NEV-DAMA a.s.

  • Hlavná stránka
  • Dôležité informácie o letnej dovolenke pri jazerách a na horách

Dôležité informácie o letnej dovolenke pri jazerách a na horách

Vážení priatelia dovolenky pri jazerách a na horách,

Opäť nastal čas, kedy sa zamýšľate nad výberom letnej dovolenky, a je nám cťou, že opäť „virtuálne listujete“ práve naším katalógom. Rovnako nám bude cťou, ak si zvolíte práve našu cestovnú kanceláriu za partnera, s ktorým sa rozhodnete stráviť dni oddychu pri jazerách, či medzi horskými velikánmi.

Už veľa rokov sa Vám snažíme zprostredkovať návštevu atraktívnych prázdninových lokalít Európy za maximálne výhodné ceny a Váš neutíchajúci záujem i vysoká miera spokojnosti nás nadmieru teší a zároveň i zaväzuje do budúcna.

Tento katalóg je venovaným tým z Vás, ktorí pred morskými plážami preferujú aktívnu dovolenku na horách či pri jazerách, a to v talianskych, rakúskych, francúzskych a slovinských Alpách, v horách českých a slovenských, alebo na bavorskej strane Šumavy.

Nech už zvolíte akokoľvek, veríme, že Vaša voľba bude správna, že vyberiete práve lokalitu a ubytovaciu kapacitu pre Vás úplne ideálnu, že budete spokojní so všetkými našími službami, a že sa i v budúcnosti budeme môcť znova stretnúť nie len prostredníctvom týchto stránok.

Krásne počasie a len tie najpríjemnejšie zážitky na dovolenke Vám už teraz želá

Vaša cestovná kancelária

Dôležité informácie

Výber zájazdu

Jednotlivé strediská i ubytovacie kapacity sa od seba vzájomne často veľmi líšia a logicky tak nie každé stredisko či ubytovacia kapacita musí úplne vyhovovať osobným potrebám a náročnosti každého bez rozdielu. Než si vyberiete Váš zájazd, zvážte naozaj dôkladne, čo od svojej aktívnej letnej dovolenky očakávate, či kladiete dôraz na cenu, vzdialenosť zo SR, povesť oblasti, komornosť či naopak živosť strediska, teplotu vody, šírku ponuky výletov a aktivít alebo na polohu a/či kvalitu a/či vybavenosť ubytovacej kapacity apod. Aby sme Vám výber i orientáciu v katalógu uľahčili, snažili sme sa jednotlivé strediská i ubytovacie kapacity priblížiť čo možno najvernejšie a pre čo najväčšiu prehľadnosť obdobne štruktúrovať i všetky popisy. Samozrejme, že názory sa rôznia, ale prevážna väčšina z Vás by naše názory uvedené na následujúcich stránkach mala potvrdiť.

Termíny pobytu a časy začiatku / konca ubytovania

Pri väčšine zájazdov k moru je vypísané ubytovanie na 7 nocí. V katalógu venovanom aktívnejšej dovolenke v horách a pri jazerách však prevažujú ubytovacie kapacity, pri ktorých nie je nutné dodržovať pobyty od / do soboty, ale vo väčšine termínov si je možné nástupný a posledný deň pobytu zvoliť lubovoľne či si vyžiadať inak dlhé pobyty než celé násobky týždenných. Lubovoľne voliteľnú dĺžku pobytu ponúkame vo väčšine ubytovacích kapacít počas celej sezóny či po jej časť, prípadne je dĺžka pobytu obmedzená minimálnym počtom dní. Pri všetkých pobytoch s vlastnou dopravou bez rozdieľu je možné nastúpiť na ubytovanie v prvý deň pobytu až v poobedných či večerných hodinách, spravidla po 14. až 17. hodine a najneskôr do 18. až 22. hodiny. V prípade príjazdu po 22. hodine nie je možné garantovať, že budete ubytovaní. Ubytovanie musí byť ukončené v posledný deň pobytu v ranných či poobedných hodinách, spravidla do 9. až 10. hodiny, nie však pred 6. až 9. hodinou. Samozrejme si je možné individuálne dohovoriť i odjazd v skorší deň, i tu je však nutné sa časovo prispôsobiť možnostiam konkrétnej ubytovacej kapacity. Presné informácie k Vami zvolenej ubytovacej kapacite obdržíte v odjazdových pokynoch, na vyžiadanie Vám ich však radi poskytneme i vopred. Podrobné odjazdové pokyny ďalej obsahujú i informácie o odporúčaných trasách, povinných poplatkoch, orientačných cenách pohonných hmôt mimo územia SR a plán či popis cieľového miesta. Tieto odjazdové pokyny sa snažia na všetky zmeny (poplatkov, dopravného značenia, uzávierok…) čo najflexibilnejšie reagovať, nie je možné ich však garantovať a prípadne takto vzniknuté dodatočné náklady kompenzovať.

