cestujete samostatne. Rodinou sa rozumejú až 2 dospelé osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti (t. j. sú vo vzťahu manžel/manželka, druh/družka) plus 1 až 3 neplnoleté deti týchto osôb, ktoré spolu uzavreli poistenie MultiPack Rodina.

Pevne veríme, že vedľa finančnej výhodnosti Vám poistenie MultiPack ušetrí starosti a čas s vybavovaním poistenia pred každou zahraničnou cestou. Naviac budete mať možnosť obnoviť Vaše celoročné poistenie po uplynutí jeho doby platnosti, a to za zvýhodnenú cenu.

Poistenie možno zjednať pre osoby mladšie ako 70 rokov.

poistenie „MultiPack Standard“ ...cena 1.990 Kč / os. / 365 dní*

poistenie „MultiPack Optimal“ ...cena 2.890 Kč / os. / 365 dní

poistenie „Multipack Standard Rodina“ ...cena 2.990 Kč / rodina** / 365 dní*

poistenie „MultiPack Optimal Rodina“ ...cena 3.990 Kč / rodina ** / 365 dní*

*platí 365 dní od podpísania Zmluvy o zájazde, spoluúčasť na každú poistnú udalosť činí 1.000 Kč

**rodinou sa rozumejú až 2 dospelé osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti plus 1 až 3 neplnoleté deti týchto osôb

celoročné cestovné poistenie na opakované cesty 
predmet plnenia

plnenie do maximálnej výšky:

MultiPack Standard

MultiPack Optimal

Európa

celý svet

Liečebné náklady

liečebné náklady

2.000.000 Kč 1)

3.000.000 Kč 1)

zubné ošetrenie

24.000 Kč 1)

24.000 Kč 1)

fyzioterapia

120.000 Kč 1)

120.000 Kč 1)

kompenzácia pobytu v nemocnici

20.000 Kč 2)

20.000 Kč 2)

Asistenčné služby

aktívna asistencia

neobmedzene

neobmedzene

prevoz, preloženie a preprava

1.000.000 Kč 1)

1.000.000 Kč 1)

repatriácie telesných zostatkov

1.000.000 Kč 1)

1.000.000 Kč 1)

náklady na pohreb

150.000 Kč 1)

150.000 Kč 1)

náklady na opatrovníka

150.000 Kč 1)

150.000 Kč 1)

Úraz

trvalé následky úrazu

200.000 Kč

200.000 Kč

úmrtie následkom úrazu

100.000 Kč

100.000 Kč

Osobné veci

škoda na osobných veciach

15.000 Kč 1)

30.000 Kč 1)

Zodpovednosť

škoda na zdraví

1.000.000 Kč 1)

1.000.000 Kč 1)

škoda na veci

500.000 Kč 1)

500.000 Kč 1)

právna ochrana

200.000 Kč 1)

200.000 Kč 1)

Zrušenie cesty

storno poplatky

20.000 Kč 3)

40.000 Kč 3)

Zimné športy

vykonávanie zimných športov

áno

áno

Poznámky (čiastkové plnenie, spoluúčasť):

  • spoluúčasť 1.000 Kč
  • spoluúčasť 20 %
  • 1.000 Kč za deň
  • 2.000 Kč za deň

Limity poistného plnenia uvedené v prehľade predstavujú najvyššie možné čiastky, ktoré poisťovňa poskytne za jednu alebo všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v rámci jednej zahraničnej cesty v dobe trvania poistenia. U poistenia zrušenia účasti na zájazde poisťovňa poskytne za všetky poistné udalosti, ktorý nastanú počas jedného poistného roka každému poistenému, najvyšší limit poistného plnenia, na ktoré bolo poistenie dohodnuté.

Zľava 12 Eur