Autobusová doprava

K zájazdom z tohoto katalógu je možné na vyžiadanie prostredníctvom našej CK zaistiť autobusovú dopravu, pre ucelené skupiny pripravíme autobus svojou veľkosťou adekvátny ich potrebám. Prípadne je možné k autobusu objednať i vlek na bicykle či lode. Cena závisí na počte osôb (teda i veľkosti autobusu) a pobytovom mieste.

Letecká doprava

K niektorým zájazdom z tohoto katalógu je možné na vyžiadanie prostredníctvom našej CK zaistiť letenky, transféry z / na letisko, príp. objednať v cieľovej destinácii prenájom auta. Ponuka sa týka linkových letov, nie však charterov či „private jetov“. Zaistenie transféru závisí na počte osôb a pobytovom mieste.

Ubytovanie

Kvalitatívnu kategóriu ubytovacích kapacít na týchto stránkach označujú dva symboly. Symbolom ★ až ★★★★★ sú označené kapacity, u ktorých je toto označenie oficiálne, teda od príslušného orgánu majú, podľa miestom  platných kritérií, pridelené hodnotenie kvality v určitej výške s jeho označením príslušným počtom hviezdičiek (vyšší počet predstavuje vyššiu kvalitu). Celá rada kapacít však takéto hodnotenie nemá, respektíve sú ubytovacími subjektami, u ktorých sa hodnotenie hviezdičkami oficiálne nepoužíva. A práve u týchto sme použili hodnotenie naše, hodnotenie od ♣ do ♣♣♣♣♣, keď kritéria pre ich pridelenie sme sa snažili zachovať obdobné s hodnotiacimi kritériami oficiálnych orgánov v príslušnej oblasti.

Aj keď  sme sa  snažili typy a vybavenosť všetkých jednotlivých ubytovacích jednotiek popísať čo možno najpresnejšie, sú i tak, vo výnimočných prípadoch, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či izby z hľadiska skladby a charakteru jednotlivých lôžok, oddelenie niektorých miestností napr. len nábytkovou stenou, chýbajúci trezor v jednej izbe z celého hotela, špeciálny apartmán pre handicapovaných, ktorý nemá zásteny sprchového kúta, …) a CK nemôže pridelenie odlišnej typológie vždy úplne ovplyvniť. V prípade prístelok sa potom môže jednať tiež napríklad o pohovku, rozkládací gauč, poschodovú posteľ, lehátko apod. a nemusí byť vždy pevnou súčasťou vybavenia izby; rovnako  tak nemusí vždy rozmerovo  zodpovedať štandardu bežných postelí, môžu byť teda  napríklad užšie a / či kratšie. Súčasne upozorňujeme, že uvedené údaje o priestrannosti jednotlivých ubytovacích jednotiek majú charakter len informatívny a od skutočnosti sa môžu, vo výnimočných prípadoch, líšiť i o viac než 10 %. Samostatnou kapitolou sú v tomto ohľade popisy privátnych apartmánov a viacerých ubytovacích kapacít predávaných pod jedným „obecným“ názvom. Tu berte popis apartmánov naozaj skôr ako orientačný, pretože vzhľadom ku skutočnosti, že sa častokrát jedná i o niekoľko stoviek bytov rôznych majiteľov, popis presne charakterizujúci všetky možné alternatívy skladby a charakteru lôžok, polohy, priestrannosti, vybavenosti atď. je doslova nevytvoriteľný.

Cena zahŕňa

Odstavec s týmto názvom, resp. odstavec s názvom jemu obdobným (napr. „cena na osobu zahŕňa“) nájdete pri každom cenníku ubytovacej kapacity na www.nevdama.sk.

Denné a záverečné upratovanie

U všetkých kapacít hotelového typu i u všetkých privátnych izbieb je záverečné upratovanie už zahrnuté v základnej cene zájazdu. U apartmánového ubytovania však tomu tak vždy nie je. U niektorých apartmánových kapacít je záverečné upratovanie už zahrnuté v základnej cene, u iných je vypísaný za povinný či fakultatívny príplatok (v € pri úhrade v SR, resp. v príslušnej zahraničnej mene pri úhrade v mieste v pobytu) a u ďalších si zákazníci urobia záverečné upratovanie sami. Ako je to so záverečným upratovaním u každej konkrétnej ubytovacej kapacity, jednoznačne vyplývá z jeho cenníka, resp. z informácií uvedených v ňom, keď sa jedná o záverečné upratovanie vo forme povinného príplatku, je toto vždy špecifikované výslovne a v prípade, kedy o záverečnom upratovaní výslovne hovorené nie je, má sa za to, že si záverečné upratovanie urobia zákazníci sami. I za predpokladu, že záverečné upratovanie je zahrnuté v cene zájazdu, prípadne je hradené formou fakultatívneho či povinného príplatku, je potrebné urobiť bežné upratovanie typu zametanie podlahy, vynesenie odpadkového koša atď. a predovšetkým kuchynskú linku zanechať v absolútnom poriadku vrátane odmrazenej chladničky, umytého riadu apod. U niektorých ubytovacích kapacít si je možné upratovanie kuchynskej linky tiež extra fakultatívne priobjednať. Dovolujeme si upozorniť na skutočnosť, že informácie v tomto katalógu uvedené reflektovaly stav k dobe jeho prípravy a že teda môžu nastať prípadné zmeny úhrad v mieste pobytu napríklad už i pre nadchádzajúcu letnú sezónu. U všetkých kapacít hotelového typu i u všetkých privátnych izieb je v základnej cene zájazdu zahrnuté tiež denné upratovanie vrátane výmeny kúpeľňovej bielizne (uterákov). Priamo v izbe potom často nájdete informáciu, pri akom umiestnený budú uteráky vymenené, a pri akom nie. V niektorých ubytovacích kapacitách sa pojmom denné upratovanie rozumie upratovanie izby obdeň, teda každý druhý deň.

Kaucia za apartmán

Už teraz si Vás dovolujeme upozorniť, že v prípade ubytovania v apartmánoch sa v prevážnej väčšine prípadov na mieste skládá vratná kaucia, predovšetkým ako istina za nepoškodenie jeho zariadenia a vybavenia, prípadne vo vzťahu k záverečnému upratovaniu (viď predchádzajúci odstavec). Výška kaucie je rôzna, je závislá od zvyklostí danej zeme či destinácie i od konkrétnej ubytovacej kapacity. V Taliansku, Nemecku a Rakúsku sa kaucia pohybuje spravidla v rozmedzí od 50 do 200 €, vo Francúzsku od 300 do 500 €, v Českej republike spravidla 2 000 Kč a na Slovensku spravidla 70 €. Stále pribúda i ubytovacích kapacít, u ktorých je možné kauciu zložiť platebnou kartou či len jej prostredníctvom (formou tzv. predautorizácie, ktorou si ubytovateť overuje platnosť karty a dostatok prostriedkov na nej pre prípadné krátenie kaucie - čiastka môže byť blokovaná až 31 dní, pričom túto skutočnosť nie sme schopní nijak ovplyvniť ). Pri odovzdaní izby / apartmánu v neporušenom a prípadne upratanom stave (podľa konkrétnych podmienok) bude kaucia vrátená späť, resp. predautorizácia nebude uplatnená. Informácie o výške kaucie sú u prevážnej väčšiny ubytovacích kapacít uvedené v rámci ich cenníka, vždy sú potom obsahom odjazdových pokynov, ktoré obdržíte pred cestou.

Asistenčné služby cestovnej kancelárie

V odjazdových pokynoch vždy nájdete mobilné telefónne spojenie na našich pracovníkov v ČR. Pokiaľ nastane akýkoľvek problém v mieste pobytu, je nutné ihneď kontaktovať zástupcu cestovnej kancelárie na dispečingovom čísle. Situáciu je možné spravidla vyriešiť najlepšie intervenciou priamo v mieste pobytu. Pokiaľ nie sme informovaní, nemôžeme byť akokoľvek nápomocní. Kontaktovaný zástupca cestovnej kancelárie môže urobiť šetrenie a zariadiť nápravu, alebo vec vysvetliť . Spätné dokazovanie a riešenie problému, ktorý nebol oznámený zástupcovi cestovnej kancelárie rovno z miesta pobytu, je po návrate klienta veľmi obtiažne. Vaša súčinnosť je v tomto prípade nevyhnutná, a preto Vás o ňu prosíme.

Pobytové taxy

U niektorých ubytovacích kapacít je v cene zájazdu už pobytová taxa zahrnutá, u iných je splatná až na mieste formou povinného príplatku, keď informáciu o tom, ako je tomu u každej konkrétnej ubytovacej kapacity, nájdete v jej cenníku. Niektoré lokality o zavedení pobytovej taxy ešte uvažujú. Dovolujeme si upozorniť na skutočnosť, že informácie v tomto katalógu uvedené reflektovaly stav k dobe jeho prípravy, a že je teda nutné počítať s možnou zmenou napríklad už i pre nadchádzajúcu letnú sezónu, keďže výška pobytovej taxy závisí na rozhodnutí konkrétneho samosprávneho celku, ktorý môže byť prijatý kedykoľvek nezávisle na vôli CK. Vo Francúzsku je u niektorých kapacít v rámci pobytovej taxy započítaná i tzv. ekologická taxa.

Dôležité upozornenie

Všetky informácie  uvedené v katalógu vychádzajú zo skutočností známych alebo predpokládaných v dobe jeho prípravy. Z tohoto dôvodu si dovolujeme upozorniť na možnosť niektorých odlišností od skutočnosti a vyhradzujeme si právo na možnosť ich dodatočnej zmeny. Napríklad sa jedná o drobné úpravy formy či rozsahu stravovania, úpravu zloženia či zmenu charakteru a typu lôžok, zavedenia či zmenu výšky pobytových táx, záverečných upratovaní, klubových kariet apod. Uvádzané vzdialenosti i polohy jednotlivých služieb a ubytovacích kapacít v rámci konkrétneho strediska sú len orientačné, resp. približné. Niektoré služby, príp. vybavenosť vypísané v odstavci „vybavenosť a služby“ apod. u každej ubytovacej kapacity sú, a to i napriek tomu, že nie sú  výslovne uvedené za poplatok, službami hradenými samostatne. Napríklad sa jedná o konzumáciu v bare a reštaurácii, úhradu za pripojenie k internetu, poplatky za požičanie  športového vybavenia či prenájmu športovísk atď. Súčasne upozorňujeme, že u niektorých ubytovacích kapacít, kde je ponúkaný pobyt pre malé deti (veková hranica vždy špecifikovaná u konkrétnej kapacity) zadarmo či za pevnú čiastku výrazne nižšiu, než je základná cena pobytu, je ubytovánie mienené bez nároku na lôžko (a obsadenosť izby či apartmánu je teda braná  bez ich  započítania) a prípadné stravovanie je samostatne splatné na mieste - podrobnejšie informácie žiadajte v cestovnej kancelárii.

Ďalej  si dovolujeme poukázať na povinnosť rešpektovania vypísanej otváracej doby a ďalších povinností. Napríklad sa jedná o bazény, ktorých využívanie je výnimočne podmienené používáním kúpacej čapice a slipových plaviek. Bazény nie sú otvorené  24 hodín denne, ale len v časoch vyísaných príslušnou ubytovacou kapacitou, o obmedzení využívania niektorých služieb vekovou hranicou (napr. obmedzení vstupu do posilňovne, sauny apod. pre deti určitej vekovej hranice či povolenia ich vstupu len v sprievode dospelej osoby atď.) alebo o rešpektovanie pokoja v poobedných a nočných hodinách. V hoteloch, najmä vyššej kategórie, je potom predpokladané vhodné spoločenské oblečenie k večeri, teda prinajmenšom dlhé nohavice (nie tepláky) u mužov, vhodná je i adekvátna obuv (nie papuče). Nesmieme zanudnúť upozorniť tiež na veľkosti parkovacích miest, najmä potom tých garážových (a to nie len  vo vzťahu k výške vjazdu), ktoré sú dimenzované na vozidlá štandartných veľkostí a častokrát teda autám väčším nedovoľujú nie len pohodlené zaparkovanie, ale nie zriedka  vôbec žiadne. V rámci ďalej nie raz ponúkaného ubytovania pod „obecným“ názvom (napr. „Privátne apartmány“, „Rezidenčné komplexy“, „Apartmánové domy“ atď.) je spravidla zahrnuté veľké množstvo apartmánov v danom stredisku, a to spravidla vrátane tých, ktoré sú ponúkané menovite katalógom. Cestovná kancelária nemôže tiež vždy úplne ovplyvniť uvedenie a ukončenie prevádzky niektorých služieb vypísaných v odstavci „vybavenosť a služby“ pri popise jednotlivých ubytovacích kapacít. Náhodne sa jedná o animačné programy, ktoré sú spravidla realizované len v 2 až 3 mesiacoch hlavnej sezóny, alebo o prevádzku bazénov, ktoré  sú v priemere tiež len 3 mesiace, teda cca od polovice júna do polovice septembra. Záujem o všetky služby či ponuky, ktoré sú ponúkané zadarmo alebo fakulatívne za príplatok splatný na mieste pobytu (napr. detská postieľka, posteľná bielizeň, …), je nutné uviesť na zmluvu o zájazde, inak nemusia byť ubytovateľom akceptované. Detské postieľky sú štandardne určené deťom do nedovŕšených 2 rokov; v prípade záujmu o detskú postieľku pre staršie dieťa sa na toto informujte vopred. Pokiaľ je v ubytovacej kapacite k dispozícii wi-fi pripojenie, nie je možné klientovi garantovať kvalitu signálu v celom objekte. V poslednej dobe je tiež stále častejším javom obmedzenie fajčenia v rámci nie len  spoločných priestorov niektorých ubytovacích kapacít, ale už sa stáva pravidlom i na izbách a v apartmánoch, keď dané nariadenia v tomto ohľade je vždy nutné rešpektovať.

Ak nie je u jednotlivého zájazdu stanovené inak, neposkytuje cestovná kancelária žiadny program v mieste pobytu.

Tľačové chyby v katalógu sú vyhradené.

Pasy, víza

Naša CK ponúka časovo obmedzené turistické pobyty, pre občanov SR i iných členských zemí EU. Z toho vyplýva, že pred cestou do členskej zeme EU a Švajčiarska nie je potrebné riešiť vízum (ak nie je na turistický pobyt bezprostredne naviazané  dlhodobým pobytom v cieľovej zemi, napr. za účelom pracovným či štúdijným). Aj napriek vyššie uvedenému odporúčamee občanom členských štátov EU, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili. Občanom nečlenských zemí EU odporúčame, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu podmienky pre vstup a pobyt pre občanov ich domovského štátu. Bližšie informácie / odkazy nájdete na www.nevdama.sk/pasy-viza.

Zákazník je pred uzatvorením zmluvy o zájezde informovaný o pasových a vízových požiadavkoch a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt a o obvyklých cenách a lhotách pre ich zariadenie. Každý cestujúci je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, coľných, zdravotných a ďalších predpisov zeme, do ktorej cestuje, a rovnako tak i za platnosť svojich cestovných dokladov podľa predpisov SR. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, nesie cestujúci. K vycestovaniu do štátov Európskej únie je možné okrem platného cestovného pasu použiť i platný občiansky preukaz. Súčasne upozorňujeme, že deti do 15 rokov musia mať pri cestách do zahraničia vlastný cestovný pas.

Zdravotné požiadavky / COVID obmedzenia

Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenskej republiky odporúča dodržiavanie týchto pravidiel:

https://korona.gov.sk/#aktualne-opatrenia

Pre prípad nutného štandardného ošetrenia občana SR v dobe jeho prechodného pobytu v štátoch EU je potrebné predložiť „Európsky preukaz zdravotného poistenia“ (tj. v pravom rohu v poli s hviezdičkami s označením SK) a platný doklad totožnosti.

Zákazník je oboznámený a výslovne súhlasí s tým, že v destinácii môžu byť zavedené protipandemické opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať veškeré hygienické opatrenia požadované dodávateľom služieb. Epidemiologická situácia sa môže dynamicky meniť, nie je možné vylúčiť napr. zavedenie povinných testov, povinného očkovania apod. V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou môže dôjsť k zavedeniu prísnejších protipandemických či iných mimoriadnych opatrení či obmedzení ako v SR, tak i v destináciách, ktoré majú vplyv na vstupné podmienky do destinácií. Tieto náhle zmeny nie je možné vopred predvídať a naša CK ich nemôže nijak ovplyvniť, klientom preto v prípade  ich zavdenia nárok na bezplatné odstúpenie od zmluvy nevzniká.

V dobe prípravy tohto katalógu sa javí pravdepodobné, že vstup do jednotlivých zemí bude možný len s tzv. Covid pasom schváleným Európskym parlamentom. Certifikáty držiteľa oprávňujú k volnému pohybu naprieč Európskou úniou. Covid pasy sú dostupné v digitálnej či papierovej podobe. Slovensko pripravilo mobilnú aplikáciu GreenPass, pomocou ktorej je možné sa certifikátmi preukázať. Aplikácia GreenPass je určená hlavne pre testovaných alebo očkovaných.

https://korona.gov.sk/informacie-o-digitalnom-covid-preukaze-eu/

Zmluvný vzťah, zmluva o zájazde

Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. (občiansky zákonník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o niektorých podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu) -  obidva v platnom znení. Zmluva o zájazde sa uzatvára medzi cestovnou kanceláriou ( usporiadateľ zájazdu) a zákazníkom v písomnej alebo ústnej forme, obsahuje  špecifikáciu zájazdu, práva a povinnosti zmluvných strán a prípadne ďalšie zmluvné ujednanie. Pred uzatvorením zmluvy o zájazde je zákazník oboznámený s formulárom s informáciami k zájazdu. Pokiaľ je zmluva o zájazde uzatvorená ústne alebo on-line, vydá cestovná kancelária zákazníkovi potvrdenie o zájazde. Ponuka zájazdov CK na internetových stránkach CK je výzvou k podávaniu ponúk a objednávka služieb sa považuje za návrh k uzatvoreniu zmluvy o zájazde. CK týmto vylučuje aplikáciu ustanovenia § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka. Zmluva môže byť uzatvorená priamo v cestovnej kancelárii alebo prostredníctvom jej obchodného zástupcu (provízneho predajcu, ďalšia cestovná kancelária či agentúra ), ktorý jedná na základe a v medziach uzatvorenej obchodnej zmluvy či udelenej plnej moci. V prípade, že je pre daný zájazd stanovený minimálny počet osôb, je táto informácia vždy uvedená u príslušnej ubytovacej kapacity, resp. typu zájazdu.

Cestovná kancelária informuje zákazníkov, že ďalšie skutočnosti týkajúce sa zájazdov, ako i práv a povinností účastníkov zmluvy o zájazde, sú  uvedené vo Všeobecných podmienkach predaja zájazdov DER Touristik CZ a.s. ako  majiteľa obchodnej značky a ochrannej známky NEV-DAMA, ktorého znenie je dostupné na www.nevdama.sk. Všeobecné podmienky predaja zájezdov DER Touristik CZ a.s. rovnako tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde.

Zákazníkom je osoba, ktorá má v úmysle zatvoriť alebo uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu o zájazde, alebo osoba, v ktorej prospech bola zmluva uzatvorená, alebo osoba, ktorej bola zmluva postúpená.

Cena zájazdu, garancia ceny

Ceny zájazdov na www.nevdama.sk sú uvádzané v eurách(€), ak nie je špecifikované inak.

Cestovné poistenie

V cenách zájazdov nie je zahrnuté žiadne cestovné poistenie. Jeho zriadenie Vám môžeme ponúknuť naším prostredníctvom alebo sa obráťte priamo na niektorú z poisťovní. Nezjednaním poistenia prebiera zákazník plnú zodpovednosť za dôsledky škôd vzniknutých v súvislosti s neuzatvorením tohoto poistenia. Po uzatvorení zmluvy o zájazde nie je možné zmeniť typ alebo rozsah poistenia.

Povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 159/1999 Sb.

Pre prípad úpadku cestovnej kancelárie vystavila banka Raiffeisenbank a. s., IČO: 49240901, so sídlom Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 platobnú bankovnú záruku k zaplateniu nárokov vzniknutých v súvislosti s úpadkom cestovnej kancelárie. Potvrdenie o platnej bankovnej záruke je aktuálne dostupné na internete (www.nevdama.sk), informácie  je rovnako k dispozícii vo všetkých prevádzkach našej cestovnej kancelárie a u autorizovaných predajcov našej cestovnej kancelárie. Doklad o bankovnej záruke bude zákazníkovi vydaný spolu so zmluvou o zájazde či potvrdení o zájazde.

Copyright

Všetok obrazový materiál i ďalšie údaje v tomto katalógu uvedené podliehajú ochrane podľa príslušných predpisov práva duševného vlastníctva a akékoľvek ich využitie nad rámec povolený právnymi predpismi je možné len po predchádzajúcej dohode s cestovnou kanceláriou či s príslušnou treťou osobou, ktorej takéto práva náležia.

Informácie v katalógu a cenníku

Pretože sa katalógy a weby pripravujú mnoho mesiacov pred začiatkom Vašej dovolennky, môže dôjsť v medzidobí ku zmenám miestnych pomerov napr. v dôsledku prestavieb, popr. prístavieb, adaptácií alebo podobne, a preto sa katalógové fotografie môžu vo výnimočných prípadoch odchylovať od skutočnej situácie. Všetky údaje o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnuté v katalógu, webe a cenníku obchodnej značky NEV-DAMA odpovedajú informáciám známym v dobe prípravy katalógu a DER Touristik CZ a. s., držiteľ obchodnej značky NEV-DAMA si vyhradzuje právo na ich zmenu. CK si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Pre zákazníka je záväzná cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzatvorenej zmluve o zájazde. Zakreslenie hotelov v pobytových oblastiach v katalógu a na webe má len informatívny charakter.

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?